Книги лютого

12 книг року

У рамках інформаційного проекту «12+ книг року» Наукова бібліотека КНУКіМ презентує 3 нові видання викладачів вишу: монографію, підручник та навчальний посібник, підготовлені науковцями Кафедри іноземної філології та Факультету журналістики і міжнародних відносин КНУКіМ.

Соломатова В. В. Візуальна культура ХХ століття : підруч. для вищ. навч. закладів / В. В. Соломатова ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 245 с.

У книзі висвітлюються теоретичні, методологічні, історичні та мистецтвознавчі аспекти візуальної культури ХХ століття.

Соломатова Вікторія Василівна – кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету культури і мистецтв.

Народилась у м. Ізмаїл Одеської області. Закінчила з відзнакою Київський інститут культури імені О. Корнійчука за спеціальністю «Організатор-методист культурно-просвітницької роботи».

Працювала в Ізмаїльському педагогічному інституті, у 1996 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Традиційно-побутова культура молдаван і болгар півдня України кінця XIX – початку XX століття». У 1997-2006 рр. працювала директором Інституту кіно і телебачення КНУКіМ, а в 2010–2012 рр. – проректором із соціогуманітарних питань Київського університету імені Бориса Грінченка; в 2013–2016 рр. – декан факультету дизайну і реклами КНУКіМ.

Коло наукових інтересів: соціокультурне середовище в Україні; соціокультурні, мистецькі проекти.

Білецька О. О. Стан і тенденції розвитку мовної субкультури сучасної молоді України : монографія / О. О. Білецька. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 188 с.

У монографії висвітлюються соціокультурні чинники формування та причини звернення сучасної молоді України до відповідної мовної субкультури.

Білецька О. О. Theatre. Англійська мова для режисерів та акторів театру : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / О. О. Білецька. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 331 с.

Навчальний посібник містить шість розділів, включає оригінальні тексти із зарубіжної фахової літератури, практичні завдання, лексичні та граматичні вправи, мовні ситуації на професійну тематику.

Білецька Оксана Олександрівна – філолог-перекладач, лінгвокультуролог, кандидат культурології, доцент кафедри іноземної філології.

Отримала освіту на Факультеті перекладачів Київського національного лінгвістичного університету.

Із 2001 року почала працювати в Київському національному університеті культури і мистецтв на кафедрі англійської мови, а згодом – кафедрі іноземної філології та перекладу.

Автор навчальних посібників з англійської мови за фаховим спрямуванням, наукових статей з питань мовної культури, перекладу в контексті міжкультурної комунікації, історії перекладацької діяльності в контексті розбудови культури України.

Попередня публікаціяНаступна публікація

Схожі публікації