Книги квітня

12 книг року

На початку року Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв започаткувала новий культурно-інформаційний проект «12+ книг року», покликаний популяризувати наукову діяльність викладачів нашого вишу.

12-

Щомісяця на сайті університету публікується інформація про нові видання, результати наукових досліджень й авторські методичні розробки науково-педагогічного колективу КНУКіМ. Паралельно в Науковій бібліотеці вишу експонується виставка нових надходжень і відбуваються презентації викладацьких книг.

Цього місяця проект «12+ книг року» представляє два ґрунтовних наукових видання – підручники «Культура і наука» Катерини Кириленко й «Інформаційний бізнес» Юрія Горбаня та Юрія Палеха.

Видання «Культура і наука» – підручник для студентів вищих навчальних закладів, завданням якого є формування у молоді системних уявлень про сучасну культурну ситуацію та її динаміку як процес творення нової інноваційної культури.

1

З метою формування інноваційної культури сучасної молоді, виховання її здатності до інноваційної діяльності, готовності до здобуття інноваційної освіти автором був розроблений та впроваджений у програму магістерської підготовки та підготовки спеціалістів Київського національного університету культури і мистецтв курс «Культура і наука». Книга, яка презентується, – це підручник, в основу якого покладені розроблені автором лекції з даного предмету.

Підручник «Культура і наука» зорієнтований на підготовку фахівця, який успішно самореалізується як особистість та є конкурентоспроможним на сучасному ринку праці, який готовий до роботи в умовах становлення інноваційної культури, який здатний до інноваційного мислення та інноваційних способів діяльності.

Видання розраховане на бакалаврів, магістрів, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться філософією і соціологією культури, культурологією та сучасним природознавством як наукою про розвиток та форму культури.

IMG_2951

Автор підручника – Катерина Михайлівна Кириленко, кандидат філософських наук, доцент, завідувач Кафедри філософії КНУКіМ.

В університеті працює викладачем з 1996 року, читає наступні курси: «Філософія», «Релігієзнавство», «Культура і наука».

У 1996 році захистила кандидатську дисертацію, присвячену проблематиці філософії культури. Катерина Михайлівна є автором понад 50-ти наукових праць, серед яких підручники, курси лекцій, довідники.

Коло наукових інтересів нині – формування інноваційної культури сучасності шляхом інтеграції гуманітарного та природничого знання.

Підручник «Інформаційний бізнес» написаний у співавторстві директора Наукової бібліотеки КНУКіМ Юрія Горбаня й проректора Європейського університету Юрія Палеха.

748Юрій Іванович Горбань – кандидат культурології, доцент Кафедри книгознавства і бібліотекознавства КНУКіМ й директор Наукової бібліотеки нашого вишу.

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Зберігання книжкових пам’яток як культурних цінностей у бібліотеках України» за спеціальністю 26.00.01 – Теорія та історія культури. Автор близько 30-ти наукових і навчально-методичних друкованих праць, у тому числі монографії «Дерев’яні церкви Полтавщини». Учасник численних всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів.

Сфера наукових інтересів: зберігання документів у бібліотеках, інновації у бібліотечній справі, менеджмент сучасної бібліотеки, інформаційний бізнес.

58ш59Юрій Іванович Палеха – історик, культуролог, документознавець, кандидат історичних та культурологічних наук, доктор філософії з ділового адміністрування, завідувач Кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності, професор, проректор Європейського університету. Нагороджений знаком Відмінника освіти України та орденською відзнакою «За розбудову освіти в Україні».

З 1980 року працював керівником кадрових служб в органах державного управління. З 1990 року свою діяльність веде у системі вищої освіти, спочатку на посаді декана, проректора, директора Інституту менеджменту і бізнесу Міжрегіональної академії управління персоналом, а з 1997 року – проректора Європейського університету.

Організував впровадження у ВНЗ моделі досконалості за ISO-9001. За поданими ним матеріалами університет визнано лауреатом Всеукраїнського конкурсу з якості, а також нагороджено сертифікатом «Визнання досконалості в Європі».

Автор понад 200-от наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 65-ти підручників та посібників із документознавства, інформаційного менеджменту, організації сучасної документальної комунікації, іміджології, етики ділових стосунків, управлінського документування.

Метою підручника «Інформаційний бізнес» є розкриття суті основних категорій інформаційного бізнесу, розгляд його моделі, побудови та функцій. Викладений у виданні матеріал допоможе студентам з’ясувати особливості і механізм функціонування інформаційного ринку, ознайомитись з його організаційними формами, маркетинговою, рекламною та інформаційно-консультативною діяльністю для стимулювання збуту інформаційних продуктів та послуг, оволодіти бенчмаркінгом, основами інформаційно-консультативної діяльності й основними засадами електронної комерції.

2

Видання стане в нагоді слухачам університетських курсів, студентам вищих навчальних закладів, книгознавцям і докуменгознавцям, інформаційним аналітикам, працівникам дорадчих служб й усім, хто хоче ознайомитись з основами інформаційного бізнесу та особливостями маркетингу інформаційних продуктів і послуг.

Схожі публікації