Наукова бібліотека проводжає 2017 рік

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > Наукова бібліотека проводжає 2017 рік

Рік 2017. Чим запам’ятався він користувачам і бібліотекарям? Чого навчив? Що змінив? Що беремо з собою в рік прийдешній? Що робитимемо по-новому?
Про це йшла мова на загальних зборах колективу бібліотеки 28 грудня 2017 року. Підводили підсумки та окреслювали завдання на 2018 рік директор наукової бібліотеки, кандидат культурології Ю. І. Горбань та завідуючі відділами.

 

Наукова бібліотека КНУКіМу у своїй роботі враховує запити науково-педагогічного складу, магістрантів, студентів; надає інформаційні ресурси; організовує заходи, презентації; займається популяризацією літератури. Діяльність спрямована на використання інформаційно-бібліотечної сфери як основи для розвитку творчого мислення, на формування інформаційної культури особистості, створення умов для навчання.

Бібліотека використовує всі види інформаційно-бібліографічної діяльності для наближення документів до користувачів: віртуальна довідка, екскурсії бібліотекою, підготовка й видання бібліографічних покажчиків, розміщення на сайті їх електронних аналогів (друкованих та електронних) тощо. Протягом року підготовано й видрукувано бібліографічні покажчики «З Україною в серці відкриваємо світ» до 20-річного ювілею кафедри міжнародного туризму; «Ткач Микола Михайлович», «Сергій Якович Ольговський» (серія «Вчені КНУКіМ», «Київський національний університет культури і мистецтв на сторінках періодичних видань, 1976–2016».

Час вимагає оновлення й урізноманітнення форм та методів роботи наукової бібліотеки, що зумовлює необхідність перекваліфікації співробітників. В 2017 році відбувалася велика робота з самоосвіти, удосконалення професійної діяльності.

Важливою ланкою в професійному розвитку працівників бібліотеки є підвищення кваліфікації. Наразі 90% співробітників наукової бібліотеки підвищили кваліфікацію в Інституті публічного управління та кадрової політики при Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Протягом року співробітники навчалися в очній та дистанційній формах. Були активними учасниками семінарів «Світові бібліотечні тренди», (УБА та Goethe-Institut), «Формування документних фондів НТБ/ДІФ/: проблеми і перспективи», (ДНТБ України), «Медіаграмотність в українському суспільстві», (УБА з Goethe-Institut), «Event-менеджмент – одна з головних складових роботи сучасної бібліотеки» (УБА з Goethe-Institut), «Основні напрями бібліографічної роботи: теорія і практика» (Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого), «Формування нової свідомості на третьому етапі цивілізаційного розвитку» (УкрІНТЕІ).

Пройшли курс «Електронна бібліографія», організований Дистанційною Академією ВГ «Основа» і ХДНБ імені В. Г. Короленка співробітники інформаційно-бібліографічного та науково-методичного відділів.

Один з напрямів роботи є проектна діяльність. Проект «12+ книг року» створений з метою популяризації та ознайомлення читачів з новими науковим доробком науково-педагогічного складу КНУКіМ. Протягом року в рамках проекту було презентовано на сайті бібліотеки 83 нових видання, серед яких: 16 монографій, 6 колективних монографій, 19 навчальних посібників, 6 підручників тощо.

В читальному залі КНУКіМ відбулися зустрічі з авторами – презентації книг:

Розширюючи напрями реалізації освітнього проекту «Скарби нації»,  бібліотека (спільно з Київським міським будинком вчителя, кафедра міжнародного туризму факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, кафедрою музеєзнавства та пам’яткознавства факультету культурології, провели цикл зустрічей із сучасними майстрами прикладного-декоративного мистецтва у рамках Культурологічної Студії «Автентика»: персональні виставки творів:

Бібліотека сьогодення – це не лише книги: сучасна бібліотека, в першу чергу, – інформаційний центр, який переходить з реального простору у віртуальний. З одного боку, вона пропонує доступ до інформаційних ресурсів в мережі Інтернет, а з іншого – створює свої власні електронні інформаційні ресурси. Розміщення наукових та навчально-методичних розробок у відкритому доступі один зі видів інформаційного забезпечення навчальної та наукової діяльності університету. Ініціативу відкритого доступу підтримало керівництво  університету, тому з вересня працівники бібліотеки  розпочали процеси щодо їх запровадження і розвитку. Сьогодні репозитарій налічує більш ніж три тисячі електронних копій.

