Бібліотеки змінюють світ

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > Бібліотеки змінюють світ

21 вересня 2017 р. заступник директора Л.А. Рибка, завідуючий науково-методичним відділом С.Г. Винокурова, провідний бібліотекар О.Ф. Омельяненко-Набіуліна взяли участь в семінарі «Світові бібліотечні тренди», який проводили Українська бібліотечна асоціація спільно з Goethe-Institut.

Доповідачі семінару Сошинська Ярослава, канд. іст. наук, доцент Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського», виконавчий директор Української бібліотечної асоціації та Бояринова Оксана, PR-менеджер виконавчого офісу УБА, голова Молодіжної секції УБА ознайомили слухачів з актуальними й перспективними напрямами діяльності бібліотек, з проектом ІФЛА «Глобальне бачення» бібліотечної галузі.

Під час виконання практичного завдання учасники семінару набули досвіду з формування бачення розвитку бібліотечної справи представниками бібліотек різних систем і відомств. Практикували навики ділового обговорення проблеми (з урахуванням всіх, навіть протилежних думок), визначення головних напрямів розвитку сучасної бібліотеки, зважаючи на сильні сторони та зони її розвитку.

В результаті навчання учасники семінару розширили бачення можливостей і задач бібліотеки, зважаючи на Глобальні цілі сталого розвитку, схвалені ООН 25.09.2015 та Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна», представлену Урядом України 15.09.2017.

Одержані знання й навики сприятимуть розвитку нових стратегій, напрямів і форм роботи в Науковій бібліотеці КНУКіМ з тим, щоб гнучко реагувати на виклики часу.

Схожі публікації