Книжково-музичний вересень

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > Книжково-музичний вересень
12 книг року

Триває інформаційний проект Наукової бібліотеки КНУКіМ «12+ книг року».

Музична культура народу є складовою частиною духовного життя суспільства, тому вивчення української музики від найдавніших часів до сьогодення сприяє формуванню національної самосвідомості, художнього смаку, естетичних потреб.

Всі ці передумови спонукали науковців факультету музичного мистецтва у монографіях та навчальних посібниках розкрити процеси становлення та розвитку особливостей різних жанрів української музики; актуалізувати фольклор як специфічну форму колективно-масової творчості і організації дозвілля, як засіб формування гармонійно розвинутої особистості; запропонувати сучасний погляд на широке коло актуальних проблем української музичної культури.

Дорофєєва В. Ю. Теоретичні аспекти сучасної української музики : монографія / В. Ю. Дорофєєва ; М-во освіти і науки України, м-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 188 с.
(Переглянути)

У монографії проаналізовано музичну композицію як семіотичний феномен української культури ХХ – початку ХХІ століть, обґрунтовано семантику музичного твору як текстуальну цілісність, здійснено науково-теоретичне осмислення сучасної української музики на прикладі творчості композитора Є. Станковича.

Дорофєєва Вероника Юріївна – кандидат мистецтвознавства, доцент.
Закінчила Національну музичну академію імені Петра Чайковського. Автор понад 20-ти наукових статей у фахових виданнях.

Поріцька О. А. Духовна культура українців: народна демонологія у загальнослов’янському контексті (ХІХ – ХХ ст.) : монографія / Ольга Поріцька ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. Нац. Ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 164 с. (Переглянути)

Одна з перших у вітчизняній етнології праця, присвячена питанням української народної демонології, що вивчається в контексті слов’янської міфології.
Досліджено принципи номінації міфологічних персонажів, приписувані їм функції, локалізацію. Типологія міфологічних персонажів дозволила виявити їх просторове поширення, рівень збереженості уявлень про народну демонологію в Україні та на теренах Славії.

Поріцька Ольга Анатоліївна – етнолог, славіст, PhD. Закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, аспірантуру в Інституті слов’янознавства і балканістики РАН.

Авторка понад 100 наукових праць. До кола наукових інтересів входять традиційна духовна культура українців та інших слов’янських народів, питання побуту традиційної та сучасної сім’ї, молодіжні субкультури у контексті сучасної міської культури України.

Академічне хорове мистецтво України: (історія, теорія, практика, освіта) : колект. монографія / [ред.-упоряд. О. М. Лігус] ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т муз. мистецтва, Каф. академ. хор. мистецтва. – Київ : Ліра-К, 2017. – 220 с. (Переглянути)

Колективна монографія орієнтована на розгляд проблем українського академічного хорового мистецтва з урахуванням історичної ретроспективи та сучасного стану розвитку вітчизняної музики. У колі уваги дослідників – науковців кафедри академічного хорового мистецтва – маловивчені та недосліджені аспекти хорової справи в контексті еволюції української національної музичної культури.

Пістунова Т. В. Українська інструментальна музика. Музично-текстологічний аналіз: навч. посіб. / Т. В. Пістунова ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 132 с. (Переглянути)

У посібнику розглядаються особливості музично-текстологічного аналізу творів. Метою навчального посібника є формування вільної орієнтації в усіх компонентах музичного матеріалу, розвиток музичного смаку, музичного мислення, потреби до самоосвіти.

Пістунова Тетяна Василівна – доцент, провідний викладач – методист. Закінчила Київську державну консерваторію імені Петра Чайковського. Творчий керівник понад 10-ти лауреатів Міжнародних конкурсів, багаторічний заступник декана факультету музичного мистецтва (до 2016 року).

Очолює загально університетську творчу лабораторію «Музична вітальня»

Постой Г. Г. Естрадно-джазовий оркестр. Теорія та практика : навч. посіб. / Г. Г. Постой ;
М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 148 с. (Переглянути)

У навчальному посібнику розкрито зміст та структуру репетиційного процесу; виявлено закономірності музично-виконавського розвитку студентів; запропоновано шляхи до пошуку нових ідей та критичного ставлення до музичної продукції у світовому культурному просторі.

Постой Григорій Григорович – джазовий музикант. Закінчив Донецький державний музично-педагогічний інститут імені Сергія Прокоф’єва.

Упродовж 1972–2008 років – соліст оркестру Національної опери України.

Художній керівник і головний диригент естрадно-джазового оркестру КНУКіМ «JAZZ–BAND».

Сінельніков І. Г. Методика роботи з фольклорним колективом : навч. посіб. / Іван Сінельніков ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 236 с. (Переглянути)

В контексті збереження і популяризації національної культури актуальним та багатоаспектним є розуміння фольклору як живого явища сучасного життя. На сучасному етапі побутування фольклор виступає також як засіб існування і навіть створення малих соціальних груп, в яких він зберігається (родових, професійних територіальних).

Сінельніков Іван Григорович – фольклорист-музикознавець, збирач і дослідник українського музичного фольклору. Доцент (2006), професор КНУКіМ, завідувач секції музичного фольклору кафедри фольклору, народнопісенного і хорового мистецтва.

Закінчив Рівненський державний інститут культури.

Дослідник питань підготовки керівників фольклорних колективів, методики викладання фольклорних дисциплін, історії російського старообрядництва Житомирщини та ін. Як педагог і музикант-фольклорист впроваджує політику успадкування, збереження, популяризації та сценічного інтерпретування великої фольклорної пісенної та інструментальної спадщини українського народу.

Іваниш А. А. Аранжування та перекладання для капели бандуристів : навч. практикум для студентів вищ. навч. мистец. закл. / А. А. Іваниш ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т муз. мистецтва, Каф. бандури та фольклору. – Київ : Ліра-К, 2017. – Вип. 1. – 164 с. (Переглянути)

Навчальний практикум у трьох випусках являє собою репертуарний збірник із широким діапазоном виконавської (оркестрової та диригентської) складності пропонованих творів.

Іваниш А. А. Аранжування та перекладання для капели бандуристів : навч. практикум для студентів вищ. навч. мистец. закл. / А. А. Іваниш ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т муз. мистецтва, Каф. бандури та фольклору. – Київ : Ліра-К, 2017. – Вип. 2. – 152 с. (Переглянути)

Іваниш А. А. Аранжування та перекладання для капели бандуристів : навч. практикум для студентів вищ. навч. мистец. закл. / А. А. Іваниш ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т муз. мистецтва, Каф. бандури та фольклору. – Київ : Ліра-К, 2017. – Вип. 3. – 156 с. (Переглянути)

Іваниш Андрій Андрійович – диригент, Заслужений артист України.

Закінчив Київську державну консерваторію імені Петра Чайковського.

Художній керівник і головний диригент студентської капели бандуристів КНУКіМ. Автор обробок та аранжувань для капели бандуристів та оркестрів народних інструментів, ансамблів народної музики.

Схожі публікації