Книги липня

news_12BooksOfYear2016

Триває інформаційний проект бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв «12+ книг року», метою якого є популяризація наукової діяльності викладачів вишу.

У липні бібліотека презентує 6 видань з матеріалами всеукраїнських і міжнародних конференцій, проведених у КНУКіМ.

Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 квіт. 2016 р., Ч. 1 / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 343 с. (Переглянути)

Імідж і репутація. Сучасна корпоративна репутація, бренд, ідентичність та імідж: міфи, проблеми, рішення : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 22 квіт. 2016 р. / М-во освіти, і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 172 с. (Переглянути)

Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси у сучасній культурі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 7–8 квіт. 2016 р., Ч. І. – Київ : КНУКіМ, 2016. – 218 с.

Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси у сучасній культурі : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 7–8 квіт. 2016 р., Ч. ІІ – Київ : КНУКіМ, 2016. – 192 с.

Хореографія ХХІ століття: мистецький та освітній потенціал : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 15–16 віт. 2016 р. / упоряд. А. М. Підлипська ; ред. Ю. В. Трач. – Київ : КНУКіМ, 2016. – 304 с. (Переглянути)

Актуальні проблеми музейної та памяткоохоронної діяльності : зб. наук. пр. (за матеріалами наук.-прак. конф.) / КНУКіМ. – Київ : Логос, 2016. – 196 с. (Переглянути)

Ознайомитися із виданнями можна у Науковій бібліотеці КНУКіМ

Схожі публікації