Книги листопада

12 книг року

Триває інформаційний проект Наукової бібліотеки «12+ книг року». У листопаді презентуємо нові видання науковців Київського національного університету культури і мистецтв.

Вовк Л. В. Математичний інструментарій моделювання економічних процесів : навч. посіб. / Л. В. Вовк ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 252 с. (Переглянути)

Вовк Л. В. Економіко-математичні методи та моделі : практикум / Л. В. Вовк ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. економіки. – Київ : Ліра-К, 2017. – 80 с.

Вовк Л. В. Математика для економістів: вища математика : практикум / Л. В. Вовк ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. економіки. – Київ : Ліра-К, 2017. – 56 с.

Вовк Л. В. Математика для економістів: теорія ймовірностей та математична статистика : практикум / Л. В. Вовк ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. економіки. – Київ : Ліра-К, 2017. – 64 с.

Вовк Людмила Василівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри економіки.

Випускниця Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Викладає дисципліни «Математика для економістів», «Економіко-математичні методи та моделі», «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Проектний аналіз», «Управління персоналом», «Економетрика».

Куратор Міжнародного студентського бізнес-клубу KNUKiM – освітнього проекту для студентів вищих навчальних закладів (міжнародні майстер-класи, семінари, тренінги за тематикою HR-менеджменту і управління персоналом, бізнес-адміністрування, навиків комунікації, маркетингу, стратегічного планування й управління, кризового менеджменту, розвитку бізнесу, фінансів та ін.).

Досенко А. К. Реклама: базові аспекти для початківців : навч.-метод. посіб. / А. К. Досенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. зв’язків з громадськістю та журналістики. – Київ : КНУКіМ, 2017. – 220 с. (Переглянути)

Досенко Анжеліка Костянтинівна – дослідник інтернет комунікативістики, реклами та соціальних комунікацій. Автор 45 науко-фахових статей, співавтор 12 колективних монографій, автор монографії «Електронні щоденники як одиниці соціальних комунікацій», член української асоціації психолінгвістів.

Кириленко К. Історія філософії: культурологічний контент : навч. посіб. / Катерина Кириленко. – Київ : ТОВ «Агентство»Україна», 2017. – 204 с. (Переглянути)

Кириленко Катерина Михайлівна – кандидат філософських наук, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри філософії. Розробник авторських навчальних курсів – «Філософія культури» та «Культура і наука». Активно працює над створенням інноваційного освітнього середовища в університеті. Є автором інноваційних навчальних підручників та посібників. Має понад 70 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Ольговський С. Я. Скіфо-антична металообробка архаїчного часу: за матеріалами Нижнього Побужжя та Середнього Подніпров’я / С. Я. Ольговський ; М-во культури і туризму України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – 2-е вид., випр. та допов. – Київ : Вид. Олег Філюк, 2017. – 216 с. (Переглянути)

Ольговський Сергій Якович – історик, археолог, кандидат історичних наук, професор.

Провідний спеціаліст у галузі греко-скіфських зв’язків і скіфо-античного бронзоливарного ремесла.

Автор понад 100 наукових праць, в тому числі 3 наукових монографій, 2 навчальних посібників.

Соціологічний аналіз сучасних соціокультурних процесів : колект. монографія / за наук. ред. В. В. Танчер ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т журналістики і міжнар. відносин, Каф. соціології. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 287 с. (Переглянути)

Устименко Л. Історія туризму : навч. посіб. / Л. Устименко, І. Афанасьєв. – 4-е вид., перероб. та допов. – Київ : Альтерпрес, 2017. – 372 с. : іл. (Переглянути)

Устименко Леся Миколаївна – туризмолог, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного туризму.

Автор понад 80 наукових праць: наукових статей, навчально-методичних програм та навчальних посібників: «Історія туризму», «Основи туризмознавства».

Розробник курсу «Туристичне країнознавство» для поглибленого вивчення туристичних ресурсів світу.

Медведєва В. М. Книга в культурі України: сучасний дискурс : практикум / В. М. Медведєва ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 76 с.

Медведєва В. М. Міжнародне співробітництво у бібліотечно-інформаційній сфері : практикум / В. М. Медведєва ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 100 с.

Медведєва В. М. Основи наукових досліджень : практикум / В. М. Медведєва ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 84 с.

Схожі публікації