Історія

1963
Заснування

Історія бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв починається з бібліотечного кабінету при Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів, в якому працював один бібліотекар. З відкриттям Київської філії Харківського державного бібліотечного інституту (ХДБІ), на базі бібліотечного кабінету у 1963 році була утворена навчальна бібліотека. Її фонд становив 12 083 примірники видань. Першим завідувачем бібліотеки стала Лідія Єпіфанівна Розум. У штаті працювало ще 2 співробітники.

1968

Починаючи з 1968 р. історія бібліотеки нерозривно пов’язана з історією Київського державного інституту культури (з 1999 р. – Київського національного університету культури і мистецтв).

1969–1975

Упродовж 1969–1975 рр., під керівництвом нового завідувача Софії Олександрівни Шульженко, відбувалося активне комплектування фонду бібліотеки науковими та навчальними виданнями.

1974
Нове приміщення

У 1974 р. бібліотека отримала додаткове приміщення у корпусі інституту, що на вул. Чигоріна, 14, що дало змогу покращити умови обслуговування читачів – розпочали роботу абонемент і читальна зала на 25 місць для студентів факультету КОР. Обслуговування студентів бібліотечного факультету проводилося у корпусі на вул. Річній, 4, де працювало 6 бібліотечних працівників.

1974

До цього періоду відноситься робота з удосконалення структури бібліотеки. Було організовано відділ комплектування та наукової обробки літератури, сектор обслуговування читачів, довідково-бібліографічний відділ. Починаючи з 1974 р., працівниками відділу укладається «Зведений покажчик періодичних видань, які отримують всі підрозділи вузу».

1978-1980

З 1978 по 1980 рр. бібліотеку очолювала Катерина Трифонівна Селіверстова. Центральне місце у діяльності бібліотеки цього періоду займали питання покращення системи обслуговування читачів, надання інформаційної підтримки наукової, навчальної та виховної роботи вищого навчального закладу.

1980

Періодом впровадження наукових форм організації роботи стали 80–90-ті рр. ХХ ст. З приходом у 1980 р. нового завідувача – Катерини Дмитрівни Головкіної, на професійному рівні було закладено фундамент нової моделі бібліотеки – книгозбірні вищого навчального закладу. Початком вирішальних змін стала робота із вдосконалення структури бібліотеки.

У 1980 р. створюється служба інформації, основним завданням якої було забезпечення професорсько-викладацького складу, аспірантів інформацією з актуальних питань освіти, науки, культури, мистецтва в розробках вітчизняної та зарубіжної науки. На допомогу навчальному процесу і науково-дослідній роботі кафедр, з 1981 р. започатковано проведення комплексних заходів «День кафедри», «День інформації». У 1986 р., на основі служби інформації організовано відділ інформації. На початку 80-х рр. активізувалася науково-методична діяльність бібліотеки. Бібліотека була організатором та активним учасником республіканських семінарів-практикумів для завідуючих бібліотеками ВНЗ культури і мистецтва. Згідно наказу Міністерства культури № 506 від 11.05.1982 р. «Про створення республіканських методичних центрів при бібліотеках вузів мистецтва і культури УРСР», бібліотека стала республіканським методичним центром для бібліотек культурно-освітніх училищ та Київського училища естрадно-циркового мистецтва. У структурі бібліотеки було створено сектор методичної роботи, основним завданням якого було вивчення і розповсюдження передового досвіду бібліотечно-бібліографічної роботи, надання методичної допомоги бібліотекам училищ та структурним підрозділам бібліотеки. Як методичний центр, бібліотека брала участь у підготовці і проведенні занять з підвищення кваліфікації завідуючих бібліотеками культурно-освітніх училищ у республіканській школі передового досвіду. Для слухачів республіканських курсів підвищення кваліфікації бібліотечних працівників з 1983 по 1986 рр. провідними спеціалістами бібліотеки читалися лекції з різних питань бібліотечної діяльності.

1984

Важливою подією у житті бібліотеки стало отримання у 1984 р. приміщення у новому навчальному корпусі ВНЗ на вул. Щорса, 36. Комфортні умови нового приміщення бібліотеки (площа 974 кв. м.) дали можливість покращити зберігання фондів, підвищити рівень обслуговування читачів. До цього періоду відноситься реорганізація сектору обслуговування у відділ обслуговування читачів.

1986

У 1986 р. Міністром культури УРСР Ю. А. Олененко була затверджена «Структура бібліотеки Київського державного інституту культури», а ректором інституту – «Правила користування бібліотекою КДІК».

1993

У кінці 80-х – на початку 90-х рр. бібліотека отримувала Всесоюзний обов’язковий платний примірник творів друку з питань історії та теорії культури, мистецтва, культурології, бібліотекознавства та художньої літератури, що сприяло формуванню бібліотечного фонду. Починаючи з 1993 р., до бібліотеки почали надходити дисертації з питань теорії та історії культури, мистецтва, історії, педагогіки, захищені у вузі.

1995

Оскільки вищий навчальний заклад готував спеціалістів з різних галузей музичного мистецтва, у 1995 р., завдяки допомозі ректорату та деканату факультету народно-музичного мистецтва, був створений відділ нотно-музичної літератури.

1997-2001
Початок цифровізації

Упродовж 1997–2001 рр. директором бібліотеки працювала Тукан Лариса Михайлівна. Період інформатизації суспільства поставив перед колективом бібліотеки завдання – впровадження інформаційних технологій у технологічні процеси бібліотечної роботи. З цією метою, у 2000 р. було створено відділ автоматизації і комп’ютеризації та розпочато роботу по створенню електронного каталогу бібліотеки з використанням АБІС ІРБІС. У 2003 р. алфавітний каталог книг бібліотеки був повністю переведений в електронну форму.

2001–2006

У 2001–2006 рр. директором бібліотеки працювала Наталія Володимирівна Осадча. У бібліотеці були встановлені комп’ютери, користувачам надавався доступ до інформаційних ресурсів України і зарубіжжя. Для цього було відкрито електронний читальний зал.

2006-2011

Упродовж 2006–2011 рр. директором бібліотеки була Людмила Григорівна Петрова, доктор педагогічних наук. У цей період бібліотека отримала нові комп’ютери, що дало можливість оснастити відділи бібліотеки та електронний читальний зал сучасною технікою; продовжувалася робота над поповненням ЕК.

2011-2012

З вересня 2011 р. по лютий 2012 р. посаду директора бібліотеки обіймав Олександр Григорович Кириленко, кандидат історичних наук. Починаючи з 2012 р. ЕК бібліотеки ведеться з використанням програмного забезпечення УФД-Бібліотека.

2014-2015

З 1 січня 2014 р. директором бібліотеки є Юрій Іванович Горбань, кандидат культурології.

Протягом 2014-2015 рр. бібліотека пожвавила наукову, видавничу діяльність. В 2014 р. бібліотека КНУКіМ провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Інноваційна діяльність – стратегічний напрям розвитку бібліотек вищих навчальних закладів», в 2015 – «Українські бібліотекиХХІ ст.: від класичної моделі до нових потреб суспільства»

Видано бібліографічних покажчиків (в серіях «Видатні постаті КНУКіМ», «Вчені КНУКіМ», «Знаменні дати КНУКіМ») та методичних, науково-популярних видань (див. «Видання бібліотеки»)