Цифрові продукти / Digital products

Бібліотрансформер / Bibliotransformer

«НЕ ОСКВЕРНИСЬ, ДУШЕ МОЯ, У СЛОВІ»

Бібліотрансформер із 7 модулів
До 75-річчя від дня народження кандидата історичних наук, професора кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності КНУКіМ Миколи Ткача
1 Модуль

Ткач Микола Михайлович : біобібліогр. покажч. (до 75-річчя від дня народж.) / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад.: О. О. Скаченко, О. Ф. Омельяненко-Набіуліна ; редкол.: М. М. Поплавський, Ю. І. Горбань, Л. А. Рибка, С. Г. Винокурова, В. В. Лук’яненко. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 209 с. : іл. – (Серія «Вчені КНУКіМ» ; вип. 4).

Курс інформаційної грамотності

Електронний курс інформаційної грамотності

Електронні журнали / Electronic magazines

Автентика : електрон. журн. про мистецтво / підгот. Олена Скаченко ; КНУКіМ, наук. б-ка. – Електрон. дані. – Київ, 2017. – Створено на сервісі Joomag

Україна патріотична : наук.-популяр. журн. / Від. нац.-патріот. виховання М-ва молоді та спорту, Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України, Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, наук. б-ка, каф. міжнар. туризму ; упоряд.: О. Скаченко, А. Гаврилюк ; голов. ред. Ю. Горбань ; наук. консультанти: В. Антоненко, Ж. Петрочко. – 2017. – № 1. – 72 с. – Створено на сервісі Calameo

В об’єктиві – видання Наукової бібліотеки КНУКіМ : інформ. вид. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад. О. О. Скаченко. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2015. – 22 с.