Коротко про головне: аналіз основних напрямів діяльності наукової бібліотеки КНУКіМ у 2019 р.

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > Коротко про головне: аналіз основних напрямів діяльності наукової бібліотеки КНУКіМ у 2019 р.

На загальних зборах трудового колективу наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв обговорено основні підсумки роботи бібліотеки за 2019 рік та перспективи на 2020 рік.

Зміни в суспільстві зумовлюють новий характер діяльності бібліотек. Гідно відповідати на виклики, нові запити допомагає обговорення проблем в колі колег: на науково-практичних конференціях, семінарах, інших зібраннях фахівців. В 2019 р. співробітники взяли участь в роботі всеукраїнських і міжнародних конференцій. Наприклад, Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі»; Міжнародна науково-практична конференція «Наукова еволюція досліджень бібліо-інформаційної ноосфери»; Міжнародна конференція з наукометрії та бібліометрії #SBC Kyiv 2019; XXII Всеукраїнська науково-практична конференція «Короленківські читання – 2019» «Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість» та ін.

Працівники бібліотеки були учасниками семінарів, круглих столів, форумів, в тому числі Міжнародного науково-практичного семінару «Бібліотеки року 2018: освітні студії та промоція читання»; Міжнародного семінару «Бібліотека: нові концепції та сервіси»; Наукового семінару для бібліографів «Основні напрями бібліографічної роботи: теорія і практика» та ін.

Наукова бібліотека КНУКіМ була не тільки поміж учасників, а й в співорганізаторах наукових заходів: Друга міжнародна конференція  «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі»; ІІІ Міжнародна науково-практична конференція-фестиваль «Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації».

Протягом року співробітниками бібліотеки було опубліковано 45 тез в матеріалах наукових семінарів та конференцій; 10 статей в фахових періодичних виданнях.

Сьогодні, коли підвищилась соціальна та інформаційна роль бібліотек у сучасній освітній діяльності, виникла необхідність формування нових методів організації інформаційного простору бібліотеки ЗВО, який реалізується на базі комп’ютерних технологій, з метою підвищення рівня інформатизації навчального закладу.

У 2019 р. розвивалися напрями: підтримка науковців в просуванні праць до наукометричних баз, сприяння дотриманню академічної доброчесності. Перевірено на виявлення збігів/ідентичності/схожості 92000 сторінок за допомогою онлайн – сервісу «Unicheck».

Розроблено та розміщено на сайті методичні рекомендації з оформлення списку бібліографічних посилань до наукової роботи за APA STYLE та HARVARD REFERENCING STYLE (http://lib.knukim.edu.ua/naukovcyam/).

Новим напрямом в діяльності бібліотеки є  супроводження всіх процесів з підготовки і видання трьох фахових наукових видань та тринадцяти наукових журналів університету. Наразі, згідно з Наказом № 1643 Міністерства освіти і науки України від 28.12.19р. «Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації» спеціальності – 181 «Харчові технології», 241 «Готельно-ресторанна справа»; «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності» спеціальності – 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» увійшли до переліку наукових фахових видань України категорії «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya). У 2019 році  працівники бібліотеки надавали послуги з присвоєння  науковим статтям  цифрові ідентифікатори (383 DOI).

Науковий журнал ХХІ ст., у порівнянні з науковим журналом ХХ ст., набув разючих змін. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології дали змогу науковим журналам розміститися у віртуальному просторі, тож хочеться додати, що всі наукові журнали відображаються в наступних базах: BASE, Central and East European Index, Crossref, DOAJ, Google Академія, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, Ulrich’s Periodicals Directory, WORLDCAT, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН). Працівники бібліотеки здійснюють адміністрування сайтів наукових журналів; ведуть підготовку метаданих, які передають до наукометричних баз.

Упродовж року тривала проектна діяльність. Напрацювання проекту «Скарби нації» сприяли підготовці ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції-фестивалю «Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації». Створений електронний інформаційно-бібліографічний ресурс «Нематеріальна культурна спадщина України» має попит серед користувачів, які досліджують дотичні теми і за кількістю звернень посідає друге місце серед сторінок сайту бібліотеки.

