Матеріали конференцій

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

2021 рік

Наукова весна 2021. Культура і мистецтво в сучасному світі : I Всеукраїнський форум молодих вчених : збірник матеріалів форуму (Київ, 28 травня 2021 р.) / МОН України ; Рада молодих учених при МОН України ; Рада молодих вчених КНУКіМ ; Рада молодих вчених ХНУМ імені І. П. Котляревського. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2021. 102 с.

(Переглянути)

Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : зб. матеріалів Четвертої міжнар. наук. конф., м. Київ, 20–22 травня 2021 р. / упоряд. М. М. Цілина. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. 338 с.

(Переглянути)

Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації : тези доповідей ІV Міжнар. наук.-практ. конф.-фестивалю, Київ, 20-21 травня 2021 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Київ. ун-т культури, Ф-т гот.-ресторан. і турист. бізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. – 426 с.

(Переглянути)

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Музика в діалозі з сучасністю: освітні, мистецтвознавчі, культурологічні студії» / Materials of the International scientific-practical conference «Music in dialogue with the modernity: studios of educational, art history, culturological». Київ: КНУКіМ, 2021. – 384 с.

(Переглянути)

Сценічне мистецтво: домінуючі проблеми художньо-творчих процесів

Сценічне мистецтво: домінуючі проблеми художньо-творчих процесів: матеріали Всеукраїнської наукової конференції науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та магістрантів. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. 199 с.

(Переглянути)

Актуальні дискурси мистецтва естради: традиції та європейська інтеграція

Актуальні дискурси мистецтва естради: традиції та європейська інтеграція: матеріали всеукраїнської наукової конференції науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрантів та студентів. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. – 259 с.

(Переглянути)

Дизайн після епохи постмодерну: ідеї, теорія, практика: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 15 – 16 квітня 2021 р. / МОН України, Київ. нац. ун-т к-ри і мист; редкол.: Удріс-Бородавко Н., Болтенков А., – К.: КНУКіМ, 2021. – 222 c.

(Переглянути)

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей VІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 8-9 квіт., 2021 р. / М-во освіти і науки України; Інститут модернізації змісту освіти; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; Київ. ун-т культури ; Ф-т готельно-ресторанного і турист. бізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. – 350 с.

(Переглянути)

Філософія подієвої культури: історія та сучасність

Філософія подієвої культури: історія та сучасність: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 25-26 березня 2021 р. Київ, 2021. 201

(Переглянути)

Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 24–25 берез., 2021 р. / М-во освіти і науки України; Київ. ун-т культури, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, Част. 3, 2021. – 218 с.

(Переглянути)

Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 24–25 берез., 2021 р. / М-во освіти і науки України; Київ. ун-т культури, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, Част. 2, 2021. – 234 с.

(Переглянути)

Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 24–25 березня, 2021 р. / М-во освіти і науки України; Київ. ун-т культури, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021, Част. 1. – 210 с.

(Переглянути)

Імідж і репутація: сучасні тенденції і виклики. Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 18-19 берез. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2021. — 238 с.

(Переглянути)

2020 рік

Relevant problems and prospects of humanitarian knowledge development in the modern information space : матеріали науково-практичної конференції аспірантів. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. – 72 с.

(Переглянути)

Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі

Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : зб. матеріалів Третьої міжнар. наук. конф., м. Київ, 14–16 травня 2020 р. / упоряд. Л. Ф. Грінберг, М. М. Цілина. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. 218 с.

(Переглянути)

Традиції та новації в хореографічній культурі (до 50-річчя кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв)

Традиції та новації в хореографічній культурі (до 50-річчя кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. [упор. А. М. Підлипська, ред. Т. В. Кунц], м. Київ, 25 квітня 2020 р. – Київ : КНУКіМ, 2020. – 122 с.

(Переглянути)

Сценічне мистецтво: творчі надбання та інноваційні процеси

Сценічне мистецтво: творчі надбання та інноваційні процеси: матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів та магістрантів. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. – 299 с.

