Запитай бібліографа

Інформація про адресу Вашої електронної пошти має конфіденційний характер, вона необхідна для Вашої ідентифікації, можливого контакту бібліографа з Вами з метою уточнення Вашого запиту та пошуку виконаних довідок на Ваші запитання.

Усі поля є обов’яковими для заповнення


Правила користування

Сервіс «Віртуальна довідка» – це безкоштовна онлайнова послуга, спрямована на оперативне виконання разових запитів віддалених користувачів, які пов’язані з пошуком інформації. Відповіді на запити готуються із застосуванням інформаційних ресурсів наукової бібліотеки КНУКіМ та мережі Інтернет.
Скористатися послугою мають можливість віддалені користувачі, які зареєстровані у бібліотеці.
Максимальний термін виконання запитів – 3 робочі дні (в залежності від їх специфіки та складності).

Довідки надаються про:

 • відомості про наявність документів у фондах наукової бібліотеки
 • інформація щодо бібліографічного опису документа (уточнення елементів, які відсутні або неточно наведені)
 • бібліографічні списки та/або посилання на електронні інформаційні ресурси відповідно до теми запиту (до 15 назв)
 • консультації щодо бібліографічного опису документів згідно ДСТУ
 • фактографічні відомості (хронологічні, біографічні, адресні, статистичні)
 • індекси на монографії, навчальні посібники, дисертації, магістерські роботи та статті, за таблицями УДК/ББК

Як задати питання

Зайдіть у розділ і заповніть відповідну форму. Намагайтеся якомога повніше і точніше сформулювати свій запит. Це прискорить роботу бібліографів і зробить відповідь на Ваш запит максимально точним.
Зверніть увагу, що інформація про адресу Вашої електронної пошти має конфіденційний характер. Вона необхідна для контакту бібліографа з Вами (у разі необхідності для уточнення запиту) та пошуку виконаних довідок.
Формулюйте запит у довільній формі українською або російською мовами.

Не розглядаються запити, пов’язані:

 • З питаннями, що порушують або виходять за межі чинного законодавства України.
 • З тлумаченням законів та інших нормативно-правових актів, здійсненням юридичної та медичної консультації.
 • З наданням інформації, що має розважальний (розгадування вікторин, кросвордів тощо) або посередницький (пошук товарів і послуг, порівняння цін тощо) характер, комерційну цінність або на яку розповсюджуються комерційні права.
 • З підготовкою цілісного тексту з відповідної проблематики, який може бути використаний як основа для виступу, написання огляду, статті тощо.
 • З наданням готових рефератів, курсових робіт, розв’язанням задач, здійсненням обрахунків, виготовленням креслень, перекладом текстів.
Контакти
Email: knukim.library@gmail.com
Тел.: (044) 529–61–38, (044) 529–98–34