Медіа продукти

Бібліотрансформер

«НЕ ОСКВЕРНИСЬ, ДУШЕ МОЯ, У СЛОВІ»

Бібліотрансформер із 7 модулів

До 75-річчя від дня народження кандидата історичних наук, професора
кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності КНУКіМ Миколи Ткача

1 модуль

Біобібліографічний покажчик «Ткач Микола Михайлович»

Ткач Микола Михайлович : біобібліогр. покажч. (до 75-річчя від дня народж.) / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад.: О. О. Скаченко, О. Ф. Омельяненко-Набіуліна ; редкол.: М. М. Поплавський, Ю. І. Горбань, Л. А. Рибка, С. Г. Винокурова, В. В. Лук’яненко. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 209 с. : іл. – (Серія «Вчені КНУКіМ» ; вип. 4).

Завантажити

2 модуль

Розгорнута віртуальна виставка «Микола Ткач. Грані»

3 модуль

Стрічка часу «Таїна книг Миколи Ткача»

4 модуль

Віртуальна виставка «Етнокультурологічний вимір української міфології»

5 модуль

Віртуальна виставка «Український Петрарка»: поетичні збірки

6 модуль

Буктрейлер «Слово о полку Ігоревім»

7 модуль

Відео «Спочатку було Слово…»

Буктрейлери

Борись в ім’я честі

Об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО в Україні

Віртуальна екскурсія Науковою бібліотекою КНУКіМ

Інтерактивні вікторини

У пошуках скарбів гетьмана Полуботка

Шевченко. Бажання життя

Світ – це книга. І хто не подорожував по ньому – прочитав тільки одну сторінку

Бібліотека – територія Zнань

Вікторина до Всесвітнього дня поезії

Ніколи не пізно стати розумнішим

Філософія як дослідження мудрості

Інтерактивні плакати

Наукова бібліотека КНУКіМ. Календар науки

Серії видань наукової бібліотеки КНУКіМ

12 креативних ідей, реалізованих у бібліотеці у 2013–2018 роках

Культурологічна Студія АВТЕНТИКА, 2017

Титан українського хорового мистецтва

ЗМІ про персональну виставку Марини Саркісян, 2017

Лонгріди

Скарби нації

Українська душа з вірменським серцем

Електронні журнали

Автентика : електрон. журн. про мистецтво / підгот. Олена Скаченко ; КНУКіМ, наук. б-ка. – Електрон. дані. – Київ, 2017. – Створено на сервісі Joomag

Переглянути

Україна патріотична : наук.-популяр. журн. / Від. нац.-патріот. виховання М-ва молоді та спорту, Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України, Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, наук. б-ка, каф. міжнар. туризму ; упоряд.: О. Скаченко, А. Гаврилюк ; голов. ред. Ю. Горбань ; наук. консультанти: В. Антоненко, Ж. Петрочко. – 2017. – № 1. – 72 с. – Створено на сервісі Calameo

Переглянути

В об’єктиві – видання Наукової бібліотеки КНУКіМ : інформ. вид. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад. О. О. Скаченко. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2015. – 22 с.

Переглянути

Презентації

Гра вчить як без плагіату жить
Електронні модулі інформаційної грамотності у бібліотеках зарубіжних університетів

Бібліотека у грі: навчання інформаційної грамотності та запобігання плагіату

Використання ігрової моделі гейміфікації у соціокультурній діяльності бібліотек

Інфографіка genial.ly, або візуалізація контенту у бібліотеках

Буква і цифра, або наша інформація вже у ваших ґаджетах

Відеопрезентація про бібліотрансформер «Не осквернись, душе моя, у слові»

Календар знаменний дат КНУКіМ у просторі і часі

Краса родом з Петриківки

Бібліотечні будні

Кожна квітка – чиясь доля!

Косів. Кераміка. Різдво

Відеоновини

Відео архів. Працівники бібліотеки 1980-2012 років

Відео проведення інтерактивної вікторини «Чи знаєте ви філософію?»

Інтерактивна вікторина «Шевченко. Бажання життя»

Свято весни

Є в Шевченка народження дата – дати смерті в Шевченка немає!

Балада про вояка

Остромирове Євангеліє

Контакти
Email: knukim.library@gmail.com
Тел.: (044) 529–61–38, (044) 529–98–34