Іноземні та вітчизняні електронні ресурси відкритого доступу

Архів старих газет
Історія, політологія

Сайт присвячений старим газетам, які коли-небудь виходили в Україні або мають до неї відношення.

http://oldnewspapers.com.ua

Бібліотека української літератури
Літературознавство

Портал, де можна знайти повні тексти літературних творів (проза і поезія) української та зарубіжної літератури українською мовою

https://www.ukrlib.com.ua

Бібліотека авторефератів дисертацій (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Мультидисциплінарна

Тексти авторефератів дисертацій з 1998 року

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ARD_EX&P21DBN=ARD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID

Наукова періодика України
Мультидисциплінарна

Електронні Українські наукові періодичні видання, представлені в фонді Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN

AEA Journals
Мультидисциплінарна

Повнотекстові англомовні наукові журнали з медичних, соціальних, біологічних, фізичних, юридичних наук, мистецтва та освіти.

https://www.aeaweb.org/journals/

AMS (American Mathematical Society)
Математика

Електронна колекція монографій Американського математичного товариства

http://www.ams.org/publicoutreach/math-history/math-history

ArXiv
Фізика, математика, інформатика, кількісна біологія, фінанси, статистика, електротехніка та системознавство, а також економіка

arXiv — це безкоштовна служба розповсюдження та архів із відкритим доступом для 2 145 517 наукових статей у галузях фізики, математики, інформатики, кількісної біології, кількісних фінансів, статистики, електротехніки та системознавства, а також економіки.

https://arxiv.org

BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
Мультидисциплінарна

Одна з найбільш об’ємних пошукових систем у світі, особливо для академічних веб-ресурсів.

https://www.base-search.net/about/en/index.php

Bildindex der Kunst und Architektur
Культурологія

База даних зображень із мистецтва та архітектури, створена Німецьким документаційним центром з історії мистецтва – Фотоархівом у Марбурзі (Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg).

https://www.bildindex.de/#|1

Brill’s Open Access Content
Гуманітарні та соціальні науки

Brill є видавництвом з багатою історією та сильною міжнародною спрямованістю. Публікації Брілла зосереджені на гуманітарних і соціальних науках, міжнародному праві та окремих сферах науки.

https://brill.com

CiteSeerX
Мультидисциплінарна

Відкрита електронна бібліотека з комп’ютерних наук та пошукова машина за науковими публікаціями та препринтами

https://citeseer.ist.psu.edu

Cogprints
Біологія, інформатика, лінгвістика, нейронаука, психологія, філософія

Відкритий архів з психології, неврології, біології, лінгвістики, філософії та медицини (психологія, психіатрія, неврологія, генетика), антропології (приматологія, когнітивна етнологія, археологія, палеонтологія) та комп’ютерних наук (штучний інтелект, робототехніка, нейронні мережі), а також з інших фізичних, соціальних та технічних наук.

https://web-archive.southampton.ac.uk/cogprints.org/index.html

DANS (Data Archiving and Networked Services)
Економіка, історія, культурологія, лінгвістика, соціологія, право, філософія

Електронний архів та сервісна організація з архівування даних та мережних послуг. Архів об’єднує колекції з мистецтва, гуманітарних і соціальних наук, охорони здоров’я та ін. DANS створена інститутом Нідерландської Королівської академії мистецтв і наук, підтримується Урядом Нідерландів (KNAW) та Організацією з наукових досліджень (NOW).

https://easy.dans.knaw.nl/ui/home

Diasporiana
Історія, культурологія, лінгвістика, політологія

Проект із збереження інтелектуальної спадщини української еміграції. Ресурс дає доступ до наукової літератури в галузі суспільних і гуманітарних дисциплін.

https://diasporiana.org.ua

DOAJ (Directory of Open Access Journals)
Мультидисциплінарна

Довідник журналів відкритого доступу, що індексує і забезпечує відкритий доступ до високоякісних, рецензованих журналів.

https://www.doaj.org

DOAB (Directory of Open Access Books)
Мультидисциплінарна

Доступ до метаданих та повних текстів книжок академічних видавництв у відкритому доступі в мережі Інтернет.

