Запитай бібліографа

Сервіс «Віртуальна довідка» – безкоштовна електронна послуга, спрямована на оперативне виконання разових запитів віддалених користувачів. Відповіді на запити готуються із застосуванням інформаційних ресурсів Наукової бібліотеки КНУКіМ та мережі Інтернет.

Максимальний термін виконання запитів – 3 робочі дні.

Як задати запитання

Заповніть вказану форму. Намагайтесь якомога повніше і точніше сформулювати повідомлення. Зверніть увагу, що інформація про адресу Вашої електронної пошти має конфіденційний характер.

Усі поля є обов’яковими для заповнення  Довідки надаються:

  • наявність документів у фондах наукової бібліотеки;
  • списки джерел відповідно до теми запиту (до 15 назв);
  • консультації щодо бібліографічного опису документів згідно ДСТУ;
  • фактографічні відомості (хронологічні, біографічні, адресні, статистичні);
  • індекси на монографії, навчальні посібники, дисертації, магістерські роботи та наукові статті за таблицями УДК (тільки для користувачів, зареєстрованих в бібліотеці КНУКіМ).

  Не розглядаються запити, пов’язані з:

  • питаннями, що порушують або виходять за межі чинного законодавства України;
  • тлумаченням законів та інших нормативно-правових актів, здійсненням юридичної та медичної консультації;
  • наданням інформації, що має розважальний (розгадування вікторин, кросвордів тощо) або посередницький (пошук товарів і послуг, порівняння цін тощо) характер, комерційну цінність або на яку розповсюджуються комерційні права;
  • підготовкою цілісного тексту з відповідної проблематики, який може бути використаний як основа для виступу, написання огляду, статті тощо;
  • наданням готових рефератів, курсових робіт, розв’язанням задач, здійсненням обрахунків, виготовленням креслень, перекладом текстів;
  Контакти
  Email: knukim.library@gmail.com
  Тел.: (044) 529–61–38, (044) 529–98–34