Безкоштовний доступ до повнотекстових публікацій видавництва Springer Nature

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > Безкоштовний доступ до повнотекстових публікацій видавництва Springer Nature

Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв – центр наукометрії та інформаційної підтримки освіти в університеті. Упродовж останніх років бібліотека своєю діяльністю активно сприяє розвитку академічної науки в університеті, здійснюючи редакційно-видавничу підготовку наукових періодичних видань, проводячи роботу з включення їх до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»).

Для забезпечення повноти та оперативності представлення результатів наукової діяльності вчених Київського національного університету культури і мистецтв у науковому інформаційному просторі бібліотека постійно роз­ширює спектр своїх послуг. Особлива увага приділяється за­безпеченню науково-консультаційного супроводу наукових журналів університету з питань включення цих видань до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science. Бібліометрична діяльність наукової бібліотеки на сучасному етапі активізує зв’язок з основними підрозділами університету, збільшує кількість відвідувачів, сприяє підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників та по­кращенню іміджу бібліотеки як інформаційного ядра освітнього середовища університету.

Усі наукові журнали відображаються в таких базах даних: BASE, Central and East European Index, Crossref, DOAJ, Google Академія, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), PKP Index, ResearchBib, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, Ulrich’s Periodicals Directory, WORLDCAT, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Київський національний університет культури і мистецтв від 2019 року має доступ до баз даних Web of Science та Scopus, а 3 січня 2020 року отримав доступ до повнотекстових ресурсів порталу Springer Link, а саме:

  • журналів Springer 1997–2020 рр.;
  • електронних книг Springer 2017 р.;
  • Передплату за кошти держбюджету забезпечило Міністерство освіти і науки України.

Springer Nature – академічна видавнича компанія, створена в результаті злиття Springer Science + Business Media і видавничої групи Nature Holzzbrinck, видавництва Palgrave Macmillan і Macmillan Education у травні 2015 року.

Схожі публікації