Книги жовтня

12 книг року

Триває інформаційний проект Наукової бібліотеки «12+ книг року».

У жовтні продовжуємо знайомити із новими науковими та навчально-методичними виданнями, підготовленими викладачами Факультету кіно і телебачення та Факультету музичного мистецтва КНУКіМ.

Прядко О. М. Сенситометрія : конспект лекцій : (для студентів денної та заочної форм навчання спец. «Аудіовізуальні мистецтва і виробництво») / О. М. Прядко, Т. М. Маслова ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 204 с. (Переглянути)

У виданні розкрито теоретичну і практичну сторони сенситометрії – науки про вимірювання фотографічних властивостей світлочутливих матеріалів. Розглянуті також технічні засоби сенситометричного експонування, наведені приклади практичного застосування засобів сенситометрії в сучасних цифрових технологіях.

Прядко О. М. Світлотехніка : конспект лекцій : (для студентів денної та заочної форм навчання спец. «Аудіовізуальні мистецтва і виробництво») / О. М. Прядко, Е. Л. Тімлін, Ю. Т. Гармаш ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 316 с. (Переглянути)

У виданні розглядається теоретична і практична сторони кінотелесвітлотехніки – науки, як розглядає та досліджує закони випромінювання світла.

Прядко О. М. Спеціальні зйомки. Ч. 1 : конспект лекцій : (для студентів денної та заочної форм навчання спец. «Аудіовізуальні мистецтва і виробництво») / О. М. Прядко, В. А. Зимовець, С. Г. Борденюк ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 346 с. (Переглянути)

У виданні розкрито теоретичну і практичну сторони спеціальних видів зйомок. Розглянуто методи та обладнання для виконання зйомок з різною частотою кадрозмін, різномасштабні зйомки, повітряні та підводні зйомки, а також зйомки в різних умовах та середовищах. Проаналізовано технічні характеристики кіно та відеокамер, об’єктивів, світлофільтрів, кіноплівок, систем освітлення, систем стабілізації зображення та іншого обладнання для виконання спеціальних зйомок.

Прядко О. М. Спеціальні зйомки. Ч. 2 : конспект лекцій : (для студентів денної та заочної форм навчання спец. «Аудіовізуальні мистецтва і виробництво») / О. М. Прядко, А. О. Химич ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 258 с. (Переглянути)

У виданні розглянуто спеціальні методи та обладнання для виконання зйомок в інфрачервоному діапазоні спектру оптичного випромінювання, в ультрафіолетових променях і в світлі фотолюмінесценції, в поляризованому світлі, в умовах низької освітленості, складних кліматичних умовах тощо. Проаналізовані технічні характеристики сучасних цифрових камер, об’єктивів, світлофільтрів, фото-кіноплівок та іншого обладнання для виконання спеціальних зйомок.

Сучасне вокальне мистецтво в Україні : колект. монографія / [ред.-упоряд.: В. В. Сінельнікова, А. Б. Попова ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т музич. мистецтва, Каф. музич. мистецтва]. – Київ : Ліра-К, 2017. – 252 с.

У колі уваги авторів колективної монографії – маловивчені та недосліджені аспекти вокальної справи в контексті сучасного стану української національної музичної культури.

Єсипок В. Кобзарські та бандурні практики : навч. посіб. / Володимир Єсипок. – Київ, 2017. – 128 с.

До навчального посібника увійшли методичні рекомендації для створення сучасних кобзарських літературно-музичних композицій, приклади таких композицій та репертуар, призначений для сольного виконання бандуристами співаками.

Закус І. М. Ukrainian jazz standarts = Українські джазові стандарти : зб. джаз. п’єс / упоряд. та заг. ред. І. М. Закус ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 100 с.
Нотний збірник джазових творів сучасних українських композиторів (Ігор Закус, Ілля Єресько, Родіон Іванов, Олександр Павлов), аранжованих Іллею Єреськом для великого складу інструментального ансамблю.

Ідея збірки – популяризація української джазової музики, представлення українських авторів. Шість композицій збірника представляють основні джазові стилі: свінг, фанк, фьюжн, афро-кубу та сучасну джазову баладу.

Кдирова І. Сучасні естрадні вокалізи [Ноти] : педагогічний репертуар вокаліста : школа естрадно-джазового вокалу / Інеш Кдирова ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – Ч. 1. – 89 с.

Фах диригування : практикум для студентів факультету музичного мистецтва спеціалізації хорове диригування / [ред.-упоряд. Н. М. Кречко] ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т муз. мистецтва, Каф. акад. хор. мистецтва. – Київ : Ліра-К, 2017. – 140 с.

Хоровий клас: (академічний хор) : практикум / Н. М. Кречко, Н. О. Якобенчук, О. Ю. Грицюк ; М-во освіти і науки України, м-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т муз. мистецтва, Каф. академ. хор. мистецтва. – Київ : Ліра-К, 2017. – 112 с.

Нарожна Н. І. Методика викладання фахових дисциплін : практикум / Н. І. Нарожна ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. акад. хор. мистецтва. – Київ : Ліра-К, 2017. – 152 с.

Остапенко Л. В. Методика дитячого вокально-інструментального (бандурного) навчання : практикум / Л. В. Остапенко, А. А. Іваниш ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т муз. мистецтва, Каф. акад. хор. мистецтва. – Київ : Ліра-К, 2017. – 112 с.

Скоромний В. П. Аналіз вокально-хорових творів : практикум / В. П. Скоромний ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 80 с.
Скоромний В. П. Аналіз музичних творів : практикум / В. П. Скоромний ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 78 с.
Скоромний В. П. Музично-текстологічний аналіз : практикум / В. П. Скоромний ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 92 с.

Тилик І. В. Гармонія : музично-теоретичний практикум для студентів факультету музичного мистецтва спеціалізації хорове диригування / Ігор Володимирович Тилик ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т муз. мистецтва, Каф. акад. хор. мистецтва. – Київ : Ліра-К, 2017. – 68 с.

Тилик І. В. Поліфонія : музично-теоретичний практикум для студентів факультету музичного мистецтва спеціалізації хорове диригування / Ігор Володимирович Тилик ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т муз. мистецтва, Каф. акад. хор. мистецтва. – Київ : Ліра-К, 2017. – 68 с.

Дондик О. І. Вокальний ансамбль : практикум / О. І. Дондик ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 84 с.

Сіненко О. О. Аналіз музичних творів : практикум / О. О. Сіненко ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 112 с.
Сіненко О. О. Історія зарубіжної музики : метод. рек. /
О. О. Сіненко ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 80 с.
Сіненко О. О. Читання партитур : практикум / О. О. Сіненко ;
М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 84 с.

Грицюк О. Ю. Читання хорових партитур : практикум / О. Ю. Грицюк ; Мін-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Ліра–К, 2017. – 40 с.

Ознайомитися із книгами можна у читальній залі бібліотеки.

Схожі публікації