Чи трансформують бібліографію хмарні технології?

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > Чи трансформують бібліографію хмарні технології?

Чи трансформують бібліографію хмарні технології? Відповідь на це запитання шукали студенти 4-го курсу групи КББ-44 Факультету культурології під час практичних занять з навчальної дисципліни «Інноваційно-методична робота в бібліотеці», що пройшли в Науковій бібліотеці КНУКіМ у рамках тижня «Бібліотечний mainstream».

Олена Каракоз, кандидат історичних наук, професор Кафедри соціальних комунікацій та інформаційних наук, заступник декана Факультету культурології акцентувала увагу студентства на актуальності застосування інформаційних технологій у бібліотечній діяльності загалом та необхідності впровадження новацій у бібліографічну роботу зокрема.

Юрій Горбань, кандидат культурології, доцент Кафедри соціальних комунікацій та інформаційних наук, директор Наукової бібліотеки КНУКіМ вітає впровадження інновацій в бібліотеці: «Реагуючи на виклик часу, задовольняючи інформаційні, освітні, культурні потреби своїх користувачів, бібліотека робить доступними документовані знання й інформацію. В Науковій бібліотеці створюються електронні інформаційні ресурси, які можна використовувати, перебуваючи за її фізичними стінами. Бібліотека надає віртуальні послуги з пошуку інформації та необхідних знань, створює й надає свої інформаційні продукти».

Після теоретичної частини відбулось обговорення практичних питань та інноваційних методик створення сучасних бібліографічних посібників.

Олена Скаченко, завідувач сектору методичної роботи Наукової бібліотеки зазначила, що Всесвітня мережа Інтернет ініціювала виникнення нових форм доступу до інформації, яка все більше створюється та використовується лише в електронному форматі. Тому все більше актуалізується і розвивається перспективний напрям створення електронної бібліографічної продукції.

Далі Олена Олексіївна презентувала електронні бібліографічні продукти, підготовлені співробітниками науково-методичного відділу бібліотеки: стрічку часу (створену на сервісі Timetoast), електронний журнал (Calameo), інтерактивний плакат (Thing Link), бібліотрансформер та зазначила, що використання у практиці роботи бібліотеки сучасних комп’ютерних технологій дозволяє створювати бібліографічні посібники якісно нового рівня.

Студенти ознайомилися з одним зі шляхів, який сприяє руйнуванню бібліотекою своїх фізичних кордонів, переходу із реального простору у віртуальний.

Схожі публікації