Культура і мистецтво у сучасному світі. Інформаційний лист

Культура і мистецтво у сучасному світі

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Триває прийом статей до 22 випуску наукового періодичного видання

«КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО У СУЧАСНОМУ СВІТІ»

«Культура і мистецтво у сучасному світі» – рецензоване наукове видання відкритого доступу.

Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 02.07.2020 року №886 за спеціальностями: 021«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 022 «Дизайн», 034 «Культурологія».

У журналі публікуються статті з такої тематики: культурологія; теорія та історія української та світової культури; проблеми мистецтвознавства; візуальне та виконавське мистецтво; вивчення і збереження культурної спадщини; музеєзнавство та пам’яткознавство; філософія культури; лінгвокультурологія; культура повсякденності; масова культура; соціокультурна діяльність і т. ін.

Мова публікації: українська, англійська, російська (змішаними мовами).

Видання включено до міжнародного реєстру періодичних видань (ISSN International Centre).

Статтям журналу присвоюється ідентифікатор цифрового об’єкта DOI.

Редакція журналу виконує роботу з включення видання до міжнародних електронних каталогів та наукометричних баз даних. Журнал представлено в: DOAJ, Index Copernicus, ResearchBib, Scilit, SIS, WORLDCAT, BASE, Crossref, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Публікація у журналі – безкоштовна. Авторам надсилається авторський примірник видання.

Прийом статей до 22 випуску триває до 1 травня.

Публікація – у червні 2021 року.

Вимоги до оформлення статей на сайті журналу  http://culture-art-knukim.pp.ua/index.php/2410-1915/about/submissions#authorGuidelines

Контакти:
E-mail: culture.art@knukim.edu.ua , lib.nmv@ukr.net

Контакти
Email: knukim.library@gmail.com
Тел.: (044) 529–61–38, (044) 529–98–34