https://www.doabooks.org

E-Books Directory
Мультидисциплінарна

Це щоденно зростаючий список посилань на електронні книги, документи та конспекти лекцій, які є у вільному доступі в Інтернеті. Ви можете надсилати власні електронні книги або додавати інші ресурси, які вам трапляються.

http://www.e-booksdirectory.com

E-LIS (E-Prints in Llibrary and Information Science)
Бібліотекознавство, інформатика

Міжнародний репозитарій матеріалів з бібліотечної справи та інформаційних наук.

http://eprints.rclis.org

Getty Publications Virtual Library
Мистецтво, історія, археологія, архітектура і гуманітарні науки

Науково-дослідницька бібліотека, що містить видання з мистецтва, історії, археології, архітектури і гуманітарних наук. Книги доступні для читання онлайн та для завантаження у PDF-форматі.

https://www.getty.edu/publications/virtuallibrary/index.html

Google Books
Мультидисциплінарна

Проект з оцифрування книг від Google. Через цей сервіс доступний повнотекстовий пошук в книгах, оцифрованих Google та партнерами проекту Google books – провідними бібліотеками світу.

https://books.google.com

Google Scholar
Мультидисциплінарна

Безкоштовна пошукова система з наукових публікацій, запущена у листопаді 2004 року.

https://scholar.google.com

Hathi Trust Digital Library
Мультидисциплінарна

Заснований у 2008 році, є неприбутковою спільнотою академічних і наукових бібліотек, які зберігають понад 17 мільйонів оцифрованих одиниць. HathiTrust пропонує доступ для читання в повному обсязі, дозволеному законодавством США про авторське право, обчислювальний доступ до всього корпусу для наукових досліджень та інші нові послуги, засновані на об’єднаній колекції. Члени HathiTrust керують колекцією — найбільшим набором оцифрованих книг, якими керують академічні та дослідницькі бібліотеки — відповідно до наукових, а не корпоративних інтересів.

https://www.hathitrust.org

HighWire Press
Біологія, інженерія, медицина, психологія, фізика

Підрозділ Стенфордського університету з керування цифровими знаннями. Надає доступ до журналів, анотацій рецензованих статей, частина з яких у вільному інтернет- доступі.

http://portal.highwire.org/lists/allsites.dtl

Hindawi
Мультидисциплінарна

Близько 200 рецензованих науково-технічних журналів практично в усіх напрямках наукових досліджень. З січня 2007 р видавництво «Hindawi» прийняло модель Відкритого доступу до своїх журналів.

https://www.hindawi.com

IEEE Xplore Open Access Content
Інформатика, математика

Близько 75 000 документів з інформатики, математики та програмування.

https://www.ieee.org

Ingenta
Мультидисциплінарна

Постачальник контент-послуг для видавничої галузі, що базується в Оксфорді, Сполучене Королівство. Пропонує доступ до понад 28 тис. наукових журналів із широкими пошуковими можливостями.

https://www.ingenta.com

IOPscience
Біологія, екологія, фізика, хімія

Журналів та книги з галузей науки, техніки та медицини видавництва IOP Publishing (Institute of Physics, UK), доступні на платформі IOPscience. Актуальні номери журналів IOP (поточний місяць) – у відкритому доступі. 

https://iopscience.iop.org

Journals4Free
Мультидисциплінарна

Журнали безкоштовно налічують понад 17 000 журналів із відкритим доступом, що робить його найповнішим у світі списком такого роду.

http://www.journals4free.com

J–STAGE (Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic)
Мультидисциплінарна

Японський портал наукової інформації, надає доступ до понад 800 наукових журналів з різних галузей знань.

https://www.jstage.jst.go.jp/browse

LIBRARIA
Історія

Проект компанії Архівні інформаційні системи (АІС), що здійснюється у співпраці з бібліотеками, архівами та науковими інституціями в Україні та за її межами. Мета проекту – оцифрувати та надати доступ онлайн до якомога більшого масиву української історичної періодики.

https://libraria.ua

LitDok Ostmitteleuropa
Історія

Бібліографічна база з історії Центрально-Східної Європи. Містить записи із монографій, журнальної літератури та колективних робіт. 

https://hds.hebis.de/herder/index.php

Manuscriptorium (Digital Library of Written Cultural Heritage)
Історія, культурологія

