«12+книг року»: підсумки 2017

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > «12+книг року»: підсумки 2017
12 книг року

Мета проекту – інформування наукової, педагогічної і мистецької спільноти України про нові видання викладачів університету, що публікувалися у поточному році і є у фонді бібліотеки.

Упродовж 3 років, з 1 січня 2015 р. по 31 грудня 2017 р., у проекті представлено 172 видання (2015-28, 2016-47, 2017- 97).

Динаміка (2015–2017 рр.) представлених книг за інформаційними ознаками.

У 2017 році на сайті університету та у виставковій залі бібліотеки представлено 97 новинок.

Структура видань наступна: 20 монографій, 6 колективних монографій, 6 матеріалів конференцій та збірок наукових праць, 27 навчальних посібників та підручників, 28 практикумів, 2 збірки нот, 2 збірки поезії, 1 антологія, 4 довідкові видання, 1 документальне оповідання (у 2-х т.).

Найбільшу частку (56%) складають навчальні видання (підручники, навчальні посібники, практикуми).

Монографії 2017 року

Колективні монографії 2017

Навчальні посібники 2017

Автори – викладачі кафедр

За підсумками 2017 року у проекті представлено книги науковців 16 кафедр та 7 секцій.

Лідери:

 • Кафедра соціальних комунікацій та інформаційних наук – 7 книг, 9 практикумів;
 • Кафедра зав’язків з громадськістю і журналістики – 5 книг;
 • Секція музичного фольклору – 5 книг;
 • Секція інструментального мистецтва – 5 книг;
 • Секція операторської майстерності – 5 книг;
 • Секція академічного хорового мистецтва – 2 книги, 14 практикумів.

Структура контингенту авторів за наявністю наукового або почесного звання

Із 83 книг, представлених у проекті, 15 видань – підготовлені авторами – докторами наук.

44 видання підготовлені авторами, які мають наукове звання «Кандидат наук».

14 видань підготовлені викладачами, які мають почесні звання:

 • заслужений діяч мистецтв України.
 • заслужений працівник культури України.
 • заслужений артист України.
 • народний артист України.

Автори – лідери за кількістю представлених книг

У рамках проекту найбільше – 5 книг – представив кандидат технічних наук, доцент Олександр Прядко.

Лідери: кандидат культурології, доцент Оксана Білецька – 3 книги, доктор мистецтвознавства, професор Олександр Безручко та кандидат історичних наук, викладач Галина Салата – по 2 книги.

Книги, рекомендовані Міністерством освіти і науки України та Міністерством культури України

 

Із загальної кількості представлених книг 5 навчальних видань мають гриф Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури України.

 1. Батченко Л.В. Бізнес-комунікації в міжнародному менеджменті : навч. посіб. /Л.В. Батченко, І.С. Бондар, В.А. Русавська ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 304 с.
 2. Долбенко Т. О. Документні ресурси бібліотек : навч. посіб. / Т.О. Долбенко, Ю.І. Горбань. – Київ : Ліра-К, 2016. – 348 с.
 3. Зубатов С.Л. Методика викладання українського народного танцю : підручник / С.Л. Зубатов. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 376 с.
 4. Історія української літератури: ХХ – ХХІ ст. : навч. посіб. : у 3 т. / В.І. Кузьменко, О.О. Гарачковська та ін. – Київ : ВЦ «Академія», 2017. – Т. 3. – 544 с. – (Серія «Альма-матер»).
 5. Устименко Л. Історія туризму : навч. посіб. / Л. Устименко, І. Афанасьєв. – 4-е вид., перероб. та допов. – Київ : Альтерпрес, 2017. – 372 с. : іл.

Упродовж 2017 року у рамках проекту проведено презентації 10 нових наукових праць викладачів КНУКіМ:

 • монографії «Теоретичні аспекти сучасної української музики» В. Ю. Дорофеєвої;
 • монографії «Духовна культура українців: народна демонологія у загальнослов’янському контексті (ХІХ – ХХ ст.)» О. А. Поріцької;
 • монографії «Українці Нижнього Поволжя: історія і сьогодення» В. В. Сінельнікової;
 • монографії «Українська естрадна музика і фольклор: взаємопроникнення і синтез» В. М. Тормахової;
 • навчального посібника «Теорія і практика бандурного виконавства» Н. Б. Брояко;
 • навчального посібника «Кобзарські та бандурні практики» В. Єсипка;
 • навчального посібника «Українська інструментальна музика. Музично-текстологічний аналіз» Т. В. Пістунової;
 • навчального посібника «Естрадно-джазовий оркестр. Теорія та практика» Г. Постоя;
 • навчального посібника «Методика роботи з фольклорним колективом» І. Г. Сінельнікова;
 • навчального практикуму «Аранжування та перекладання для капели бандуристів» А. Іваниша.

Динаміка проведення презентацій: 4 – у 2015 р.; 6 – у 2016; 10 – у 2017 р.

Підсумовуючи результати проекту «12+книг року» у розрізі 2017 року зазначимо, що ця форма бібліотечної роботи актуальна і доцільна для реалізації у науковому просторі вищого навчального закладу.

Проект позитивно впливає на розвиток співпраці бібліотеки та кафедр університету, сприяє налагодженню книгообміну з авторами.

Завдяки проекту пропагуються здобутки науково-педагогічних працівників університету, зміцнюються позиції бібліотеки в інформаційному середовищі КНУКІМ.

Попередня публікаціяНаступна публікація

Схожі публікації