Формування нової свідомості сучасної людини

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > Формування нової свідомості сучасної людини

Співробітники Наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв Горбань Ю.І. (директор бібліотеки), Рибка Л.А. (заступник директора бібліотеки), Лук’яненко В.В. (завідуючий відділом інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення), Винокурова С.Г. (завідуючий науково-методичним відділом) взяли участь у науково-практичному семінарі «Формування нової свідомості на третьому етапі цивілізаційного розвитку», який відбувся 12 грудня в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації.

Метою семінару було визначено «розкриття значення формування нової свідомості майбутнього покоління, що є вимогою сучасного турбулентного життя на принципах функціонування третього етапу цивілізаційного розвитку».

Тема актуальна для працівників бібліотеки, оскільки без розуміння основних напрямів суспільної свідомості неможливо побудувати модель бібліотеки, яка б якісно забезпечувала потреби користувачів.

Науковий керівник семінару доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Пархоменко Володимир Дмитрович розкрив своє бачення понять «свідомість», «індивідуальна свідомість», «колективна свідомість», наголосив на важливості відповідальності за свої думки, за вчинки. Спрямував присутніх на обговорення:

  • процесу формування нової свідомості як постійного удосконалення в потоці бажань особистості;
  • процесу формування свідомості за новими принципами як шляху до визнання та успіху.

В результаті учасники одержали корисну інформацію та практичні матеріали, які допоможуть у покращенні комунікації з користувачами бібліотеки та підвищенні якості обслуговування. Всі учасники семінару отримали сертифікати.

Схожі публікації