Книги грудня

news_12BooksOfYear2016

У рамках інформаційного проекту «12+ книг 2016 року» Наукова бібліотека КНУКіМ презентує нові книги авторства викладачів Факультету кіно і телебачення КНУКіМ.

Серед них: 4 колективні монографії (у двох томах), 2 збірки науково-методичних праць, матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції та шести круглих столів, проведених упродовж 2016 року.

Ознайомитися з виданнями можна у Науковій бібліотеці вишу.

cover_collective-monograph-t1Кісін В. Б.: режисер, науковець, педагог : колект. монографія. Т. 1 / наук. ред. О. В. Безручко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 199 с.

Колективна монографія, підготовлена науково-педагогічним складом факультету кіно і телебачення КНУКіМ, кафедри кіно-, телемистецтва Київського університету культури присвячена життю, творчості і педагогічній діяльності відомого українського режисера, науковця, педагога екранних мистецтв професора, заслуженого діяча мистецтв України Віктора Борисовича Кісіна.

cover_collective-monograph-media-t1Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. Медіапедагогіка : колект. монографія / [наук. ред. О. В. Безручко] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – Т. 1. – 205 с.

cover_collective-monograph-media-t2Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. Медіапедагогіка : колект. монографія / [наук. ред. О. В. Безручко] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – Т. 2. – 199 с.

Колективна монографія у 2 томах розкриває комплекс загальнотеоретичних, історичних, практичних питань з мистецтвознавства, соціальних комунікацій та медіапедагогіки.

cover_collective-monograph-screen-art-t1Ґенеза ідей і динаміка розвитку екранних мистецтв : колект. монографія / [наук. ред. О. В. Безручко] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – Т. 1. – 206 с.

cover_collective-monograph-screen-art-t2Ґенеза ідей і динаміка розвитку екранних мистецтв : колект. монографія / [наук. ред. О. В. Безручко] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – Т. 2. – 216 с.

Колективна монографія у 2 томах розкриває комплекс загальнотеоретичних та практичних питань, що визначають головні складники професій режисера кіно і телебачення, сценариста, оператора кіно і телебачення, диктора і ведучого телепрограм, звукорежисера, телевізійного журналіста, особливості роботи зі створення телевізійних програм і фільмів різних видів і жанрів.

cover_collective-monograph-audiovisual-t1Аудіовізуальне мистецтво і виробництво: досвід, проблеми та перспективи : колект. монографія / [наук. ред. О. В. Безручко] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – Т. 1. – 210 с.

cover_collective-monograph-audiovisual-t2Аудіовізуальне мистецтво і виробництво: досвід, проблеми та перспективи : колект. монографія / [наук. ред. О. В. Безручко] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – Т. 2. – 200 с.

Колективна монографія у 2 томах розкриває комплекс загальнотеоретичних та практичних питань аудіовізуального мистецтва і виробництва.

cover_actual-questions-modern-artАктуальні питання сучасного мистецького та освітнього процесів. Вип. 2 : зб. наук.-метод. пр. / упоряд. І. А. Гавран ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. акторів кіно. – Київ : Вид. НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – 80 с.

cover_actual-questions-modern-art-t3Актуальні питання сучасного мистецького та освітнього процесів. Вип. 3 : зб. наук.-метод. пр. / упоряд. І. А. Гавран ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. акторів кіно. – Київ : Вид. НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – 93 с.

cover_social-communicationsМатеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. Медіапедагогіка», Київ, 18 квіт. 2016 р. / упоряд. О. В. Безручко ; М-во культури України, М-во освіти і науки України, Ф-т кіно і телебачення Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, Каф. кіно-, телемистецтва Київ. ун-ту культури [та ін.]. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 209 с.

cover_actual-questions-movie-tvМатеріали круглого столу з міжнародною участю «Актуальні питання кінематографа і телебачення», м. Київ, 25 лют. 2016 р. / упоряд. О. В. Безручко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення, Київ. ун-т культури, Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 48 с.

cover_therory-screen-artsМатеріали круглого столу «Теорія і практика екранних мистецтв», м. Київ, 17 берез. 2016 р. / упоряд. О. В. Безручко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення, Київ. ун-т культури, Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 60 с.

cover_audiovisualМатеріали круглого столу «Аудіовізуальне мистецтво і виробництво», м. Київ, 19 трав. 2016 р. / упоряд. О. В. Безручко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення, Київ. ун-т культури, Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 48 с.

cover_ukranian-moviesМатеріали круглого столу з міжнародною участю «Український кінематограф у світовому контексті», м. Київ, 5 верес. 2016 р. / упоряд. О. В. Безручко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення, Київ. ун-т культури, Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 80 с.

cover_dovzhenkoМатеріали круглого столу з міжнародною участю «Довженківські читання», м. Київ, 12 верес. 2016 р. / упоряд. О. В. Безручко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення, Київ. ун-т культури, Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 66 с.

cover_pespective-audiovisualМатеріали круглого столу «Перспективи розвитку аудіовізуального мистецтва», м. Київ, 10 жовт. 2016 р. / упоряд. О. В. Безручко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення, Київ. ун-т культури, Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 64 с.

Схожі публікації