Гостинність в українській традиційній культурі

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > Гостинність в українській традиційній культурі

У сучасному світі спостерігається підвищення суспільного інтересу до історії, духовного життя, прагнення осмислити власне минуле, зрозуміти сенс актуального буття і віднайти орієнтири на майбутнє. Саме тому назріла потреба зосередити увагу на аналізі явищ, які відтворюють спектр відносин, пов’язаних з буттям української спільноти, що актуалізує звернення до історичного минулого, відродження традиційних цінностей, серед яких вагоме місце і значення належить традиціям гостинності українського народу. Це стало лейтмотивом наукової праці «Гостинність в українській традиційній культурі» професора Кафедри готельно-ресторанного бізнесу Валентини Андріївни Русавської.

IMG_6724

Презентація навчального посібника «Гостинність в українській традиційній культурі» відбулася 23 лютого в Науковій бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв. Автор видання – Валентина Андріївна Русавська, кандидат історичних наук, доцент, заслужений працівник культури України, професор Кафедри готельно-ресторанного бізнесу. Фахівець із питань культури гостинності, історії готельно-ресторанного бізнесу, сервісології, сервісної діяльності, організації ресторанної справи, фізіології та гігієни харчування, технології та управління якістю продукції ресторанного господарства. У доробку В. А. Русавської понад 75 праць наукового та навчально-методичного характеру.

IMG_6583

У посібнику розкривається сутність гостинності українців, її характерні ознаки, з’ясовується місце і роль гостинності в українській традиційній культурі кінця ХVIII – початку XX ст. та стверджується, що з другої половини XІX ст. глибоко починає усвідомлюватися значення готельно-ресторанного сервісу як способу динамізації всього суспільного розвитку.

IMG_6615

Відкрив презентацію і привітав усіх гостей та запрошених директор Наукової бібліотеки КНУКіМ Юрій Іванович Горбань: «Дуже приємно, що ця книга поповнить фонд бібліотеки і стане невичерпним джерелом знань з культури та історії гостинності».

IMG_6572

З вітальним словом до колег, гостей та самої авторки виступив проректор з наукової роботи КНУКіМ, доктор філософських наук, професор, заслужений працівник культури України Сергій Данилович Безклубенко: «Наш університет знаний, як осередок талантів, але разом з тим він є центром науки і знань. У навчальному посібнику «Гостинність в українській традиційній культурі» проведено глибокий і всебічний аналіз природи гостинності, розкрито її сутність, місце і роль в українській традиційній культурі. Це дає змогу отримати знання та розуміння історії вітчизняної гостинності. Валентино Андріївно, я бажаю, щоб ваш посібник зайняв важливу роль у житті науковців і став настільною книгою кожного фахівця готельно-ресторанного та туристичного бізнесу».

IMG_6598

IMG_6640

Автор навчального посібника «Гостинність в українській традиційній культурі» Валентина Андріївна відмітила важливість та актуальність видання: «Звернення до традицій вітчизняної гостинності, вивчення та розуміння її історії дозволяє зрозуміти культуру гостинності українців, її роль, як важливого чинника міжкультурної комунікації. Це дасть змогу глибше виявити ознаки і специфіку національного характеру, національної своєрідності, особливості національної самосвідомості, шляхи самоідентифікації української нації». Зокрема Валентина Андріївна зосередила увагу гостей на змістовному наповненні посібника, який призначений для широкої аудиторії науковців, студентів і буде цікавий усім, кому небайдужа історія вітчизняної гостинності.

IMG_6645

У свою чергу перший рецензент навчального посібника, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України Олександр Володимирович Курочкін зазначив: «Ґрунтовний аналіз наукового доробку дозволив В.А. Русавській в основному розділі «Гостинність як соціокультурне явище» виявити змістовну сутність гостинності, її характерні ознаки, розглянути ключові поняття і терміни гостинності, розкрити символіку ритуалів гостинності, як відображення особливостей культурно-історичного розвитку українського народу. В навчальному посібнику стверджується необхідність збереження та примноження культурних цінностей минулих часів і народів, прагнення ввести ці цінності у свідомість молодого покоління».

IMG_6666

IMG_6654

На презентації були присутні друзі й колеги Валентини Андріївни, представники науково-педагогічного колективу Київського національного університету культури і мистецтв.

IMG_6673

Валентина Миколаївна Медведєва, кандидат педагогічних наук, професор, заслужений працівник культури України

IMG_6676

Тетяна Олексіївна Долбенко, доктор культурології, професор, заслужений працівник культури України, член-кореспондент Міжнародної академії інформатизації

IMG_6682

Людмила Павлівна Бойко, начальник відділу аспірантури та докторантури, професор, кандидат педагогічних наук

IMG_6685

Володимир Степанович Антоненко, доктор географічних наук, професор, завідувач Кафедри міжнародного туризму

IMG_6691

магістри та студенти Факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

IMG_6694

IMG_6705

IMG_6595

IMG_6588

Приємним сюрпризом для всіх присутніх стало виконання тематичних композицій Українського народного хору ім. С. Павлюченка (художній керівник – Олена Скопцова), який відтворив традиції гостинності в пісні.

IMG_6714

IMG_6718

Завершилася наукова презентація щирими словами вдячності Валентини Андріївни Русавської всім учасникам наукового зібрання. Авторка видання подарувала Науковій бібліотеці КНУКіМ свій навчальний посібник «Гостинність в українській традиційній культурі».

IMG_6729

IMG_6737

Попередня публікаціяНаступна публікація

Схожі публікації