Історія

1963
Заснування

Історія бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв починається з бібліотечного кабінету при Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів, в якому працював один бібліотекар. З відкриттям Київської філії Харківського державного бібліотечного інституту (ХДБІ), на базі бібліотечного кабінету в 1963 році утворено навчальну бібліотеку. Її фонд становив 12 083 примірники видань. Першим завідувачем бібліотеки стала Лідія Єпіфанівна Розум. У штаті працювало ще 2 співробітники.

1968

Починаючи з 1968 р., історія бібліотеки нерозривно пов’язана з історією Київського державного інституту культури (з 1999 р. – Київського національного університету культури і мистецтв).

1969–1975

Упродовж 1969–1975 рр. під керівництвом нового завідувача Софії Олександрівни Шульженко відбувалося активне комплектування фонду бібліотеки науковими та навчальними виданнями.

1974
Нове приміщення

У 1974 р. бібліотека отримала додаткове приміщення в корпусі інституту, який на вул. Чигоріна, 14, що дало змогу покращити умови обслуговування читачів – розпочали роботу абонемент і читальна зала на 25 місць для студентів факультету КОР. Обслуговування студентів бібліотечного факультету проводилося у корпусі на вул. Річній, 4, де працювало 6 бібліотечних працівників.

1974

Робота з удосконалення структури бібліотеки. Організовано відділ комплектування та наукової обробки літератури, сектор обслуговування читачів, довідково-бібліографічний відділ. Починаючи з 1974 р., працівники відділу укладають «Зведений покажчик періодичних видань, які отримують всі підрозділи вузу».

1978–1980

З 1978 по 1980 рр. бібліотеку очолювала Катерина Трифонівна Селіверстова. Центральне місце в діяльності бібліотеки цього періоду займали питання покращення системи обслуговування читачів, надання інформаційної підтримки наукової, навчальної та виховної роботи закладу вищої освіти.

1980

Періодом упровадження наукових форм організації роботи стали 80–90-ті рр. ХХ ст. З приходом у 1980 р. нового завідувача – Катерини Дмитрівни Головкіної на професійному рівні закладено фундамент нової моделі бібліотеки – книгозбірні закладу вищої освіти. Початком вирішальних змін стала робота з удосконалення структури бібліотеки.

У 1980 р. створено службу інформації, основним завданням якої було забезпечення професорсько-викладацького складу, аспірантів інформацією з актуальних питань освіти, науки, культури, мистецтва в розробках вітчизняної та зарубіжної науки. На допомогу освітньому процесу та науково-дослідній роботі кафедр з 1981 р. започатковано проведення комплексних заходів, таких як «День кафедри», «День інформації». У 1986 р. на основі служби інформації організовано відділ інформації. На початку 80-х рр. активізувалася науково-методична діяльність бібліотеки. Бібліотека була організатором й активним учасником республіканських семінарів-практикумів для завідувачів бібліотек ЗВО культури і мистецтв. Згідно з наказом Міністерства культури № 506 від 11.05.1982 р. «Про створення республіканських методичних центрів при бібліотеках вузів мистецтва і культури УРСР», бібліотека стала республіканським методичним центром для бібліотек культурно-освітніх училищ та Київського училища естрадно-циркового мистецтва. Створено сектор методичної роботи, основним завданням якого було вивчення та розповсюдження передового досвіду бібліотечно-бібліографічної роботи, надання методичної допомоги бібліотекам училищ і структурним підрозділам бібліотеки. Як методичний центр, бібліотека брала участь у підготовці та проведенні занять з підвищення кваліфікації завідувачів бібліотек культурно-освітніх училищ у республіканській школі передового досвіду. З 1983 по 1986 рр. провідні спеціалісти бібліотеки читали лекції з різних питань бібліотечної діяльності для слухачів республіканських курсів підвищення кваліфікації бібліотечних працівників.

1984

Важливою подією у житті бібліотеки стало отримання в 1984 р. приміщення у новому навчальному корпусі ЗВО на вул. Щорса, 36. Комфортні умови нового приміщення бібліотеки (площею 974 кв. м.) дали змогу покращити зберігання фондів, підвищити рівень обслуговування читачів. Цього періоду відноситься реорганізація сектору обслуговування у відділ обслуговування читачів.

1986

У 1986 р. Міністр культури УРСР Ю. А. Олененко затвердив Структуру бібліотеки Київського державного інституту культури, а ректор інституту – Правила користування бібліотекою КДІК.

1993

У кінці 80-х – на початку 90-х рр. бібліотека отримувала всесоюзний обов’язковий платний примірник творів друку з питань історії та теорії культури, мистецтва, культурології, бібліотекознавства та художньої літератури, що сприяло формуванню бібліотечного фонду. З 1993 р. до бібліотеки почали надходити дисертації з питань теорії та історії культури, мистецтва, історії, педагогіки, захищені у ЗВО.

1995

Оскільки заклад вищої освіти готував спеціалістів з різних галузей музичного мистецтва, у 1995 р., завдяки допомозі ректорату та деканату факультету народно-музичного мистецтва, створено відділ нотно-музичної літератури.

1997–2001
Початок цифровізації

Упродовж 1997–2001 рр. директором бібліотеки працювала Тукан Лариса Михайлівна. Період інформатизації суспільства поставив перед колективом бібліотеки завдання – впровадження інформаційних технологій у технологічні процеси бібліотечної роботи. З цією метою, у 2000 р. створено відділ автоматизації і комп’ютеризації та розпочато роботу зі створення електронного каталогу бібліотеки з використанням АБІС ІРБІС. У 2003 р. алфавітний каталог книг бібліотеки був повністю переведений в електронну форму.

2001–2006

У 2001–2006 рр. директором бібліотеки працювала Наталія Володимирівна Осадча. У бібліотеці встановлено комп’ютери, користувачам надано доступ до інформаційних ресурсів України та зарубіжжя. Для цього відкрили електронний читальний зал.

2006–2011

Упродовж 2006–2011 рр. директором бібліотеки була Людмила Григорівна Петрова, доктор педагогічних наук. У цей період бібліотека отримала нові комп’ютери, що дало змогу оснастити відділи бібліотеки й електронний читальний зал сучасною технікою; продовжувалася робота над поповненням ЕК.

2011–2012

З вересня 2011 р. по лютий 2012 р. посаду директора бібліотеки обіймав Олександр Григорович Кириленко, кандидат історичних наук. Починаючи з 2012 р., ЕК бібліотеки ведуть з використанням програмного забезпечення УФД-Бібліотека.

2014–2015

З 1 січня 2014 р. директором бібліотеки є Юрій Іванович Горбань, кандидат культурології.

Протягом 2014–2015 рр. бібліотека пожвавила наукову, видавничу діяльність. У 2014 р. в бібліотеці КНУКіМ провели Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Інноваційна діяльність – стратегічний напрям розвитку бібліотек вищих навчальних закладів», у 2015 р. – «Українські бібліотеки ХХІ ст.: від класичної моделі до нових потреб суспільства»

Видано бібліографічні покажчики (у серіях «Видатні постаті КНУКіМ», «Вчені КНУКіМ», «Знаменні дати КНУКіМ») і методичні, науково-популярні видання (див. «Видання бібліотеки»)