Матеріали конференцій КНУКіМ

2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2022 рік

Мистецтво і дизайн у XXI столітті: конвергенція форм і сенсів : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 8 грудня 2022 року. /МОН України, Київ. нац. ун-т к-ри і мист; редкол.: Удріс-Бородавко Н., Болтенков А., – К.: КНУКіМ, 2022. – 232 с.

(Переглянути)

Молодіжна наука КНУКіМ – 2022

Молодіжна наука КНУКіМ – 2022 : матеріали Всеукр. звіт. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти і молодих учених, Київ, 24–25 листоп. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т післядиплом. освіти, Від. аспірантури і докторантури, Рада молодих вчених КНУКіМ, Студент. наук. т-во КНУКіМ ; оргком. конф.: Ю. В. Трач, М. В. Лисинюк, М. А. Бондар, К. В. Матвєєва. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2022. – 74 с.

(Переглянути)

Молода музикологія КНУКіМ: наука і практика – 2022 : матеріали наук.-практ. онлайн-конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, м. Київ, 10-11 листоп. 2022 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2022. 119 с.

(Переглянути)

Соломія Крушельницька — королева світової оперної сцени (до 150-річчя з дня народження) : матеріали наук.-практ. онлайн-конф. , м. Київ, 19 жовт. 2022 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2022. 160 с.

(Переглянути)

Імідж і репутація: сучасні тенденції і виклики

Імідж і репутація: сучасні тенденції і виклики. Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23 вересня. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2022. — 186 с.

(Переглянути)

Танець і процеси ідентифікації: історія і сучасність : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. [упор. А. М. Підлипська], м. Київ, 15–16 квітня 2022 р. – Київ : КНУКіМ, 2022. – 156 с.

(Переглянути)

Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6–7 квіт. 2022 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2022. 182 с.

(Переглянути)

Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі

Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали П’ятої Міжнар. наук. конф., м. Київ, 23–24 черв. 2022 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2022. 295 с.

(Переглянути)

Актуальні дискурси мистецтва естради: традиції та європейська інтеграція : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрантів та студентів, м. Київ, 21 квіт. 2022 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2022. 206 с.

(Переглянути)

Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні

Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні : мматеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 26-27 березня 2022 р.) Київ : КНУКіМ, 2022. 354 с.

(Переглянути)

Філософія культурно–мистецької освіти

Філософія культурно-мистецької освіти: матеріали Всеукр. наук. конф., м. Київ, 24 берез. 2022 р. (24 черв. 2022 р.). Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2022. 239 с.

(Переглянути)

Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації

Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації : тези доповідей V Міжнар. наук.-практ. конф.-фестиваль, Київ, 19-20 травня 2022 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Київ. Ун-т культури, Ф-т гот.-ресторан. і турист. бізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2022. – 298 с.

(Переглянути)

Сценічне мистецтво: сучасна лексика та формотворчі процеси

Сценічне мистецтво: сучасна лексика та формотворчі процеси : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 21 квіт. 2022 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2022. 86 с.

(Переглянути)

Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20–21 квіт. 2022 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2022. Ч. 1. 184 с.

(Переглянути)

Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20–21 квіт. 2022 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2022. Ч. 2. 144 с.

(Переглянути)

Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених, м. Київ, 19–20 квіт. 2022 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2022. 186 с.

(Переглянути)

Музика в діалозі з сучасністю: освітні, мистецтвознавчі, культурологічні студії = Music in dialogue with the modernity: studios of educational, art history, culturological : матеріали наук.-практ. онлайн-конф., м. Київ, 21–22 квіт. 2022 р. Київ : КНУКіМ, 2022. 310 с.

Микола Лисенко – корифей і новатор (до 180-річчя з дня народження) : матеріали наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 22 квіт. 2022 р. Музика в діалозі з сучасністю: освітні, мистецтвознавчі, культурологічні студії : матеріали наук.-практ. онлайн-конф. Київ : КНУКіМ, 2022. С. 266–309.

(Переглянути)

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доп. IX Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Київ, 14–15 квіт., 2022 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2022. 294 с.

(Переглянути)

Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарних наук у сучасному соціокультурному просторі

Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарних наук у сучасному соціокультурному просторі:матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, здобувачів, магістрів, м. Київ, 8–9 квіт. 2022 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2022. 172 с.

