Правила користування науковою бібліотекою Київського національного університету культури і мистецтв

 1. Права та обов’язки користувачів

1.1. Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, науково-педагогічний склад та працівники структурних підрозділів університету.

1.2. Користувачі бібліотеки мають право отримувати безоплатно консультаційну допомогу в пошуках та виборі джерел інформації, одержувати в тимчасове користування документи з фондів бібліотеки, брати участь у читацьких конференціях та інших бібліотечних заходах, входити до читацьких рад, користуватися іншими видами послуг.

 1. Порядок запису до бібліотеки

2.1. Бібліотечне та довідково-бібліографічне обслуговування користувачів здійснюють відділи: обслуговування користувачів, книгозберігання, інформаційно-бібліографічний, науково-методичний.

2.2. Для запису до бібліотеки необхідно подати: студентам – студентський квиток або залікову книжку, працівникам університету – службове посвідчення (дійсне в поточному році), аспірантам – аспірантське посвідчення (дійсне в поточному році).

2.3. На підставі цих документів заповнюється читацький формуляр та реєстраційна картка, вносяться відомості в БД «Користувач» та визначається читацький номер, який зберігається за користувачем на час його навчання або роботи в університеті.

2.4. Під час запису до бібліотеки користувач має ознайомитися з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх виконання підписом у читацькому формулярі.

 1. Порядок користування бібліотекою

3.1. Видача документів здійснюється за службовим посвідченням – працівникам університету; студентським квитком або заліковою книжкою – студентам; аспірантським посвідченням – аспірантам на основі усної вимоги на літературу або за читацькою вимогою на літературу.

3.2. При обслуговуванні у читальних залах, документ користувача знаходиться на кафедрі видачі літератури до завершення читачем роботи та повернення ним всіх видань.

3.3. Відсутні в бібліотеці профільні видання можуть бути замовлені за міжбібліотечним абонементом (МБА). Видаються ці матеріали для користування тільки у читальних залах бібліотеки.

3.4. До послуг користувачів в читальному залі обладнані автоматизовані робочі місця.

3.5. Щорічно, з 1 вересня, здійснюється перереєстрація користувачів. Користувачі, які не перереєструвалися, бібліотекою не обслуговуються. При перереєстрації користувач зобов’язаний здати або пред’явити бібліотекарю всю літературу для продовження терміну користування, зафіксовану в читацькому формулярі.

3.6. У разі звільнення з університету або закінчення навчання користувач зобов’язаний розрахуватися з бібліотекою.

3.7. Порядок користування абонементом

3.7.1. Бібліотечні документи видаються користувачам додому в певній кількості примірників на визначений термін користування.

3.7.3. Терміни користування літературою на абонементі:

 • науковою та художньою – до 15днів (у кількості не більше 3-х прим.);
 • навчальною та методичною – на термін вивчення дисциплін;
 • видання, які бібліотека має в обмеженій кількості – на один день (під заставу документу).

3.7.4. Чергова видача документів можлива лише після повернення взятих раніше або після продовження терміну користування ними, а також у разі, коли кількість взятих документів не перевищує встановлених норм. Користувачам дозволяється брати лише один примірник певної назви.

3.7.5. Користувачі-студенти на час літніх канікул зобов’язані повернути всі документи, зафіксовані в читацькому формулярі, до 30 червня поточного року.

3.7.6. Аспіранти зобов’язані повернути зафіксовані в читацькому формулярі документи за місяць до закінчення терміну навчання.

3.8. Порядок користування фондами читальних залів, інформаційно-бібліографічного та науково-методичного відділів

3.8.1. Кількість разової видачі документів не повинна перевищувати 5–7 примірників.

3.8.2. Виносити документи з відділів забороняється, крім випадків:

 • ксерокопіювання в межах бібліотеки;
 • роботи з електронними документами в комп’ютерній залі.

3.8.3. В інформаційно-бібліографічному відділі користувачам надається можливість працювати з фондом довідково-бібліографічних видань.

3.8.4. У читальних залах видача документів здійснюється на основі студентського квитка, залікової книжки, службових, аспірантських посвідчень.

3.8.6. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, видання підвищеного попиту видаються для користування лише в читальних залах.

3.9. Порядок роботи з комп’ютерами у бібліотеці

3.9.1. Автоматизовані робочі місця (АРМ) у бібліотеці призначені для:

 • доступу в мережу Інтернет;
 • доступу до електронних ресурсів бібліотеки;
 • створення і редагування електронних ресурсів користувача засобами програмного забезпечення, встановленого на АРМ.

3.9.2. Доступ до ресурсів мережі Інтернет в бібліотеці розглядається виключно як засіб отримання наукової інформації.

3.9.3. Тривалість роботи на АРМ – 60 хв. При відсутності черги користувачі можуть продовжувати роботу протягом додаткових 30 хв.

3.9.5. Співробітники бібліотеки мають право контролю за діями користувачів протягом робочого часу. У випадку порушення правил користування комп’ютерами у бібліотеці, адміністратор має право зробити попередження про неправильність їхніх дій.

3.9.6. Час користування АРМ: з 08.45 до 19.30. Перші і останні 30 хв. роботи бібліотеки призначені для технічного обслуговування АРМ.

 1. Права та обов’язки користувачів

4.1. Користувачі мають право:

4.1.1.Користуватися всіма фондами та ресурсами бібліотеки.

4.1.2.Отримувати довідково-інформаційне обслуговування.

4.1.3.Користуватися міжбібліотечним абонементом.

4.1.4.Мати доступ до інформаційної мережі бібліотеки.

4.1.5.Брати участь у заходах, що проводить бібліотека.

4.2. Користувачі зобов’язані:

4.2.1.Дбайливо ставитися до документів та майна бібліотеки.

4.2.2.Отримані документи вчасно повертати у належному стані.

4.2.3.Не виносити з приміщення бібліотеки документи, що не зафіксовані в

читацькому формулярі.

4.2.4.При реєстрації повідомити актуальну контактну інформацію.

4.2.5.Не псувати отримані документи (не виривати і не загинати сторінки, не робити ніяких позначень, записів, тощо).

4.2.6.Дотримуватись громадського порядку в бібліотеці:

 • тактовно поводитись із співробітниками бібліотеки та іншими користувачами;
 • дотримуватись тиші;
 • не заходити до бібліотеки у верхньому одязі; з продуктами харчування та напоями.

4.2.8. Не передавати документи, що надають право користування бібліотекою іншим особам.

4.3. Користувачі несуть відповідальність за:

4.3.2.Пошкодження бібліотечних документів та майна бібліотеки.

4.4.1. У разі нанесення користувачем збитків бібліотечному фонду та майну, він несе матеріальну, адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством.

4.4.2. У разі втрати або пошкодження документів з бібліотечного фонду користувач зобов’язаний замінити їх примірником того ж видання або рівноцінним.

4.4.3. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість пошкодженої (втраченої) літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання, в залежності від його цінності.

4.4.4. Вартість пошкоджених чи втрачених видань визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації їхньої вартості.

4.4.5. Спроба несанкціонованого виносу книги (журналу, газети тощо) розглядається як спроба крадіжки.