Набув подальшого розвитку проект «12+ книг року». Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що упродовж 5 років, з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2019 року, у проекті представлено 417 видань.

Динаміка кількості видань за роками, 2015–2019 роки
Кількість представлених видань за типами, всього за 5 років
Динаміка представлених видань за типами, 2015–2019 роки

У 2019 році на сайті та у виставковій залі наукової бібліотеки представлено 141 нове видання.

Структура видань наступна: 8 монографій і наукових видань, 3 колективні монографії, 16 навчальних посібників/підручників, 30 наукових журналів (у двох томах), 17 матеріалів конференцій, круглих столів та збірників праць, 1 довідкове видання, 66 практикумів.

Структура видань за типами, 2019 рік

Найбільшу частку (58,2%) складають навчально-методичні видання (навчальні посібники, підручники, навчально-методичні комплекси дисциплін і практикуми). Наукові – 8,7%. Інші – 33,1%.

Автори – викладачі кафедр і факультетів

За підсумками 2019 року у проекті представлено книги науковців 9 факультетів та 2 кафедри.

Структура:

 • Факультет музичного мистецтва – 2 видання;

За підсумками 2019 року у проекті представлено книги науковців 9 факультетів, кафедри філософії і педагогіки та кафедри психології.

Структура:

 • Факультет музичного мистецтва – 2 видання;
 • Факультет дизайну – 2 видання;
 • Факультет івент-менеджменту, фешн і шоу-бізнесу – 2 видання;
 • Факультет зв’язків з громадськістю і журналістики – 3 видання;
 • Факультет міжнародних відносин – 2 видання;
 • Факультет кіно і телебачення – 12 видань;
 • Факультет хореографії – 3 видання;
 • Факультет готельно-ресторанного і туристичного бізнесу – 67 видань, у тому числі 63 навчально-методичні комплекси дисциплін;
 • Факультет інформаційної політики і кібербезпеки – 10 видань, у тому числі 3 практикума;
 • Кафедра філософії і педагогіки – 4 видання;
 • Кафедра психології – 1 видання.

Відбулися презентації книг, представлених в проекті. Зокрема, презентовано колективну монографію «Теоретико-практичні підходи до ефективного функціонування ринку готельно-ресторанних послуг: стан, проблеми, тенденції» (за редакцією к.і.н., проф. Русавської В. А.), присвячену 50-річчю Київського національного університету культури і мистецтв http://lib.knukim.edu.ua/prezentacii-kolektivnoi-monografii/.

Для привернення уваги користувачів до художньої літератури, розвитку читання започатковано новий проект «Читай! Будь в тренді!», який передбачає популяризацію книг різних жанрів. До найромантичнішого свята всіх закоханих – Дня Святого Валентина підготовлений рекомендаційний анотований список книг про кохання, які є у фонді бібліотеки «Так ніхто не кохав…»

Живе спілкування із науковцями та літераторами додає яскравих фарб життю, діалог з автором підсилює ефект від прочитаного. Тому творчі зустрічі проходять в бібліотеці, зокрема яскраві враження справили в Міжнародний день рідної мови, завітав успішний випускник університету, відомий український композитор і співак Ігор Якубовський, який подарував своє мистецтво співаної поезії під гітару (http://lib.knukim.edu.ua/movo-ridna-slovo-ridne/)

Формат зустрічей обирався різний: чи інтерактивна лекція, чи презентація нової книги автора, чи то складова комплексного заходу, насиченого різними подіями. Такою стала відкрита лекція Людмили Касян, провідного наукового співробітника Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. Пшеничного – «Образ і творчість Т. Г. Шевченка в аудіовізуальних документах. Тематика, типологія, шляхи репрезентації документного масиву», яка пройшла у науковій бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв під гаслом «Тарас Шевченко. Мистецтво бачити і чути». У бібліотеці у 2019 році проводились інтерактивні вікторини та інформаційні ігри, в рамках яких відбулись тематичні брейн-ринг, web-квести і web-вікторини (http://lib.knukim.edu.ua/geymifikaciya-onlayn-igri-dlya-navchann/)

