Книги серпня

news_12BooksOfYear2016

cover_anticorruptionАнтикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні : навч. посіб. / І. С. Бондар, В. Г. Горник, С. О. Кравченко, В. В. Кравченко. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2016. – 192 с.

Авторами розкриваються теоретичні засади  антикорупційної політики та запобігання корупції в публічному управлінні. Дається комплексне уявлення про принципи, стратегічні підходи, напрями і шляхи здійснення антикорупційної політики.

(Переглянути)

Автори посібника:

Ігор Савич Бондар – в.о. ректора Київського національного університету культури і мистецтв, доцент, магістр з державного управління, заслужений працівник культури України, автор понад 30 наукових та навчально-методичних публікацій, співавтор трьох навчальних посібників.

Володимир Гнатович Горник – завідувач кафедри державного управління КНУКіМ, доцент, доктор наук з державного управління, професор кафедри Київського національного університету культури і мистецтв. Заслужений працівник промисловості України. Автор понад 60 наукових, науково-методичних праць, у тому числі 2 монографій.

Сергій Олександрович Кравченко – доктор наук з державного управління, професор кафедри філософії, теорії та історії державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі Енциклопедії державного управління, Енциклопедичного словника з державного управління, 8 монографій, 2 підручників, 12 навчальних посібників.

Вікторія Володимирівна Кравченко – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Академії муніципального управління МОН України. Автор близько 20 наукових та навчально-методичних праць, а також  навчального посібника.

cover_master-work Магістерська робота: методика підготовки : посібник / Т. О. Долбенко, І. С. Бондар, Ю. І. Горбань, В. А. Русавська . – Київ : Вид-во Ліра-К, 2016. – 140 с.

У посібнику розкриті  теоретичні, методичні, технологічні та організаторські аспекти підготовки магістерської роботи, процедура попереднього захисту роботи на кафедрі та її захисту в атестаційній комісії.

(Переглянути)

Автори посібника:

Тетяна Олексіївна Долбенко – Доктор культурології, професор кафедри культурології Київського національного університету культури і мистецтв, заслужений працівник культури України, член-кореспондент Міжнародної Академії Інформатизації, член спеціалізованих Вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій КНУКіМ, очолює наукову школу по дослідженню проблем дитячого читання в Україні. Автор більше 100 наукових та навчально-методичних друкованих праць, в тому числі 2 монографій, співавтор 3 навчальних посібників. Розробляла і брала участь у всеукраїнських наукових дослідженнях.

Ігор Савич Бондар – в.о. ректора Київського національного університету культури і мистецтв, доцент, магістр з державного управління, заслужений працівник культури України, автор понад 30 наукових та навчально-методичних публікацій, співавтор трьох навчальних посібників.
Юрій  Іванович Горбань – Кандидат культурології, доцент кафедри книгознавства і бібліотекознавства, директор Київського національного університету культури і мистецтв. Автор близько 40 наукових та навчально-методичних друкованих праць, в тому числі монографії, співавтор 5 навчальних посібників. Учасник численних всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів.

Валентина Андріївна Русавська – кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу. У доробку В. А. Русавської понад 75 праць наукового та навчально-методичного характеру, співавторство навчальних посібників «Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства», «Вчення про харчування (Базові матеріали про культуру харчування)».

Ознайомитись із виданнями можна у Науковій бібліотеці КНУКіМ.

Попередня публікаціяНаступна публікація

Схожі публікації