Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій

У Дніпровському національному університеті залізничного транспорту ім. В. Лазаряна відбулася ІІІ Міжнародна конференція «Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій», учасниками якої стали співробітники наукової бібліотеки КНУКіМ. Захід був проведений за організації Науково-технічної бібліотеки ДНУЗТ, наукових бібліотек Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара і Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова, секції університетських бібліотек Української бібліотечної асоціації та підтримки Міністерства освіти і науки України.

Наукова конференція зібрала провідних фахівців у царині бібліотечної справи для розгляду важливих питань, що визначають майбутні шляхи розвитку університетської бібліотеки: реформування вищої освіти, запровадження нових освітніх технологій, інформаційний супровід та забезпечення навчального і науково-дослідного процесів.

Відкрив конференцію проректор з наукової роботи ДНУЗТ Сергій Мямлін, відзначивши важливість проведення заходів, на яких представники бібліотек вишів мають змогу поділитися думками з проблемних питань та знайти їх спільні рішення.

Учасники конференції обговорювали стратегічне партнерство в розвитку університетської бібліотеки, нові сфери бібліотечної діяльності на підтримку університетської науки, традиційні та електронні ресурси комплектування фондів, питання оцифрування та цифрового збереження фондів. Значна увага була приділена темі академічної доброчесності, питанням виховання студентської молоді.

Кандидат історичних наук, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи, заступник декана факультету культурології КНУКіМ Олена Каракоз виступила на пленарному засіданні з доповіддю на тему: «Підготовка фахівців бібліотечної галузі в умовах інформатизації суспільства». У промові Олена Олександрівна наголосила на тому, що в умовах інформатизації суспільства та стрімкої інтеграції соціально-комунікаційного простору, опанування електронних комунікацій і глобальних масштабів Інтернету, зростає попит на якісно нову генерацію фахівців для бібліотечної галузі України, здатних ефективно освоювати високотехнологічну інформаційну індустрію. Підготовка фахівців такого ґатунку потребує суттєвих змін у змісті й організації підготовки кадрів.

Директор наукової бібліотеки КНУКіМ, кандидат культурології, доцент, Юрій Горбань у виступі «Бібліотечний менеджмент і маркетинг в системі управління бібліотекою вищого навчального закладу» поділився своїм баченням щодо вирішення питань управління змінами в бібліотеці ВНЗ, на меті яких збереження конкурентоспроможності бібліотек в умовах інформаційного суспільства. «Бібліотека оперативно реагуючи на нові тенденції ринку та потреби користувачів, формує свої інноваційні стратегії, які стосуються всіх її функціональних сфер», – підкреслив Юрій Іванович.

Заступник директора наукової бібліотеки КНУКіМ Лариса Рибка свою доповідь «Маркетинговий підхід в управлінні діяльністю бібліотек України» присвятила увагу питанням: маркетинг і бібліотека в ринковій економіці, переваги використання маркетингових підходів, маркетинг і зміна мислення бібліотекарів, полегшення ідентифікації їх реакції на вимоги ринку.

Завідувач відділу автоматизації та комп’ютеризації В’ячеслав Лук’яненко виступив з доповіддю «Інформатизація суспільства та трансформація діяльності бібліотек вищих навчальних закладів», у якій зазначив, що інноваційна діяльності бібліотек ВНЗ починається з використання електронних ресурсів. В’ячеслав Вікторович зауважив: «Проекти зі створення цифрових електронних бібліотек, удосконалення бібліотечних Web-сайтів, придбання профільних БД, розширення сервісних послуг, урізноманітнення корпоративних проектів університетських бібліотек, впровадження нового рівня професійних комунікацій – всі ці заходи виступають стратегічною лінією розвитку, та підтверджують світову тенденцію орієнтації на обслуговування користувачів повними текстами в режимі віддаленого доступу».

Завідувач науково-методичного відділу Світлана Винокурова у виступі «Менеджмент якості в діяльності бібліотек вищих навчальних закладів» зазначила, що поняття «якість» для бібліотеки – це вдало налагоджена внутрішня технологія роботи, кінцевою метою якої є користувач, його задоволеність і комфортність. За словами Світлани Геннадіївни, впровадження системи менеджменту якості допомагає бібліотеці оптимізувати роботу, прийняття ефективних рішень в управлінні бібліотекою; налагодити систему постійного навчання бібліотечних співробітників.

На завершення конференції співробітники наукових бібліотек обговорили подальшу діяльність структур задля розвитку бібліотечної сфери та підвищення ролі книгозбірень серед студентів

Попередня публікаціяНаступна публікація

Схожі публікації