Публікації про бібліотеку у ЗМІ

 1. Ключко Ю. М. Наукова бібліотека КНУКіМ як інформаційно-культурний центр / Ю. М. Ключко // Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв: від витоків до сьогодення : іст. нарис. – К., 2013. – С. 17–18.
 2. Корчака М. Наші книжки потребують ваших рук // Кропива : студ. журнал. – 2012. – № 23. – С. 12–13.
 3. Наукова бібліотека КНУКіМ // Київський нац. ун-т культури і мистецтв / М. М. Поплавський, В. М. Медведєва, О. І. Скнарь, А. І. Гурбанська, І. О. Костиря, В. М. Мамедова, О. О. Кравцова. – К., 2013. – С. 352–368.
 4. Шнуренко Т. Мінливі в часі лики книг // Культура і життя. – 2013. – № 48. – С. 11.

Публікації співробітників бібліотеки

 1. Горбань Ю. І. Все життя поруч з книгою / Ю. І. Горбань // Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв: від витоків до сьогодення : іст. нарис. – К., 2013. – С. 19–20.
 2. Маловська І. Л. Науково-дослідна діяльність бібліотеки КНУКіМ / І. Л. Маловська // Вісник Кн. палати. – 2013. – № 11. – С. 18–20.
 3. Маловська І., Скаченко О. Еволюція становлення науково-інформааційної роботи бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв / І. Маловська, О. Скаченко // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 1. – С. 17–19.
 1. Скаченко О. О. До історії становлення і розвитку бібліотеки КНУКіМ / О. О. Скаченко // Київський нац. ун-т культури і мистецтв у 2013 році: знаменні дати, славні ювілеї : календар / КНУКіМ. – К., 2013. – С. 52–58.
 2. Скаченко О. О. Наукова робота бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв: традиції, сучасність, перспективи / О. О. Скаченко // Питання культурології : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К. : Вид. центр КНУКІМ, 2013. – Вип. 29. – С. 132–137.
 3. Скаченко О. О. Науково-методична діяльність бібліотеки КНУКіМ: історія та сьогодення / О. О. Скаченко // Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ. – К., 2013. – Вип. 14. – С. 88–93.
 4. Скаченко О. «Скарби нації» / О. Скаченко // Культура і життя. – 2014. – № 17. – С. 4.
 5. Скаченко О. Виставкова діяльність наукової бібліотеки університету: традиції та інновації / О. Скаченко // Київський національний університет культури і мистецтв у 2014 році: знаменні дати, славні ювілеї : календар. – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2014. – С. 74–79.
 6. Скаченко О. Вони творили бібліотеку (історія наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв в особах директорів) / О. Скаченко // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 4. – С. 14–16.
 7. Скаченко О. О. Діяльність наукової бібліотеки КНУКіМ як методичного центру / О. О. Скаченко // Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ. – К., 2014. – Вип. 15. – С. 90–93.

Рецензії на видання

 1. Геращенко М. Наукова бібліотека КНУКіМ як бібліографічний пропагандист знаменних дат вищого навчального закладу / М. Геращенко, Т. Чухліб // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 3. – С. 11.
 2. Градун Е. Популяризація національної культурної спадщини / Е. Градун // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 4. – С. 13.
 3. Дяченко Н. С. Серія біобібліографічних покажчиків «Знаменні дати КНУКіМ» / Н. С. Дяченко // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку»: наукові записки РДГУ. – 2014. – № 10.
 4. Тилик І. В. Відлуння ювілею / І. В. Тилик // Вісн. Національної академії керівних кадрів культури. – 2014. – № 4.
 5. Тимошик М. С. Добрі діла – оновляться… / М. С. Тимошик // Вісник Одеського НУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство». – 2015. – № 1.