Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі

В Університеті культури відбулась IV Міжнародна наукова конференція «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі», організаторами якої виступили кафедра інформаційних технологій, кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності факультету інформаційної політики і кібербезпеки, Наукова бібліотека КНУКіМ.

Метою конференції стало обговорення важливих питань: актуальні проблеми теорії, історії та практики соціальних комунікацій; інформаційні інституції та суспільний розвиток: взаємодія з владою і громадянським суспільством; архівознавство, бібліотекознавство, документознавство, інформаційний менеджмент у системі сучасних наукових досліджень; інформаційна аналітика: напрями та перспективи розвитку; проблеми навчальної та наукової підготовки фахівців з інформаційної, архівної й бібліотечної справи; міжкультурна комунікація і соціокомунікаційний дискурс; комунікаційна природа соціальної інформатики; культурологічні проблеми розвитку інформаційного суспільства; інформаційні системи, центри в інформаційному суспільстві; комунікаційні технології в мас-медіа; соціологічні й політичні комунікаційні зв’язки; видавнича справа: теоретичні аспекти та практичне втілення; керування знаннями і глобалізація академічних наукових та освітніх процесів.

У науковому зібранні взяли участь провідні фахівці бібліотечно-інформаційної галузі України та зарубіжжя, викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, магістри, студенти.

Відкрив міжнародний захід перший проректор Київського національного університету культури і мистецтв, доцент, заслужений працівник культури України Ігор Савич Бондар, який привітав організаторів та учасників події і зазначив: «Незаперечним залишається той факт, що глобалізація – ключове поняття, яке детермінує еволюцію світової цивілізації на зламі тисячоліть, формує нову еру взаємодії націй, економічних систем та окремих індивідів, спричиняючи фундаментальні перетворення в усіх сферах суспільного життя, в тому числі і в освітній галузі, тому актуальність теми конференції не викликає заперечень. Розуміння даної проблематики повинно об’єднати зусилля фахівців різних напрямків. Особливо важливим є залучення молодих науковців, передача їм досвіду та забезпечення можливостей для самореалізації. Бажаю всім учасникам конференції натхнення, міцного здоров’я, успіхів, плідної роботи та нових здобутків».

З вітальним словом до учасників конференції звернувся ректор Київського університету культури, кандидат історичних наук, доцент Володимир Іванович Пилипів: «Сучасному інформаційному суспільству притаманні збільшення ролі інформації та створення глобального інформаційного простору, який забезпечує ефективну інформаційну взаємодію суспільства. Глобалізаційні процеси в політичній, економічній, соціально-культурній, правовій, безпековій, інформаційно-комунікаційній та освітній сферах визначають сучасний етап розвитку людства. Окреслена тематика даного наукового заходу є надзвичайно актуальною і цікавою. Упевнений, що професійна дискусія та обмін досвідом дадуть новий імпульс подальшому розвитку інформаційної галузі. Зичу всім успіхів, нових творчих і конструктивних ідей, зростання в науковій діяльності та нових відкриттів».

До привітань з нагоди відкриття долучився декан факультету інформаційної політики і кібербезпеки, кандидат культурології, доцент Валерій Володимирович Кушнарьов: «Сьогодні в умовах суцільної цифровізації інформація та інформаційні технології є суттєвими факторами розвитку сучасного суспільства. Основні трансформаційні зміни, що відбуваються в глобальному інформаційному просторі впливають на всі сфери життєдіяльності. Процес глобальних перетворень у масштабах сучасної цивілізації здійснюється на основі розвитку глобальних інформаційних ресурсів та технологій, які активно застосовуються і в сучасній освіті. Впевнений, що цьогорічна міжнародна конференція стане вагомим внеском у розвиток інформаційної та освітньої галузей. Бажаю всім учасникам творчої наснаги, успішної роботи, генерування нових ідей».

Потому учасники конференції з цікавістю прослухали доповіді провідних професорів кафедри інформаційних технологій факультету інформаційної політики і кібербезпеки. Про підготовку науково-педагогічних кадрів в Університеті культури розповіла завідувач кафедри інформаційних технологій, доктор історичних наук, професор Тетяна Василівна Новальська. Проблеми міжкультурної комунікації в умовах пандемії порушила доктор наук з державного управління, професор Тетяна Іванівна Биркович. Доктор наук із соціальних комунікацій, професор Тетяна Юріївна Гранчак присвятила свою доповідь сучасним форматам та спілкуванню з книгою.

Когнітивний вимір освітнього процесу в закладах вищої освіти України в умовах пандемії проаналізувала доктор історичних наук, доцент кафедри інформаційних технологій Галина Іванівна Салата. Бібліотечну справу в сучасному законодавчому дискурсі розглянула у своєму дослідженні кандидат педагогічних наук, заслужений працівник культури України, професор кафедри інформаційних технологій Валентина Миколаївна Медведєва.

Основні особливості термінологічної бази репутації як актуальної проблеми соціальних комунікацій в сучасному інтернет-просторі окреслив протягом виступу викладач кафедри інформаційних технологій Микола Миколайович Маранчак.

Після пленарного засідання робота конференції була продовжена в чотирьох секціях: «Інформація, комунікація, суспільний розвиток: теоретичні аспекти та сучасні практики», «Термінологія документознавства та суміжних галузей знань», «Когнітивний вимір соціальних комунікацій: інформаційна аналітика», «Інформаційно-бібліотечна та архівна освіта: виклики і рішення», під час яких доповідачі розкрили актуальні й злободенні теми.

У межах заходу відбулась і урочиста подія – презентація біобібліографічного покажчика, приуроченого до ювілейної дати з дня народження та 35-річчя наукової діяльності Тетяни Василівни Новальської, знаного в Україні та за її межами бібліотекознавця, доктора історичних наук, професора, педагога, завідувача кафедри інформаційних технологій факультету інформаційної політики та кібербезпеки Університету культури. Покажчик підготувала та видала Наукова бібліотека КНУКіМ.

Із привітаннями та побажаннями міцного здоров’я, натхнення, невичерпної енергії і наснаги, довголіття та подальших успіхів на освітянській ниві до ювілярки звернулися: директор Наукової бібліотеки КНУКіМ, кандидат культурології, доцент Юрій Іванович Горбань, заступник декана факультету інформаційної політики і кібербезпеки, кандидат історичних наук, доцент Олена Олександрівна Каракоз, кандидат педагогічних наук, професор кафедри інформаційних технологій, заслужений працівник культури України Валентина Миколаївна Медведєва, доктор культурології, професор, заслужений працівник культури України Тетяна Олексіївна Долбенко.

Проведення наукового заходу факультетом інформаційної політики і кібербезпеки та Науковою бібліотекою Університету культури стало чудовою нагодою для фахівців інформаційної, бібліотечної, документознавчої та видавничої галузей згуртуватися задля обміну досвідом, цікавого і змістовного спілкування.

За результатами Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі» сформовано збірник тез, матеріали якого можуть бути використані науковцями, викладачами, аспірантами, здобувачами вищої освіти, іншими зацікавленими особами у подальших наукових дослідженнях.

Попередня публікаціяНаступна публікація

Схожі публікації