«12+ книг 2016 року»: новинки квітня

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > «12+ книг 2016 року»: новинки квітня
news_12BooksOfYear2016

Триває культурно-інформаційний проект Наукової бібліотеки КНУКіМ «12+ книг року», метою якого є популяризація наукової діяльності викладачів вишу. Щомісяця на сайті університету публікується інформація про нові видання, результати наукових досліджень й авторські методичні розробки науково-педагогічного колективу КНУКіМ. Паралельно в Науковій бібліотеці експонується виставка нових надходжень та відбувається презентація книг. У рамках інформаційного проекту «12+ книг року» Наукова бібліотека КНУКіМ презентує «Книги квітня», а саме монографію Тетяни Олексіївни Долбенко «Теоретико-методологічні засади прикладних досліджень активізації пізнавальної діяльності дітей» та книга творчих робіт студентів «Філософська абетка: Арт формат» автором ідеї та упорядником якої виступила Катерина Михайлівна Кириленко .

1. Долбенко Т. О. Теоретико-методологічні засади прикладних досліджень активізації пізнавальної діяльності дітей: монографія/ Т.О. Долбенко. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2016. – 418 с. (Переглянути зміст)

cover_theoreticalВидання «Теоретико-методологічні засади прикладних досліджень активізації пізнавальної діяльності дітей» – монографія, в якій узагальнюються наукові дослідження щодо особливостей пізнавальної діяльності підлітків 12-14 років, здійснюється порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду та пропонується «модель» активізації пізнавальної діяльності підлітків досліджуваного віку. Монографія пропонує концептуальну модель, яка створює надійне теоретико-методологічне підґрунтя для практичної реалізації завдань активізації пізнавальної діяльності підлітків у бібліотеках для дітей в Україні, здатної забезпечити розширення у підлітків світогляду, підвищення інтелекту, становлення пізнавальної самостійності, активності, відповідальності. Розраховане на викладачів, аспірантів, студентів вишів, усіх тих, хто цікавиться питаннями активізації пізнавальної діяльності підлітків.

dolbenko-photoТетяна Олексіївна Долбенко – доктор культурології, професор Київського національного університету культури і мистецтв, заслужений працівник культури України, член-кореспондент Міжнародної Академії Інформатизації, член спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій КНУКіМ, очолює наукову школу по дослідженнях проблем дитячого читання в Україні. Сфера наукових інтересів – актуальні проблеми в галузі бібліотекознавства, фондознавства, документознавства; інформаційна політика; система підготовки кваліфікованих бібліотечно-інформаційних кадрів. Автор більше 100 наукових праць, у тому числі монографій: «Активізація пізнавальної діяльності підлітків» (2003 р.), «Теоретико-методолігічні засади прикладних досліджень активізації пізнавальної діяльності дітей» (2013 р.) та навчального посібника «Зберігання документів у бібліотеках» (2015р.).

2. «Філософська абетка. Арт-формат»/ авт. ідеї та упоряд. К.М. Кириленко. – Київ: ТОВ «Агентство « Україна», 2016. – 80 с.: іл (Переглянути зміст)

cover_philisophy-alphabetВ книзі зібрані творчі роботи студентів Київського національного університету культури і мистецтв, що стали результатом вивчення ними курсу «Філософія». В них студенти розмірковують над смисложиттєвими проблемами шляхом обґрунтування філософських змістів, які вони змогли побачити в літерах. Кожна літера постає як найбільш філософська літера української абетки. (Українська абетка в книзі доповнена також літерами інших алфавітів.) Видання оформлене малюнками студентів, особливе місце серед яких посідають роботи студентів спеціальності «Графічний дизайн», а також ілюстраціями з графічної серії «Українська абетка» (1917 року), що стала творчим злетом відомого українського художника-графіка Георгія Нарбута. Книга розрахована на читачів різного віку, вона для тих, хто здатен побачити велике у малому, хто має віру в те, що істина існує і її варто шукати.

Дане видання може стати в нагоді студентам-графікам при вивченні ними таких профільних дисциплін, як: «Шрифти», «Летерінг».

Kirilenko-photoКатерина Михайлівна Кириленко – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри філософії Київського національного університету культури і мистецтв.

Тема дисертаційного дослідження: «Теоретичні і методичні основи формування інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому навчальному закладі», – за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

Викладає дисципліни: «Філософія», «Релігієзнавство», «Культура і наука».

Схожі публікації