Художні виставки в арт-галереї бібліотеки відкривали відвідувачам нові грані особистостей: відбулася виставка художнього портрету «Студентки кафедри режисури та майстерності актора КНУКіМ». Автор картин – Віктор Володимирович Свінарьов, член Національної спілки художників України, заслужений діяч мистецтв України, доцент кафедри рисунка Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури. Працює в різних жанрах станкового живопису – тематична картина, портрет, пейзаж, натюрморт)

У бібліотеці експонувалася фотовиставка «ЗВ ЧАЕС 2к19» – «Зона відчуження ЧАЕС 2019». Фотовиставка реалізована за сприяння кафедри графічного дизайну і реклами Київського національного університету культури і мистецтв

Користуються популярністю й електронні (віртуальні) книжкові виставки (http://lib.knukim.edu.ua/exhibitions/) За статистикою в 2019 році перегляд їх на третьому місці за кількістю відвідувань сторінок сайту.

У 2019 році працівники наукової бібліотеки підготували і видрукували 37 видань у тому числі 32 наукові журнали університету, 2 наукові видання, 3 інформаційні видання. Електронні аналоги можна переглянути на сайті бібліотеки (http://lib.knukim.edu.ua/publication/).

Упродовж року аналізувалися особливості складу фонду рідкісних та цінних документів з метою розкриття можливостей підтримки досліджень з історії книги та книгознавства.

Працівники бібліотеки вели роботи з оцифрування документів з метою їх подальшого зберігання. Всього оцифровано 535 146 сторінок.

Систематично досліджувався склад фонду на предмет забезпечення кожної навчальної дисципліни науковими, навчальними, методичними документами. (Відбір документів з кожної дисципліни, аналіз відповідності навчальним програмам).

Фонд бібліотеки поповнювався на 3764 в тому числі електронними документами – монографіями, навчальними посібниками, підручниками, робочими програмами та навчально-методичними комплексами. На кінець 2019 р. фонд електронних документів налічує 8510 одиниці). Університетський репозитарій поповнився на 793 робочі програми та 135 навчально-методичними комплексами дисциплін. Зростає динаміка поповнення інформаційних ресурсів бібліотеки.

Відредаговано бібліографічних описів у списках джерел згідно державних стандартів: до дисертаційних робіт – 1742, до магістерських робіт – 2362, у пристатейних та прикнижкових списках – 1856, у бібліографічних виданнях – 3200; згідно міжнародних стилів – 9495 бібліографічних описів; виправлено бібліографічні посилання в 350 статтях.

Довідково-бібліографічне обслуговування було спрямоване на задоволення інформаційних потреб користувачів шляхом виконання довідок і консультацій. Було виконано 7512 довідок (з них 500 у віртуальному режимі) За таблицями УДК заіндексовано 912 документів.

Для оперативного та вичерпного задоволення інформаційних запитів користувачів систематично переглядалися нові надходження до фонду бібліотеки, аналітично розкривався зміст періодичних та продовжуваних видань, збірників наукових праць, матеріалів конференцій тощо.

В ЕБД «УФД-Бібліотека» введено 4760 аналітичних бібліографічних записів

ХХІ століття диктує свої закони бібліотекам. Інформатизація як основна умова переходу до інформаційного суспільства не лише надає додаткові можливості бібліотечним установам, а й істотно трансформує традиційні бібліотечні процеси й уявлення про бібліотеку: сьогодні поширена думка, що майбутнє бібліотеки полягає не так у володінні фондом, як у наданні доступу до інформації. Визначаючи нові функціональні пріоритети в діяльності бібліотек, можна сказати, що сучасні бібліотеки покликані не тільки збирати і зберігати, але й виробляти і поширювати інформацію.

Намагаючись досягти європейського рівня бібліотечного обслуговування, наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв прагне стати відкритою, доступною будь-якому студенту. Доступ до світової мережі Інтернет, електронних баз даних, електронних бібліотек, кооперація з іншими закладами освіти і культури, спільна робота з факультетами університету – це основні ознаки відкритої бібліотеки.

Попередня публікаціяНаступна публікація

Схожі публікації