(Переглянути)

2021 рік

Молода музикологія КНУКіМ: наука і практика – 2021 : матеріали наук.-практ. онлайн-конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, м. Київ, 9 листоп. 2021 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2022. 186 с.

(Переглянути)

Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених, м. Київ, 21–22 квіт. 2021 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. 264 с.

(Переглянути)

Психологія переживання глобальної пандемії: досвід України і світу: матеріали Міжнар. науково-практ. Workshop, м. Київ, 23 квіт. 2021 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. 40 с.

(Переглянути)

Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 22–23 квіт. 2021 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. Ч. 1. 194 с.

(Переглянути)

Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 22–23 квіт. 2021 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. Ч. 2. 269 с.

(Переглянути)

Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 21–22 квіт. 2021 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. 331 с.

(Переглянути)

Хореографічна культура сучасності: глобалізаційні виклики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23 квіт. 2021 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. 158 с.

(Переглянути)

Наукова весна 2021. Культура і мистецтво в сучасному світі : I Всеукраїнський форум молодих вчених : І Всеукр. форум молодих вчених : зб. матеріалів форуму (м. Київ, 28 трав. 2021 р.). Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. 102 с.

(Переглянути)

Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Четвертої міжнар. наук. конф., м. Київ, 20–22 трав. 2021 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. 338 с.

(Переглянути)

Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації : тези доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф.-фестивалю, м. Київ, 20–21 трав. 2021 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. 426 с.

(Переглянути)

Музика в діалозі з сучасністю: освітні, мистецтвознавчі, культурологічні студії = Music in dialogue with the modernity: studios of educational, art history, culturological: /матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ : КНУКіМ, 2021. 384 с.

(Переглянути)

Сценічне мистецтво: домінуючі проблеми художньо-творчих процесів

Сценічне мистецтво: домінуючі проблеми художньо-творчих процесів: матеріали Всеукр. наук. конф. науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та магістрантів, м. Київ, 22 квіт. 2021 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. 199 с.

(Переглянути)

Актуальні дискурси мистецтва естради: традиції та європейська інтеграція

Актуальні дискурси мистецтва естради: традиції та європейська інтеграція: матеріали Всеукр. наук. конф. науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрантів та студентів, м. Київ, 20 квіт. 2021 р. м. Київ : Вид. центр КНУКіМ. 2021. 259 с.

(Переглянути)

Дизайн після епохи постмодерну: ідеї, теорія, практика: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 15–16 квіт. 2021 р. Київ : КНУКіМ, 2021. 222 c.

(Переглянути)

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доп. VІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Київ, 8–9 квіт., 2021 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. 350 с.

(Переглянути)

Філософія подієвої культури: історія та сучасність

Філософія подієвої культури: історія та сучасність: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 25–26 берез. 2021 р. Київ, 2021. 201 с.

(Переглянути)

Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 24–25 берез. 2021 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. Ч. 3. 218 с.

(Переглянути)

Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 24–25 берез. 2021 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. Ч. 2. 234 с.

(Переглянути)

Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 24–25 берез. 2021 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. Ч. 1. 210 с.

(Переглянути)

Імідж і репутація: сучасні тенденції і виклики. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 18–19 берез. 2021 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. 238 с.

(Переглянути)

2020 рік

Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених, м. Київ, 21–22 квіт. 2020 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. 216 с.

(Переглянути)

Relevant problems and prospects of humanitarian knowledge development in the modern information space : матеріали наук.-практ. конф., аспірантів., м. Київ, 11 лют. 2020 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. 72 с.

(Переглянути)

Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі

Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Третьої міжнар. наук. конф., м. Київ, 14–16 трав. 2020 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. 218 с.

(Переглянути)

Традиції та новації в хореографічній культурі (до 50-річчя кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв)

Традиції та новації в хореографічній культурі (до 50-річчя кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 25 квіт. 2020 р. Київ : КНУКіМ, 2020. 122 с.

(Переглянути)

Сценічне мистецтво: творчі надбання та інноваційні процеси

Сценічне мистецтво: творчі надбання та інноваційні процеси: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. професор.-виклад. складу, докторантів, аспірантів та магістрантів, м. Київ, 23 квіт. 2020 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. 290 с.

