«Філософська абетка» Катерини Кириленко – книга жовтня!

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > «Філософська абетка» Катерини Кириленко – книга жовтня!
12 книг року

Інтелектуальний проект Наукової бібліотеки КНУКіМ «12+ книг 2015 року» триває. У жовтні книгозбірня презентувала навчальний посібник «Філософська абетка». Автор унікального пізнавального видання – завідувач Кафедри філософії, кандидат філософських наук, доцент Катерина Михайлівна Кириленко.

Матеріал в абетці поданий у формі словника, в якому поєднуються наукові та культурологічні терміни, що вживаються в сучасній літературі, мас-медіа та в мовній практиці молодої людини.

Фiлософс_ка_абетка-1

Стисла подача інформації зорієнтована на «короткий метод», при збереженні його науковості та інформативності, що полегшує користування виданням. Заслуговує на увагу також спосіб представлення матеріалу – терміни подані, як окремі просторові локуси, у стилістиці мінімалізму та яскравій кольорові гамі.

Навчальний посібник інноваційного типу «Філософська абетка» може використовуватися як допоміжна довідникова література у вивченні курсу філософії та дисциплін культурно-мистецького спрямування.

Даний підручник зорієнтований на підготовку фахівця, який успішно самореалізується як особистість та є конкурентоспроможним на сучасному ринку праці, який готовий до роботи в умовах становлення інноваційної культури, який здатний до інноваційного мислення та інноваційних способів діяльності.

Видання розраховане на бакалаврів, магістрів, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться філософією і соціологією культури, культурологією та сучасним природознавством як наукою про розвиток та форму культури.

IMG_7289

КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА КИРИЛЕНКО

Кандидат філософських наук, доцент, завідувач Кафедри філософії КНУКіМ.

В університеті працює викладачем з 1996 року, читає наступні курси: філософія, релігієзнавство, культура і наука.

1996 року захистила кандидатську дисертацію, присвячену проблематиці філософії культури. Кириленко К. М. є автором понад 50-ти наукових праць, серед яких підручники, курси лекцій, довідники. Коло наукових інтересів нині – формування інноваційної культури сучасності шляхом інтеграції гуманітарного та природничого знання. З метою формування інноваційної культури сучасної молоді, виховання її здатності до інноваційної діяльності, готовності до здобуття інноваційної освіти автором був розроблений і впроваджений у програму магістерської підготовки та підготовки спеціалістів Київського національного університету культури і мистецтв курс «Культура і наука». Книга, яка презентується, – підручник, в його основу покладені розроблені автором лекції з даного предмету; він відповідає програмі навчального курсу «Культура і наука».

Схожі публікації