Книги червня

12 книг року

Специфіка сучасних культуротворчих процесів, особливості розвитку музичної культури, зумовлюють потребу наукового осмислення феномену українського музичного мистецтва. Саме актуальність даного питання потребує комплексного вивчення передумов, сучасних тенденцій та закономірностей національних музичних тенденцій.

У червні в рамках проекту «12+ книг року» Наукова бібліотека КНУКіМ презентує нові книги науковців Факультету музичного мистецтва: три монографії та навчальний посібник, що мають безумовну цінність та спрямовані на вирішення актуальних проблем хорового, інструментального, музичного виконавства, фольклору, заповнюють прогалини у дослідженні традиційної культури та побуту українського етносу.

Брояко Н. Б. Теорія і практика бандурного виконавства : навч. посіб. / Н. Б. Брояко. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2017. – 196 с. (Переглянути)

У навчальному посібнику викладено науково-теоретичне осмислення проблем формування виконавської майстерності бандуриста, що ґрунтується на детальному аналізі специфіки звуковидобування на бандурі, психофізичних аспектів виконавської техніки бандуриста.

Брояко Надія Богданівна – бандуристка, музикознавець. Кандидат мистецтвознавства. Заслужений діяч мистецтв України. Лауреат Всеукраїнського конкурсу бандуристів та Всеукраїнського фестивалю «Молоді голоси» (обидва – Одеса, 1981). Виробила концепцію науково-теоретичного осмислення проблеми формування виконавської майстерності бандуристів, що ґрунтується на детальному аналізі специфіки звуковидобування на бандурі.

Сінельнікова В. Українці Нижнього Поволжя: історія і сьогодення : монографія / В. В. Сінельнікова ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 336 с. : дод. (Переглянути)

На основі архівних і власних польових матеріалів, друкованих джерел і наукових досліджень автор розглядає історію переселення і динаміку чисельності українців на території сучасної Волгоградської області РФ з кінця ХVІІ ст. до сьогодення. Проаналізовані основні етапи переселення українців у нижньоволзький край і стан збереження їхньої національної самоідентифікації та самосвідомості.

Це перше комплексне дослідження з означеної тематики як в українській, так і у російській історичній та етнологічній науці. Більша частина матеріалів вводиться у науковий обіг вперше.

Сінельнікова Валентина Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент, магістр музичного мистецтва.

Закінчила філологічний факультет Волгоградського державного педагогічного університету і магістратуру Київського університету культури. З 1989 по 2005 рр. займалася творчою роботою (артистка-вокалістка державного ансамблю пісні і танцю «Казачья воля» (м. Волгоград, РФ) і солістка – провідний майстер сцени Київського академічного театру українського фольклору «Берегиня» (м. Київ, Україна).

З 2006 року на викладацькій роботі в Київському національному університеті культури і мистецтв. Учасник близько 50-ти історично-етнографічних, культурологічних, музикознавчих наукових конференцій і форумів в Україні та Росії, автор понад 80-ти наукових і науково-популярних статей.

Коло наукових інтересів – історія та сьогодення українських діаспоральних осередків у світі, зокрема, східна українська діаспора.

Скопцова О. М. Становлення та особливості розвитку народного хорового виконавства в Україні (кінець ХІХ–ХХ століття) : монографія / О. М. Скопцова ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2017. – 180 с. (Переглянути)

В монографії розкрито особливості і національні стилістичні ознаки народного хорового виконавства, запропоновано його класифікацію за формами і художньо-структурними типами, розроблено критерії виконавського професіоналізму, узагальнено характерні ознаки народного хору, ансамблю пісні і танцю, театру пісні і танцю, фольклорного ансамблю, виявлено особливості народної виконавської манери як важливої складової народного хорового мистецтва, уточнено основні поняття і терміни. Виявлено провідні тенденції розвитку народного хорового мистецтва на початку ХХІ століття.

Скопцова Олена Михайлівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри народнопісенного та хорового мистецтва. Художній керівник та головний диригент Українського народного хору імені Станіслава Павлюченка, вокального ансамблю «Ad Libitum».

Лауреат всеукраїнської мистецької премії імені Олександра Білаша. Лауреат літературно-мистецької премії імені Дмитра Луценка «Осіннє Золото».

Тормахова В. М. Українська естрадна музика і фольклор: взаємопроникнення і синтез : монографія / В. М. Тормахова. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2017. – 204 с. (Переглянути)

Практична цінність монографії, присвяченої особливостям взаємозв’язку фольклору та естрадної музики, виражається в тому, що її результати можуть бути використані при вивченні музичної культури другої половини ХХ – початку ХХІ століття, історії, теорії та практики інструментального та вокального виконавства, при підготовці праць з історії музики, рок-музики, масової музичної культури.

Тормахова Вероніка Миколаївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, джазовий музикант і теоретик джазу, композитор, аранжувальник. Закінчила Інститут музики ім. Р. Глієра, Київську державну консерваторію ім. П. Чайковського, аспірантуру.

Член спілки композиторів України і ASCAP (спілки композиторів США). Автор альбому дитячих пісень «Чи тепер, чи колись». Як композитор і аранжувальник співпрацює з багатьма українськими поп- і рок-виконавцями.

Схожі публікації