(Переглянути)

Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі

Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 22–23 квіт. 2020 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. 372 с.

(Переглянути)

Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі

Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених, м. Київ, 21–22 квіт. 2020 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. 216 с.

(Переглянути)

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доп. VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Київ, 9–10 квіт., 2020 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. 233 с.

(Переглянути)

Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин

Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 8–9 квіт. 2020 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. 332 с.

(Переглянути)

100 років сучасності: ідей Баугаузу та українського авангарду у сучасному дизайні та дизайн-освіті

100 років сучасності: ідей Баухауз та українського авангарду у сучасному дизайні та дизайн-освіті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 2–3 квіт. 2020 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. 180 c.

(Переглянути)

Філософія подієвої культури: теорія і практика: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 2–3 квіт. 2020 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. 180 с.

(Переглянути)

Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 25–26 берез. 2020 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. Ч. 2. 198 с.

(Переглянути)

Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 25–26 берез. 2020 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. Ч. 1. 306 с.

(Переглянути)

Імідж і репутація: сучасні тенденції і виклики: Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20–21 берез. 2020 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України. Київ. Нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2020. — 274 с.

(Переглянути)

2019 рік

Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 10–11 квіт. 2019 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. 340 с.

(Переглянути)

Імідж і репутація: сучасні тенденції і виклики

Імідж і репутація = Image and Reputation: Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 берез. 2019 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. 268 с.

(Переглянути)

Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації : тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.- фестиваль, Київ, 14-15 лист., 2019 р.

Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.-фестиваль, м. Київ, 14–15 листоп. 2019 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. 279 с.

(Переглянути)

Сценічне мистецтво у світовому культурному просторі XXI століття

Сценічне мистецтво у світовому культурному просторі XXI століття : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. професор.-викл. складу, докторантів, аспірантів і магістрантів, м. Київ, 19 квіт. 2019 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. 195 с.

(Переглянути)

Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі

Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Другої міжнар. наук. конф., м. Київ, 16–18 трав. 2019 р. Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. 152 с.

(Переглянути)

Дизайн-освіта як галузь креативних індустрій

Дизайн-освіта як галузь креативних індустрій: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 18–19 квіт. 2019 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. 275 c.

(Переглянути)

Взаємодія аматорського та професійного хореографічного мистецтва

Взаємодія аматорського та професійного хореографічного мистецтва : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 13 квіт. 2019 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. 142 с.

(Переглянути)

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 11–12 квіт., 2019 р.

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доп. VІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 11–12 квіт. 2019 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. 250 с.

(Переглянути)

Формування сучасної парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері : зб. доп. ІІІ Всеукр. наук.-метод. семінару, (м. Київ, 9–10 квіт., 2019 р.). Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. 187 с.

(Переглянути)

Мистецтвознавчі та культурологічні дослідження: матеріали круглого столу, м. Київ, 29 берез. 2019 р. Київ : КНУКіМ, 2019. 30 с.

(Переглянути)

Філософія тексту в сучасній культурі

Філософія тексту в сучасній культурі: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 29 берез. 2019 р. Київ : КНУКіМ, 2019. 214 с.

(Переглянути)

Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20–21 берез. 2019 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. Ч. 3. 158 с.

(Переглянути)

Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20–21 берез., 2019 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. Ч. 2. 177 с.

(Переглянути)

Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20–21 берез., 2019 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. Ч. 1. 271 с.

(Переглянути)

2018 рік

Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19–20 квіт. 2018 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. Ч. 1. 434 с.

(Переглянути)

Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації : ттези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.-фестиваль, м. Київ, 25–26 жовт. 2018 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. 390 с.

(Переглянути)

Формування сучасної парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері. зб. доп. ІІ Всеукр. наук.-метод. семінару, (м. Київ, 17 трав., 2018 р.). Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. 135 с.

(Переглянути)

Інформація, комунікація і управління знаннями в глобалізованому світі 2018

Інформація, комунікація і управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, (15 трав. 2018 р.). Київ : КНУКіМ, 2018. 245 с.

(Переглянути)

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 26–27 квіт., 2018 р.

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 26–27 квіт. 2018 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. 325 с.

(Переглянути)

Хореографічні мистецькі, педагогічні та наукові школи України та світу : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 21 квіт. 2018 р. Київ : КНУКіМ, 2018 237 с.

