Монографії та навчальні посібники

2023 рік

Інноваційна культура. Збірка наукових статей. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2023. 264 с.

Модернізація викладання філософії як університетської науки (на прикладі освітнього досвіду КНУКіМ). Збірка наукових статей. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2023. 244 с.

2022 рік

Українське академічне вокально-хорове мистецтво: методико-педагогічний, історико-музикознавчий дискурси : колект. монографія / заг. ред. Кречко Н. М.; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ, 2022. 436 с.

Соціокультурний простір рекламних комунікацій в туризмі : монографія / В. В. Кушнарьов. — Київ : Видавництво Ліра-К, 2022. — 192 с.

Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні : колект. монографія / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ : Видавництво Ліра-К, 2022. 556 с.

2021 рік

Динаміка сучасної культури: наукова і техніко-технологічна детермінація : монографія / Ю. Трач ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – 484 с.

Експертиза предметів з археологічних колекцій. Доба каменю та бронзи : навч.-метод. посіб. / С. Ж. Пустовалов, І. С. Бондар, В. В. Кушнарьов, В. С. Пустовалов / за заг. ред. С. Ж. Пустовалова. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – 252 с.

2020 рік

Social and cultural imperatives of the modern society development : collective monograph / M. Poplavskyi K. Kyrylenko, V. Pylypiv, etc. – Lviv-Torun : Liha-Pres, 2020. – 132 p.

Соціокультурна динаміка українського суспільства

Соціокультурна динаміка українського суспільства : монографія / відпов. ред. Ю. В. Трач. Київ : Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 2020. – 252 с.