«Аналіз рідкісних та цінних книг»

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > «Аналіз рідкісних та цінних книг»

На базі Наукової бібліотеки КНУКіМ, в рамках вивчення дисципліни «Книгознавство і бібліотекознавство» у магістрів та спеціалістів з напряму підготовки «Журналістика та інформація» (спеціальність «Видавнича справа та редагування») відбулося практичне заняття на тему: «Аналіз рідкісних та цінних книг». Провела заняття кандидат історичних наук, доцент Кафедри книгознавства і бібліотекознавства, заступник декана Факультету культурології Олена Олександрівна Каракоз.

IMG_0995

Зосередивши увагу молоді на особливому ставленні до рідкісних архівних видань, Олена Олександрівна зазначила: «Рукописні, стародруки, рідкісні та цінні видання ХІХ – поч. ХХ ст., примірники з автографами видатних історичних постатей, а також книжки в коштовних аматорських оправах є культурними цінностями, невід’ємною частиною нашої історико-культурної спадщини. До давніх книжок, які є частиною національного надбання, де б вони не були створені, має бути особливе ставлення – як до пам’яток історії та культури. Книжкові пам’ятки мають свою специфіку, котра вирізняє їх від інших видань, зокрема від сучасних».

IMG_1001

Під час практичного заняття студенти мали змогу ознайомитися з рідкісними книгами: В.Г. Белинский «Собрание сочинений» в 3 томах 1834-1840 г.г., С. С. Мотульский «История западноевропейского театра» 1939 г., Г. Риман «Музыкальный словарь» 1904 г., «Словарь української мови» в 4 томах 1907р., «Толковый словарь руського языка» в 4 томах 1940 г. та багато інших видань, що знаходяться у фонді Наукової бібліотеки КНУКіМ.

IMG_1955

На практичне заняття був запрошений фахівець з проблем зберігання книжкових пам’яток, кандидат культурології, доцент Кафедри книгознавства і бібліотекознавства, директор Наукової бібліотеки КНУКіМ Юрій Іванович Горбань. Працюючи в напрямі реалізації міжнародної програми ЮНЕСКО «Пам’ять світу», він акцентував увагу на тому, що Україна має багату культурно-історичну спадщину, яка сягає часів Київської Русі і є безцінним надбанням українського народу.

IMG_1012

Одним з основних завдань бібліотек України є зберігання різних видів документів, зокрема книжкових пам’яток (рукописні книги, стародруки, рідкісні та цінні видання) як культурних цінностей країни. Книжкові пам’ятки впливають на ставлення інтелектуального потенціалу народу, на зберігання і трансляцію духовних цінностей вітчизняної культури, вони є важливим чинником національної ідентифікації та формування національної свідомості наших співвітчизників. У зв’язку з цим особливого значення набувають питання зберігання книжкових пам’яток як оригінального й неповторного надбання певного історичного періоду. Юрій Іванович наголосив на тому, що в українській науці немає цілісного, комплексного дослідження зберігання книжкових пам΄яток. Нині вкрай необхідно зрозуміти місце і значення цього процесу в сучасній культурі, глибоко усвідомити його специфіку, виявити напрямки його розвитку, осмислити традиційні та інноваційні технології.

IMG_1021

По завершенні лекційного заняття, Юрій Іванович зауважив, що сучасна бібліотека сьогодні постала перед серйозними викликами зберігання різних видів книжкових пам’яток на нових носіях, що потребує підготовлених фахівців, належної матеріальної бази та координаційних систем бібліотек різних типів і видів.

IMG_1948

Попередня публікаціяНаступна публікація

Схожі публікації