Монографії та навчальні посібники

2022 рік

Соціокультурний простір рекламних комунікацій в туризмі : монографія / В. В. Кушнарьов. — Київ : Видавництво Ліра-К, 2022. — 192 с.

Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні : колект. монографія / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ : Видавництво Ліра-К, 2022. 556 с.

2021 рік

Динаміка сучасної культури: наукова і техніко-технологічна детермінація : монографія / Ю. Трач ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – 484 с.

Експертиза предметів з археологічних колекцій. Доба каменю та бронзи : навч.-метод. посіб. / С. Ж. Пустовалов, І. С. Бондар, В. В. Кушнарьов, В. С. Пустовалов / за заг. ред. С. Ж. Пустовалова. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – 252 с.