Книги січня в контексті проекту «12+ книг 2016 року»

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > Книги січня в контексті проекту «12+ книг 2016 року»
news_12BooksOfYear2016

Шановні студенти, аспіранти, науково-педагогічний колектив Київського національного університету культури і мистецтв, Наукова бібліотека розпочинає інформаційний проект «12+ книг 2016 року».

Мета проекту – інформування наукової, педагогічної і мистецької спільноти України про нові наукові видання викладачів університету, що публікуватимуться в 2016 році.

Нагадуємо, що у 2015 на сайті Наукової бібліотеки КНУКіМ було представлено 28 різноманітних за тематикою і структурою видань: монографії, навчальні посібники, підручники, словники та збірки наукових праць.

У січні вашій увазі представлені три навчальні посібники, видані у грудні 2015 року.

Долбенко Т. О. Зберігання документів у бібліотеках: навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2015. – 288 с.

(Переглянути)

У навчальному посібнику розкриваються питання: стабілізації та реставрації документів, зберігання документації унікальної цінності, страхового фонду, причини руйнування бібліотечних документів, юридичне право щодо зберігання документів у бібліотеках.

Долбенко Тетяна Олексіївна – доктор культурології, професор Київського національного університету культури і мистецтв, заслужений працівник культури України, член-кореспондент Міжнародної Академії Інформатизації, член спеціалізованих Вчених рад для захисту кандидатських і докторських дисертацій КНУКіМ, очолює наукову школу з дослідження проблем дитячого читання в Україні.

Автор близько 100 наукових праць, у тому числі монографій: «Активізація пізнавальної діяльності підлітків» (2003 р.) та «Теоретико-методологічні засади прикладних досліджень активізації пізнавальної діяльності дітей» (2013 р.). Розробляла і брала участь у республіканських наукових дослідженнях.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми в галузі бібліотекознавства, фондознавства та документознавства, інформаційна політика, система підготовки кваліфікованих бібліотечно-інформаційних кадрів.

Горбань Юрій Іванович – кандидат культурології, доцент кафедри книгознавства і бібліотекознавства, директор Наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв.

Автор близько 30 наукових та навчально-методичних друкованих праць, у тому числі монографії «Дерев’яні церкви Полтавщини» (2014 р.), підручник «Інформаційний бізнес» (2015 р.). Учасник численних всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій і семінарів.

Сфера наукових інтересів: історія української культури, зберігання книжкових пам’яток, інновації в бібліотечній справі, менеджмент сучасної бібліотеки, інформаційний бізнес.

Корнієвський О. А. Становлення і розвиток державності та громадянського суспільства в Україні: навч. посіб. / О. А. Корнієвський. – Чернігів: Освітній центр, 2015. – 260 с.

(Переглянути)

У навчальному посібнику висвітлено особливості становлення державності та інститутів громадянського суспільства в різні періоди історії України, перш за все, різних за цілями своєї діяльності об’єднань громадян та інституту місцевого самоврядування. Проаналізовано політико-правове середовище та основні етапи розвитку громадянського суспільства, його взаємодію з державою в незалежній Україні.

Корнієвський Олександр Анатолійович – доктор політичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач сектору громадянського суспільства Національного інституту стратегічних досліджень.

У 1993 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук – «Молодіжний рух в новітній історії України (друга половина 80-их – початок 90-их років)», у 2011 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук – «Громадські об’єднання в системі національної безпеки України».

Корнієвський О. А. є автором і співавтором понад 160 наукових публікацій та навчально-методичних праць; членом редколегії науково-популярних видань енциклопедичного характеру «Україна – Європа: хронологія розвитку» (2008–2011), «Україна і світ 2009-2011, співавтором та науковим редактором окремих розділів цих видань.

Право інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Т. І. Биркович, І. С. Бондар, Р. Б. Шишка, І. М. Сопілко, Н. В. Філик та ін.; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2015. – 280 с.

(Переглянути)

У навчальному посібнику розкриваються основні положення правової охорони і захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, змісту та обсягу майнових і немайнових прав, правовий аналіз договорів у сфері інтелектуальної власності.

Співавтори:

Бондар Ігор Савич – в. о. ректора Київського національного університету культури і мистецтв, доцент.

Биркович Тетяна Іванівна – доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри державного управління і права Київського національного університету культури і мистецтв.

Ознайомитися з підсумками проекту «12+ книг 2015 року» можна за посиланням

Попередня публікаціяНаступна публікація

Схожі публікації