«12+книг року»: підсумки 2016

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > «12+книг року»: підсумки 2016
news_12BooksOfYear2016

Підбиваємо підсумки інформаційного проекту Наукової бібліотеки КНУКіМ «12+книг року».
Мета проекту – інформування наукової, педагогічної і мистецької спільноти України про нові видання викладачів університету, що публікувалися у поточному році і є у фонді бібліотеки.

За 2 роки існування проекту (з 1 січня 2015 р. по 31 грудня 2016 р.) презентовано 72 видання.

Упродовж 2016 року на сайті університету та у виставковій залі бібліотеки представлено 44 нові видання (у 2015 р. – 28 видань).

Структура видань за інформаційними ознаками наступна: 5 монографій, 7 колективних монографій, 14 навчальних посібників і підручників, 3 збірки науково-методичних праць, 1 нотне видання, 1 довідник, 1 плакатний проект, 12 видань – матеріалів конференцій та круглих столів.
1

Найбільшу частку (31,8%) складають навчальні видання (підручники і навчальні посібники). На другому місці – матеріали конференцій та круглих столів (27,27%), на третьому – монографії і колективні монографії (11,36 та 15,9% відповідно).

2

Авторами монографій є: О.О.Бігус, Т.О.Долбенко, Ю.О.Карягін, І.П.Печеранський, М.С.Тимошик.

12Knig-roku_img_43

Одноосібні автори навчальних посібників: М.М.Барнич, К.М.Кириленко, О.А.Корнієвський, С.С.Яценко.

Автори – викладачі кафедр
Учасниками проекту у 2016 році стали науковці 16 кафедр КНУКіМ.

5

17 видань презентували викладачі факультету кіно і телебачення КНУКіМ. За інформаційними ознаками структура видань наступна: 1 монографія (М.М.Барнич), 7 колективних монографій, 2 збірки науково-методичних праць, матеріали всеукраїнської конференції та 6 круглих столів.

7 видань презентували викладачі кафедри державного управління і права.

5 видань – викладачі кафедри філософії, у тому числі – матеріали всеукраїнської конференції у 2 ч.

4 видання – викладачі кафедри книгознавства і бібліотекознавства (нині – ІБАС).

2 видання – викладачі кафедри сучасної хореографії.

Структура контингенту авторів за наявністю наукового звання

Із 29 окремих видань, представлених у проекті (за виключенням збірок праць, матеріалів конференцій і круглих столів), – 14 видань підготували автори – доктори наук, зокрема:

– доктор культурології (Т. О. Долбенко),

– доктор філософських наук (І. П. Печеранський, В. В. Танчер),

– доктор педагогічних наук (К. М. Кириленко),

– доктор філологічних наук (М. С. Тимошик),

– доктор наук з державного управління (Т. І. Биркович, В. Г. Горник),

– доктор політичних наук (О. А. Корнієвський).

11 видань підготовлені авторами, які мають наукове звання «Кандидат наук».

Автори – лідери за кількістю представлених книг

Схема 4 Т.О.Долбенко, Ю.І.Горбань презентували у рамках проекту по три книги; І.П.Печеранський – дві книги, В.Г.Горник – 4 книги, І.С.Бондар – 7 навчальних посібників.

Книги, рекомендовані Міністерством освіти і науки України

7

Із загальної кількості представлених книг 2 навчальні посібники мають гриф Міністерства освіти і науки України.

Упродовж 2016 року у рамках проекту проведено 6 заходів – презентацій нових наукових праць викладачів КНУКіМ:

– навчального посібника «Педагогічна культурологія» І.П.Печеранського та В.Л.Савельєва;

– навчального посібника «Зберігання документів у бібліотеках» Т.О.Долбенко, Ю.І.Горбаня;

– навчального посібника «Політика в публічному управлінні» колективу авторів: І.С.Бондаря, В.Г.Горника, С.О.Кравченка, В.В.Кравченко;

– навчального посібника «Особливості публічного управління та адміністрування» колективу авторів: В.Д.Бакуменка, І.С.Бондаря, В.Г.Горника, В.В.Шпачука.

– навчального посібника «Сучасний танець. Основи теорії і практики» колективу авторів викладачів кафедри сучасної хореографії (О.О.Бігус, О.О.Маншилін, Д.О.Кондратюк, Л.В.Мова, А.В.Журавльова, І.І.Герц, Н.П.Донченко, Н.П.Батєєва);

– видання «Філософська абетка. Арт-формат» К.М.Кириленко.

Підсумовуючи результати проекту «12+книг року» у розрізі 2016 року, варто зазначити, що ця форма бібліотечної роботи актуальна і доцільна для реалізації у науковому просторі вищого навчального закладу.

Проект позитивно впливає на розвиток співпраці бібліотеки та кафедр університету, сприяє налагодженню книгообміну з авторами.

Завдяки проекту пропагуються здобутки науково-педагогічних працівників університету, зміцнюються позиції бібліотеки в інформаційному середовищі КНУКіМ.

Фото останнє

Попередня публікаціяНаступна публікація

Схожі публікації