Цифрові продукти / Digital products

Бібліотечний гід / Library online guide

Музичні документи у фонді Наукової бібліотеки КНУКіМ

Бібліотрансформер / Bibliotransformer

«НЕ ОСКВЕРНИСЬ, ДУШЕ МОЯ, У СЛОВІ»

Бібліотрансформер із 7 модулів

До 75-річчя від дня народження кандидата історичних наук, професора
кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності КНУКіМ Миколи Ткача

1 модуль

Біобібліографічний покажчик «Ткач Микола Михайлович»

Ткач Микола Михайлович : біобібліогр. покажч. (до 75-річчя від дня народж.) / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад.: О. О. Скаченко, О. Ф. Омельяненко-Набіуліна ; редкол.: М. М. Поплавський, Ю. І. Горбань, Л. А. Рибка, С. Г. Винокурова, В. В. Лук’яненко. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 209 с. : іл. – (Серія «Вчені КНУКіМ» ; вип. 4).

Завантажити

2 модуль

Розгорнута віртуальна виставка «Микола Ткач. Грані»

3 модуль

Стрічка часу «Таїна книг Миколи Ткача»

4 модуль

Віртуальна виставка «Етнокультурологічний вимір української міфології»

5 модуль

Віртуальна виставка «Український Петрарка»: поетичні збірки

6 модуль

Буктрейлер «Слово о полку Ігоревім»

7 модуль

Відео «Спочатку було Слово…»

Курс інформаційної грамотності

Електронний курс інформаційної грамотності

Буктрейлери / Book trailers

Борись в ім’я честі

Об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО в Україні

Віртуальна екскурсія / Virtual tour

Віртуальна екскурсія Науковою бібліотекою КНУКіМ / Virtual tour of the KNUKiM Scientific Library

Інтерактивні вікторини / Interactive quizzes

В очікуванні Різдва

Хеловін: перевірте знання про традиції, книги, головних героїв

У пошуках скарбів гетьмана Полуботка

Шевченко. Бажання життя

Світ – це книга. І хто не подорожував по ньому – прочитав тільки одну сторінку

Бібліотека – територія Zнань

Вікторина до Всесвітнього дня поезії

Ніколи не пізно стати розумнішим

Філософія як дослідження мудрості

Інтерактивні плакати / Interactive posters

Наукова бібліотека КНУКіМ. Календар науки

Серії видань наукової бібліотеки КНУКіМ

12 креативних ідей, реалізованих у бібліотеці у 2013–2018 роках

Культурологічна Студія АВТЕНТИКА, 2017

Титан українського хорового мистецтва

ЗМІ про персональну виставку Марини Саркісян, 2017

Лонгріди / Longgrids

Скарби нації

Українська душа з вірменським серцем

Електронні журнали / Electronic magazines

Автентика : електрон. журн. про мистецтво / підгот. Олена Скаченко ; КНУКіМ, наук. б-ка. – Електрон. дані. – Київ, 2017. – Створено на сервісі Joomag

Переглянути

Україна патріотична : наук.-популяр. журн. / Від. нац.-патріот. виховання М-ва молоді та спорту, Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України, Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, наук. б-ка, каф. міжнар. туризму ; упоряд.: О. Скаченко, А. Гаврилюк ; голов. ред. Ю. Горбань ; наук. консультанти: В. Антоненко, Ж. Петрочко. – 2017. – № 1. – 72 с. – Створено на сервісі Calameo

Переглянути

В об’єктиві – видання Наукової бібліотеки КНУКіМ : інформ. вид. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад. О. О. Скаченко. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2015. – 22 с.

Переглянути

Презентації / Presentations

Global Lesya Ukrainka 2021

Скарби нації як креативний простір поширення знань про нематеріальну культурну спадщину України

Гра вчить як без плагіату жить
Електронні модулі інформаційної грамотності у бібліотеках зарубіжних університетів

Бібліотека у грі: навчання інформаційної грамотності та запобігання плагіату

Використання ігрової моделі гейміфікації у соціокультурній діяльності бібліотек

Інфографіка genial.ly, або візуалізація контенту у бібліотеках

Буква і цифра, або наша інформація вже у ваших ґаджетах

Відеопрезентація про бібліотрансформер «Не осквернись, душе моя, у слові»

Календар знаменний дат КНУКіМ у просторі і часі

Краса родом з Петриківки

Бібліотечні будні

Кожна квітка – чиясь доля!

Косів. Кераміка. Різдво

Відеоновини / Video news

Відео архів. Працівники бібліотеки 1980-2012 років

Відео проведення інтерактивної вікторини «Чи знаєте ви філософію?»

Інтерактивна вікторина «Шевченко. Бажання життя»

Свято весни

Є в Шевченка народження дата – дати смерті в Шевченка немає!

Балада про вояка

Остромирове Євангеліє

Контакти
Email: knukim.library@gmail.com
Тел.: (044) 529–61–38, (044) 529–98–34