Книги січня

12 книг року

Наукова бібліотека КНУКіМ презентує нові книги викладачів вишу в рамках проекту «12+ книг року».

У січні мистецькій і науковій спільноті України представлено 8 видань: 3 навчальні посібники, збірку текстів наукових промов, словник, антологію та матеріали ІІІ Міжнародної конференції «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації» у 2 частинах.

Навчальні посібники «Сучасний танець. Основи теорії і практики» викладачів кафедри сучасної хореографії та «Педагогічна культурологія» І.П.Печеранського та В.Л.Савельєва були презентовані читачам у Науковій бібліотеці КНУКіМ у грудні 2016 р.

обкл 11.Сучасний танець. Основи теорії і практики : навч. посіб. / О.О.Бігус [та ін.] ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. сучас. хореографії. – Київ : Ліра-К, 2016. – 264 с.

У навчальному посібнику розглядається широке коло питань щодо історії і теорії сучасного танцю, висвітлюються виконавське та балетмейстерське мистецтво, художньо-естетичні пріоритети західноєвропейських танцювальних шкіл, питання методики професійної підготовки фахівця.
(Переглянути)

Обкл2

2.Печеранський І. П. Педагогічна культурологія : навч. посіб. / І.П.Печеранський, В.Л.Савельєв ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2016. – 452 с.

Посібник є першим в Україні навчальним виданням з педагогічної культурології, в якому систематизовано, проаналізовано та узагальнено на належному теоретико-методологічному та методичному рівнях відповідний матеріал.
(Переглянути)

Обкл3

3.Безклубенко С. Тексти роздумів / Сергій Безклубенко. – Ужгород : Карпати, 2016. – 320 с.

Книга являє собою збірку текстів промов автора в різні часи на конференціях з приводу актуальних питань вітчизняної історії, філософії, культурології, політології, мистецтвознавства.
(Переглянути)

Обкл44.Долбенко Т. О. Документні ресурси бібліотек : навч. посіб. / Т.О.Долбенко, Ю.І.Горбань. – Київ : Ліра-К, 2016. – 348 с.

Навчальний посібник подає систематизовану інформацію про документні ресурси бібліотек, основні принципи формування, моделювання та види комплектування бібліотечного фонду, традиційні та електронні технології комплектування, організації та управління бібліотечним фондом.

(Переглянути)

Обкл55.Книгознавча школа : антологія / уклад. В. М. Медведєва ; редкол.: М.М.Поплавський, С.Д.Безклубенко, Т.О.Долбенко, Ю.І.Горбань ; М-во освіти України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2016. – 644 с. – (Серія «Наукові школи»).

Перше видання серії «Наукові школи», започаткованої науковою бібліотекою КНУКіМ присвячене книгознавчій школі і відбиває науково-творчі, науково-педагогічні доробки її представників (випускників, викладачів), яким долею судилося творити історію університету.
(Переглянути)

Обкл66.Популярний словничок з соціології / гол. ред. І.П.Шевель ; Ф-т журналістики та міжнар. відносин, Каф. соціології. – Київ : КНУКіМ, 2016. – 80 с.

Словник репрезентує в поняттях і термінах суть соціології, історії, структури соціологічного знання, знання про суспільство, особливості формування соціальних інститутів, спільнот, груп, індивідів. У словнику представлені течії, школи, теорії, методики, класики та провідні вітчизняні вчені в галузі соціології.
(Переглянути)

Обкл77.Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 14–15 квіт. 2016 р. Ч. 1 / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 247 с.

  • 8.Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 14–15 квіт. 2016 р. Ч. 2 / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 176 с.
Попередня публікаціяНаступна публікація

Схожі публікації