Матеріали конференцій

2021 рік

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Музика в діалозі з сучасністю: освітні, мистецтвознавчі, культурологічні студії» / Materials of the International scientific-practical conference «Music in dialogue with the modernity: studios of educational, art history, culturological». Київ: КНУКіМ, 2021. – 384 с.

(Переглянути)

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей VІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 8-9 квіт., 2021 р. / М-во освіти і науки України; Інститут модернізації змісту освіти; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; Київ. ун-т культури ; Ф-т готельно-ресторанного і турист. бізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. – 350 с.

(Переглянути)

Імідж і репутація: сучасні тенденції і виклики. Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 18-19 берез. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2021. — 238 с.

(Переглянути)

2020 рік

Імідж і репутація: сучасні тенденції і виклики: Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20–21 берез. 2020 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України. Київ. Нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2020. — 274 с.

(Переглянути)

Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі

Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : зб. матеріалів Третьої міжнар. наук. конф., м. Київ, 14–16 травня 2020 р. / упоряд. Л. Ф. Грінберг, М. М. Цілина. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. 218 с.

(Переглянути)

Традиції та новації в хореографічній культурі (до 50-річчя кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв)

Міжнародна науково-практична конференція «Традиції та новації в хореографічній культурі (до 50-річчя кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв)» (25 квітня)

(Переглянути)

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сценічне мистецтво: творчі надбання та інноваційні процеси» (23 квітня)

(Переглянути)

Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі

Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (22-23 квітня)

(Переглянути)

Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці

Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці» (21-22 квітня)

(Переглянути)

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації

VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації» (9-10 квітня)

(Переглянути)

Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин

Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин» (8-9 квітня)

(Переглянути)

100 років сучасності: ідей Баугаузу та українського авангарду у сучасному дизайні та дизайн-освіті

Всеукраїнська науково-практична конференція «100 років сучасності: ідей Баугаузу та українського авангарду у сучасному дизайні та дизайн-освіті» (2-3 квітня)

(Переглянути)

Філософія подієвої культури: теорія та практика

Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія подієвої культури: теорія та практика» (26-27 березня)

(Переглянути)

Імідж і репутація: сучасні тенденції і виклики

Міжнародна науково-практична конференція «Імідж і репутація: сучасні тенденції і виклики» (20-21 березня)

(Переглянути)

2019 рік

Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації : тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.- фестиваль, Київ, 14-15 лист., 2019 р.

Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації : тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.- фестиваль, Київ, 14-15 лист., 2019 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Київ. Ун-т культури, Ф-т гот.-ресторан. і турист. бізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. – 279 с.

(Переглянути)

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 11–12 квіт., 2019 р.

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 11–12 квіт., 2019 р. / М-во освіти і науки України; М-во культури України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; Київ. ун-т культури ; Ф-т готельно-ресторанного і турист. бізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. – 250 с.

(Переглянути)

2018 рік

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 26–27 квіт., 2018 р.

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 26–27 квіт., 2018 р. / М-во освіти і науки України; М-во культури України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; Київ. ун-т культури ; Ф-т готельно-ресторанного і турист. бізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 325 с.

(Переглянути)

2017 рік

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27–28 квіт., 2017 р. В 2 ч. Ч. 1.

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27–28 квіт., 2017 р. В 2 ч. Ч. 1. / М-во освіти і науки України; М-во культури України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; Київ. ун-т культури ; Ф-т готельно-ресторанного і турист. бізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 392 с.

(Переглянути)

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27–28 квіт., 2017 р. В 2 ч. Ч. 1.

Гостинність, сервіс, туризм : досвід, проблеми, інновації : тези доповідей IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ 27–28 квіт. 2017 р. В 2 ч. Ч. 2. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; Київ. ун-т культури ; Ф-т готельно-ресторанного і турист. бізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 206 с.

(Переглянути)

Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс : досвід, практики, інновації : Зб. тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції-фестивалю, 25-26 жовтня 2017 р. / Український центр культурних досліджень ; заг. ред. Ю.О. Федів [та ін.] ; [упор. Босик З.О. ; відп. ред. Телеуця В.В.] . — К. : НАКККіМ, 2017. — 128 с.

(Переглянути)

2016 рік

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ 14 квіт. 2016 р.

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ 14 квіт. 2016 р. В 2 ч. Ч. 1. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2016. – 247 с.

(Переглянути)

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ 14 квіт. 2016 р.

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ 14 квіт. 2016 р. В 2 ч. Ч. 2. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2016 . 1–67 с.

(Переглянути)

Контакти
Email: knukim.library@gmail.com
Тел.: (044) 529–61–38, (044) 529–98–34