Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту»

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту»

Реформування вищої освіти, запровадження нових освітніх технологій значно посилює роль бібліотек ВНЗ в інформаційному забезпеченні навчального та науково-дослідного процесів в українських вишах. Відтак головним завданням бібліотеки ВНЗ було і залишається інформаційний супровід та забезпечення цих важливих процесів. Наразі бібліотеки ВНЗ у своїй діяльності керуються Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки та бібліотечну справу».

IMG_1798

IMG_1828

16-19 червня співробітники Наукової бібліотеки КНУКіМ взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту» та інформатизації суспільства», яка відбулася під патронатом Міністерства освіти і науки України. Організували захід на базі науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу: Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Т. Шевченка та Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. І. Франка.

IMG_1702

IMG_1712

IMG_1768

До наукового зібрання долучились високопосадовці і провідні фахівці у царині бібліотечної справи. Пленарне засідання відкрила директор Науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ Я. А. Пилип. Із доповідями виступили: О. О. Сербін, Н. В. Якуніна, В. Ф. Кметь, О. І. Шкира, І. І. Огура, О. В. Єпіфанова та ін.

Конференція охоплювала такі тематичні напрямки:

  • Бібліотека ВНЗ як джерело інформаційного забезпечення наукового та навчального процесів
  • Формування та використання бібліотечних фондів на сучасному етапі
  • Розвиток інтересу до читання: новий формат і нові можливості
  • Культурно-просвітнцька робота бібліотеки вищого навчального закладу
  • Веб-представництво бібліотек у світовому інформаційно-комунікативному просторі
  • Науково-дослідна діяльність бібліотек.

Директор Наукової бібліотеки КНУКіМ, кандидат культурології, доцент – Юрій Іванович Горбань виступив з доповіддю «Оцифрування книжкових пам’яток Наукової бібліотеки КНУКіМ як важливий аспект їх подальшого зберігання та презентації».

IMG_1772

IMG_1774

У своїй промові він зазначив, що деякі цінні та рідкісні документи існують в єдиному екземплярі, однак є затребуваними не лише українськими дослідниками і науковцями, але й фахівцями з-за кордону. Щоправда, час та людський фактор негативно позначаються на фізичному стані цих документів, а тому доступ до них є обмежений. Використання ж цифрових копій в читальному залі бібліотеки допомагає зберегти оригінали, захистити від повної втрати, одночасно задовольняючи потребу користувачів в доступі до них.

IMG_1764

Заступник директора Наукової бібліотеки КНУКіМ Лариса Анатоліївна Рибка виступила з доповіддю «Формування інформаційної культури користувачів в Науковій бібліотеці КНУКіМ». Вона акцентувала увагу на актуальній проблемі формування інформаційної культури в умовах інформатизації суспільства. Також підкреслила, що вміння знаходити і використовувати потрібну інформацію є важливим елементом освіти. «Головна роль у навчанні основам інформаційних знань традиційно відводиться бібліотекам, бо саме вони формують інформаційне середовище. Без глибокого і різнобічного оволодіння обсягами і потоками інформації, які весь час зростають, соціальний розвиток суспільства неможливий. Саме цим визначаються роль і значення інформаційної культури, діяльність бібліотек у цьому напрямку», – зазначила Л.А. Рибка.

Завідувач відділу автоматизації та комп’ютеризації В’ячеслав Вікторович Лук’яненко у своїй промові «Веб-сайт наукової бібліотеки КНУКіМ: аналіз ефективності функціонування» зауважив: «У даний час WEB-сайт наукової бібліотеки є одним із потужних інструментів системи маркетингових комунікацій у сфері вищої професійної освіти, а використання WEB-технологій є умовою подальшого поступального розвитку бібліотеки, вишу, підвищення його рейтингу та конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг. Тож модернізація бібліотек ВНЗ відповідно до напрямів модернізації системи вищої освіти стає закономірною».

Керівники секцій відзвітували про роботу кожної секції та підбили підсумки обговорень Закону «Про вищу освіту» та інновацій у бібліотечній сфері України, ухвалили рекомендації щодо вдосконалення процесів підготовки професійних кадрів із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

У фойє бібліотеки ІФНТУНГ експонувалися книжкові виставки видань бібліотеки та професорсько-викладацького складу, а прикрасою стали роботи працівників бібліотеки (рушники, ткані скатертини, картини та інше).

IMG_1758

IMG_1781

Працівники Наукової бібліотеки КНУКіМ подякували за гостинність і теплий прийом працівникам Науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та подарували видання книгозбірні.

IMG_1745

IMG_1747

Попередня публікаціяНаступна публікація

Схожі публікації