Загальна інформація

Наукова бібліотека є структурним підрозділом університету, який сприяє розвитку науково-освітнього середовища закладу вищої освіти, формуванню національної самосвідомості, патріотизму студентської молоді, підтримці національних традицій, розвитку культури та державної мови.

Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти/докторанти, викладачі та працівники структурних підрозділів університету.

Місія бібліотеки – збереження та організація інформаційних ресурсів, які відповідають науковим й навчальним процесам університету, забезпечення інформаційних, науково-дослідних потреб користувачів за принципом інформативності, оперативності, доступності.

Напрями роботи:

  • забезпечення навчального процесу, наукових досліджень, самостійної роботи студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів необхідними документами;
  • формування та освітнього релевантної інформації науковим працівникам, які захищають кандидатські та докторські дисертації в трьох спеціалізованих вчених радах університету: наукове опрацювання інформаційних джерел з питань культури і мистецтва; підготовка бібліографічних списків за тематикою наукових досліджень вищої школи й оглядів з актуальних питань розвитку культури і мистецтва в Україні та світі;
  • формування фондів бібліотеки відповідно до профілю університету, використання електронних носіїв інформації в поєднанні з традиційними;
  • підвищення якості бібліотечних послуг за допомогою використання можливостей сучасних інформаційних технологій;
  • видавнича діяльність.

Найважливішим ресурсом бібліотеки є багатогалузевий фонд.

У структурі інформаційних ресурсів сформовано окремі підфонди, а саме: нотних видань (для фахівців у сфері культури і мистецтва); рідкісних та цінних видань (для фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи); дисертаційних, магістерських і дипломних робіт; періодичних видань.

Бібліотека є базою проведення практичних занять і місцем проходження виробничої та переддипломної практики.

Для популяризації можливостей бібліотеки, підтримки наукової та навчальної діяльності користувачів, задоволення культурно-мистецьких запитів організовують і проводять наукові заходи: наукові конференції, круглі столи, творчі зустрічі, презентації, майстер-класи, виставки.