(Переглянути)

Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі

Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. – 372 с.

(Переглянути)

Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі

Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених. / М-во освіти і науки України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.– Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. – 216 с.

(Переглянути)

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 9-10 квіт., 2020 р. / М-во освіти і науки України; М-во культури та інформаційної політ. України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; Київ. ун-т культури ; Ф-т готельно-ресторанного і турист. бізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. – 233 с.

(Переглянути)

Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин

Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 8–9 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; редкол.: М. М. Поплавський (голова), Костиря І. О. (заст. голови) ]та ін[. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2020. – 332 с.

(Переглянути)

100 років сучасності: ідей Баугаузу та українського авангарду у сучасному дизайні та дизайн-освіті

100 років сучасності: ідей Баухауз та українського авангарду у сучасному дизайні та дизайн-освіті: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 2 — 3 квітня 2020 р. / МОН України, Київ. нац. ун-т к-ри і мист; редкол.: Удріс-Бородавко Н., Болтенков А., Чистіков О. – К.: КНУКіМ, 2020. – 180 c.

(Переглянути)

Філософія подієвої культури: теорія і практика: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 26-27 березня 2020 р.) Київ : КНУКіМ, 2020. 186 с.

(Переглянути)

Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25–26 берез., 2020 р. / М-во освіти і науки України; Київ. ун-т культури, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ: Вид. центр КНУКіМ, Част. 2, 2020. 198 с.

(Переглянути)

Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25–26 берез., 2020 р. / М-во освіти і науки України; Київ. ун-т культури, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ: Вид. центр КНУКіМ, Част. 1, 2020. 306 с.

(Переглянути)

Імідж і репутація: сучасні тенденції і виклики: Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20–21 берез. 2020 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України. Київ. Нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2020. — 274 с.

(Переглянути)

Імідж і репутація: сучасні тенденції і виклики

Імідж і репутація: сучасні тенденції і виклики: Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20–21 берез. 2020 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України. Київ. Нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2020. — 274 с.

(Переглянути)

2019 рік

Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації : тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.- фестиваль, Київ, 14-15 лист., 2019 р.

Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації : тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.- фестиваль, Київ, 14-15 лист., 2019 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Київ. Ун-т культури, Ф-т гот.-ресторан. і турист. бізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. – 279 с.

(Переглянути)

Сценічне мистецтво у світовому культурному просторі XXI століття

Сценічне мистецтво у світовому культурному просторі XXI століття : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів і магістрантів. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. – 195 с.

(Переглянути)

Дизайн-освіта як галузь креативних індустрій

Дизайн-освіта як галузь креативних індустрій: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 18-19 квітня 2019 р. / МК України, Київ. нац. ун-т к-ри і мист; редкол.: Удріс-Бородавко Н., Болтенков А., Чистіков О. – К.: КНУКіМ, 2019. – 275 c.

(Переглянути)

Взаємодія аматорського та професійного хореографічного мистецтва

Взаємодія аматорського та професійного хореографічного мистецтва : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. [упор. А. М. Підлипська, ред. К. А. Спрогіс], м. Київ, 13 квітня 2019 р. – Київ : КНУКіМ, 2019. – 142 с.

(Переглянути)

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 11–12 квіт., 2019 р.

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 11–12 квіт., 2019 р. / М-во освіти і науки України; М-во культури України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; Київ. ун-т культури ; Ф-т готельно-ресторанного і турист. бізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. – 250 с.

(Переглянути)

Мистецтвознавчі та культурологічні дослідження: історія, теорія, практика: матеріали круглого столу, Київ, 29 березня 2019 р. – Київ : КНУКіМ, 2019, 30с.

(Переглянути)

Філософія тексту в сучасній культурі

Філософія тексту в сучасній культурі: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф., м. Київ, 29 березня 2019 р. – Київ : КНУКіМ, 2019. – 214 с.