(Переглянути)

Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин

Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 18–19 квіт. 2018 р. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. 286 с.

(Переглянути)

Синергія в культурному просторі сучасності

Синергія в культурному просторі сучасності: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 29–30 берез. 2018 р. Київ : КНУКіМ, 2018. 278 с.

(Переглянути)

Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії: ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 21–22 берез. 2018 р. : тези доп. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. Ч. 1. 292 с.

(Переглянути)

2017 рік

Імідж і репутація. Репутаційний менеджмент: історія, сучасність, тренди майбутнього : Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 15–16 листоп. 2017 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. 374 с.

(Переглянути)

Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс : досвід, практики, інновації

Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс : досвід, практики, інновації : матеріали Міжнар. науково-практ. конф.-фестивалю, м. Київ, 25–26 жовт. 2017 р. Київ : НАКККіМ, 2017. 128 с.

(Переглянути)

Креативні технології, підприємництво і менеджмент в організації соціокльтурної сфери ХХІ століття

Креативні технології, підприємництво і менеджмент в організації соціокльтурної сфери ХХІ століття : зб. доп. І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 25–26 трав. 2017 р., Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. 119 с.

(Переглянути)

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27–28 квіт., 2017 р. В 2 ч. Ч. 1.

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 27–28 квіт., 2017 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. Ч. 1. 392 с.

(Переглянути)

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27–28 квіт., 2017 р. В 2 ч. Ч. 1.

Гостинність, сервіс, туризм : досвід, проблеми, інновації : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27–28 квіт. 2017 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. Ч. 2. 206 с.

(Переглянути)

Хореографічна освіта та мистецтво України в контексті європейських та світових тенденцій : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 21–22 квіт. 2017 р. Київ : КНУКіМ, 2017. 244 с.

(Переглянути)

Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин

Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19–20 квіт. 2017 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. Ч. 1. 427 с.

(Переглянути)

Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин

Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19–20 квіт. 2017 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. Ч. 2. 411 с.

(Переглянути)

Національні культури у глобалізованому світі

Національні культури у глобалізованому світі: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 6–7 квіт. 2017 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. 440 с.

(Переглянути)

Формування сучасної парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері

Формування сучасної парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері : зб. доп. Всеукр. наук.-метод. семінару, (м. Київ, 6 квіт. 2017 р.). Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. 93 с.

(Переглянути)

2016 рік

Імідж і репутація. Сучасна корпоративна репутація, бренд, ідентичність та імідж: міфи, проблеми, рішення

Імідж і репутація. Сучасна корпоративна репутація, бренд, ідентичність та імідж: міфи, проблеми, рішення: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 22 квіт. 2016 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. 172 с.

(Переглянути)

Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі 2016

Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 21–22 квіт. 2016 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. 344 с.

(Переглянути)

Хореографія XXII століття: мистецький та освітній потенціал

Хореографія XXII століття: мистецький та освітній потенціал: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 15–16 квіт. 2016 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. 304 с.

(Переглянути)

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ 14 квіт. 2016 р.

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 14–15 квіт. 2016 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. Ч. 1. 248 с.

(Переглянути)

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ 14 квіт. 2016 р.

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 14–15 квіт. 2016 р., Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. Ч. 2. 177 с.

(Переглянути)

Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси в сучасній культурі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 7–8 квіт. 2016 р. : присвяч. 45-річчю каф. філософії Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. Ч. 1. 218 с.

(Переглянути)

Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси в сучасній культурі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 7–8 квіт. 2016 р. : присвяч. 45-річчю каф. філософії Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. Ч. 2. 193 с.

(Переглянути)

2015 рік

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23–24 квіт. 2015 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2015. Т. 2. 356 с.

(Переглянути)

Динаміка розвитку вищої хореографічної освіти як складової художньої культури України

Динаміка розвитку вищої хореографічної освіти як складової художньої культури України (до 45-річчя заснування кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв): матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 17–18 квіт. 2015 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2015. 232 с.

(Переглянути)

Становлення сучасного українського суспільства

Становлення сучасного українського суспільства : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 27 берез. 2015 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2015. Ч. 2. 378 с.

(Переглянути)

2013 рік

Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф., м. Київ, 18–19 квіт. 2013 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2013. Ч. 2. 158 с.

(Переглянути)