Формування національного інформаційного простору

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > Формування національного інформаційного простору

У Науковій бібліотеці КНУКіМ відбувся круглий стіл за участі студентів Факультету культурології на тему «Формування національного інформаційного простору: роль документно-інформаційних інституцій».

Кандидат історичних наук, доцент Кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи, заступник декана Факультету культурології Олена Олександрівна Каракоз зазначила: «Сьогодні ми порушимо важливі питання, які стосуються розвитку інформаційного суспільства в сучасних умовах глобалізації, основні засади підготовки інформаційних аналітиків в Україні та проблеми і перспективи розвитку інформатизації суспільства».

Майбутні фахівці обговорили питання інформаційної безпеки України, необхідність створення відповідних незалежних інституцій, що діятимуть на користь громадян у доступі до публічної інформації і стрімкий розвиток ІТ.

Як виявилось, інформатизація суспільства постає як сукупність взаємопов’язаних технічних, економічних, соціальних, політичних і духовно-культурних чинників, які забезпечують розвиток та вдосконалення суспільства. Основною складовою інформаційного суспільства є інформаційний простір. Рівень розвитку інформаційного простору вирішальним чином впливає на основні сфери суспільства – соціально-політичну, економічну. Від цього рівня залежать поведінка людей, формування суспільно-політичних рухів, соціальна безпека. Людина – є головним об’єктом і суб’єктом глобального інформаційного суспільства. Наразі суспільство масово переживає інформатизацію. Час випереджає нас та спонукає до дій.

У свою чергу Олена Каракоз зауважила, що інформаційне суспільство – це, перш за все, розумні люди, тому досить важливо «фільтрувати» інформацію, яка надходить до нас. Потрібно уникати інформаційних маніпуляцій та сприймати все більш об’єктивно і виважено.

У ході круглого столу молодь дійшла висновку, що швидке зростання обсягів інформаційних ресурсів людства і поява новітніх технологій викликають докорінні зміни в глобальному інформаційному просторі. У кожної людини з’являється можливість переходу до принципово нової технології індивідуальної роботи, доступ до спектру різних інформаційних ресурсів, що позитивно впливає на розвиток суспільства.

Схожі публікації