(Переглянути)

Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20-21 берез., 2019 р. М-во освіти і науки України; Київ. ун-т культури, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ : Вид. центр КНУКіМ, Част. 3, 2019. 158 с.

(Переглянути)

Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20-21 берез., 2019 р. / М-во освіти і науки України; Київ. ун-т культури, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ : Вид. центр КНУКіМ, Част. 2, 2019. 177 с.

(Переглянути)

Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20-21 берез., 2019 р. / М-во освіти і науки України; Київ. ун-т культури, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ: Вид. центр КНУКіМ, Част. 1, 2019. 271 с.

(Переглянути)

2018 рік

Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації : тези доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.-фестиваль, Київ, 25–26 жовт., 2018 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Київ. ун-т культури, Ф-т гот.-ресторан. і турист. бізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 390 с.

(Переглянути)

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 26–27 квіт., 2018 р.

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 26–27 квіт., 2018 р. / М-во освіти і науки України; М-во культури України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; Київ. ун-т культури ; Ф-т готельно-ресторанного і турист. бізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 325 с.

(Переглянути)

Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин

Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 18–19 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; редкол.: М. М. Поплавський (голова), Костиря І. О. (заст. голови) [та ін]. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 286 с.

(Переглянути)

Синергія в культурному просторі сучасності

Синергія в культурному просторі сучасності: зб. матеріалів Міжн. наук.-практич. конф., м.Київ, 29 – 30 березня 2018 р. – Київ : КНУКіМ, 2018. – 279 с.

(Переглянути)

2017 рік

Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс : досвід, практики, інновації

Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс : досвід, практики, інновації : Зб. тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції-фестивалю, 25-26 жовтня 2017 р. / Український центр культурних досліджень ; заг. ред. Ю.О. Федів [та ін.] ; [упор. Босик З.О. ; відп. ред. Телеуця В.В.] . — К. : НАКККіМ, 2017. — 128 с.

(Переглянути)

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27–28 квіт., 2017 р. В 2 ч. Ч. 1.

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27–28 квіт., 2017 р. В 2 ч. Ч. 1. / М-во освіти і науки України; М-во культури України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; Київ. ун-т культури ; Ф-т готельно-ресторанного і турист. бізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 392 с.

(Переглянути)

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27–28 квіт., 2017 р. В 2 ч. Ч. 1.

Гостинність, сервіс, туризм : досвід, проблеми, інновації : тези доповідей IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ 27–28 квіт. 2017 р. В 2 ч. Ч. 2. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; Київ. ун-т культури ; Ф-т готельно-ресторанного і турист. бізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 206 с.

(Переглянути)

Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин

Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19–20 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; редкол.: М. М. Поплавський (голова), Костиря І. О. (заст. голови) [та ін]. – Ч. 1. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 427 с.

(Переглянути)

Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин

Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19–20 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; редкол.: М. М. Поплавський (голова), Костиря І. О. (заст. голови) [та ін]. – Ч. 2. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 411 с.

(Переглянути)

Національні культури у глобалізованому світі

Національні культури у глобалізованому світі: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф., м. Київ, 6–7 квітня 2017 р. – К.: КНУКіМ, 2017. – 439 с.

(Переглянути)

2016 рік

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ 14 квіт. 2016 р.

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ 14 квіт. 2016 р. В 2 ч. Ч. 1. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2016. – 247 с.

(Переглянути)

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ 14 квіт. 2016 р.

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ 14 квіт. 2016 р. В 2 ч. Ч. 2. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2016 . 1–67 с.

(Переглянути)

Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси в сучасній культурі : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф., м. Київ, 7–8 квітня 2016 р. – Київ : КНУКіМ, 2016. – Ч. I. – 218 с.

(Переглянути)

Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси в сучасній культурі : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф., м. Київ, 7–8 квітня 2016 р. – Київ : КНУКіМ, 2016. – Ч. II. – 192 с.

(Переглянути)

Контакти
Email: knukim.library@gmail.com
Тел.: (044) 529–61–38, (044) 529–98–34