Це доступна цифрова бібліотека, яка забезпечує швидкий доступ до концентрованої інформації про історичні ресурси за допомогою складних інструментів пошуку.

https://www.manuscriptorium.com/apps/index.php

MathSciNet (Mathematical Reviews on the Web)
Математика

База даних забезпечує доступ до рецензій, рефератів та бібліографічних даних з  математичних наук.

https://mathscinet.ams.org/mathscinet

MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute)
Мультидисциплінарна

Видавець науково-технічних журналів відкритого доступу (академічні журнали, у тому числі з імпакт-фактором.

https://www.mdpi.com

OAIster
Мультидисциплінарна

Містить цифрові ресурси із колекцій відкритих архівів.

Представляє міждисциплінарні ресурси від понад 1100 учасників з усього світу.

https://oaister.on.worldcat.org/advancedsearch?queryString=&databaseList

OAPEN (Open Access Publishing in European Networks)
Мультидисциплінарна

OAPEN сприяє та підтримує перехід до відкритого доступу для академічних книг, надаючи послуги відкритої інфраструктури зацікавленим сторонам у науковій комунікації.

https://www.oapen.org

Perseus Digital Library
Археологія, історія, лінгвістика, літературознавство

Флагманська колекція, що розробляється з 1987 року, охоплює історію, літературу та культуру греко-римського світу.

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/

PhilPapers
Філософія

Повнотекстова база даних найбільший у світі архів матеріалів відкритого доступу з філософії. 

https://philpapers.org

Project Gutenberg
Мультидисциплінарна

Це бібліотека з понад 60 000 безкоштовних електронних книг. Вибирайте серед безкоштовних електронних книг epub і Kindle, завантажуйте їх або читайте онлайн. Тут ви знайдете чудову світову літературу, зосереджену на старіших творах, на які минув термін дії авторських прав у США.

https://www.gutenberg.org

Project Muse Open Access Content
Мультидисциплінарна

Проект MUSE сприяє створенню та розповсюдженню основних гуманітарних і соціальних наукових ресурсів через співпрацю з бібліотеками, видавцями та науковцями по всьому світу. Створений завдяки партнерству між університетською пресою та бібліотекою, Project MUSE є надійною частиною академічної та наукової спільноти, яку він обслуговує.

https://muse.jhu.edu

Science.gov
Мультидисциплінарна

Ресурс, що здійснює пошук у понад 60 базах даних і понад 2200 наукових веб-сайтах, щоб надати користувачам доступ до понад 200 мільйонів сторінок авторитетної федеральної наукової інформації, включаючи результати досліджень і розробок.

https://www.science.gov

SPN (Social Psychology Network)
Психологія, соціологія

Соціальна та навчальна мережа з психології. На її сторінках розташовано більше 18 000 посилань на ресурси, пов’язані з психологією, в т.ч. інформацію про організації, академічні установи, публікації, особистості, навчальні курси, програмне забезпечення, онлайн-дослідження та ін. веб-ресурси.

https://www.socialpsychology.org

Trove
Мультидисциплінарна

Відкритий проект Національної бібліотеки Австралії (книги, журнали, малюнки, світлини, газети, музику, відео, мапи, щоденники тощо) про Австралію і австралійців. Містить понад 240 000 000 австралійських та інших онлайнових ресурсів.

https://trove.nla.gov.au

WDL — Всесвітня цифрова бібліотека
Мультидисциплінарна

Проект Бібліотеки Конгресу США за підтримки ООН з питань освіти, культури та науки та у співпраці з бібліотеками, архівами, музеями, навчальними закладами та міжнародні організації з усього світу.

https://www.loc.gov/collections/world-digital-library/about-this-collection/

Wiley Open Access
Біологія, медицина, фізика, хімія

Проект відкритого доступу авторитетного наукового видавництва JohnWiley & Sons, Inc., в межах якого видаються близько 40 рецензованих он-лайнових журналів.

https://authorservices.wiley.com/open-research/open-access/browse-journals.html

zbMATH
Математика

Міжнародна база даних рецензованої наукової літератури, що забезпечує доступ до оглядів та тез статей з прикладної математики.

https://zbmath.org