З листопада бібліотека університету  приєдналася до процесу формування в суспільстві культури академічної доброчесності, запобігання проявам плагіату, поширення засад чесного науково-освітнього процесу. Стала обов’язковою перевірка наукових праць на виявлення збігів/ідентичності/схожості в текстах за допомогою онлайн-сервісу «Unicheck».

Співробітники бібліотеки взяли участь в науково-практичних всеукраїнських та міжнародних конференціях  «Національні культури в глобалізованому світі» (м. Київ, 6–7 квіт.), «Університетська бібліотека як простір соціокультурної комунікації» (м. Львів, 18–19 трав.), «Бібліотеки вищих навчальних закладів: досвід і перспективи» (м. Одеса, 19–21 черв.), ХХ Короленківські читання–2017 «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток  і пошук нових форматів» (м. Харків, 26 жовт.), «Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс» (м. Київ, 25–26 жовт.), «Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка: від витоків до сьогодення», м. Чернігів, 27–28 верес.).

Колектив наукової бібліотеки КНУКіМ не лише примножує свої знання та уміння, а й передає досвід молодому поколінню. Кожного року студенти кафедри соціальних комунікацій та інформаційних наук факультету культурології проходять практику в науковій бібліотеці КНУКіМ, набуваючи професійних навичок, навчаючись самостійності, ініціативності, організованості, дослідницьким прийомам, які забезпечують працевлаштування за фахом.

Також на базі Наукової бібліотеки КНУКіМ проводяться практичні заняття  для студентів: в рамках вивчення дисципліни «Інформаційно-пошукові системи» були проведені практичні заняття «Пошук інформації в каталогах бібліотеки» для студентів I курсу кафедри соціальних комунікацій та інформаційних наук груп ІА-26, КББ-46, ДМ-66, ДМ-76 та МАД-56 (викладач – доцент Дніпренко Вадим Іванович);  в рамках вивчення дисципліни «Інформаційні комунікації» були проведені практичні заняття для студентів I курсу факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу заочного (групи ГРС-116, ГРТС-166 та Т-146) та денного відділень (групи ГРС-16, ГРС-26, ГРТС-66 та Т-46). Викладач – доцент Ніколайко Галина Василівна; в рамках вивчення навчальної дисципліни «Інформаційний бізнес» відбувся цикл практичних занять «Розробка бізнес-плану. Організація презентації власного бізнесу» для студентів факультету культурології, групи КББ-45, викладач – кандидат культурології, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційних наук, директор наукової бібліотеки Юрій Іванович Горбань. В листопаді в рамках вивчення дисципліни «Вступ до фаху» було проведено заняття для студентів I курсу факультету культурології (групи МС-17). Викладач – кандидат педагогічних наук, професор Ключко Юлія Миколаївна. В ході заняття студенти мали можливість ознайомитись з усіма структурними підрозділами бібліотеки.

На допомогу навчанню та розвитку студентів проводилися круглі столи

Керівництво та колектив Наукової бібліотеки КНУКіМ розуміють, що ХХІ століття змушує переосмислити соціальні та культурні функції, які сьогодні реалізує бібліотека. Відбуваються процеси модернізації, а сама бібліотека стає публічним простором, що орієнтується на своїх користувачів.

Сучасним та незвичним для середньостатистичної бібліотеки заходом був «Тиждень книги». Серед заходів, що відбулися – круглі столи та лекції від українських та зарубіжних науковців, фахівців бібліотечної, видавничої та інформаційної справи; виставки наукових доробків кафедр та факультетів вишу («Виставка артбуків студентів кафедри графічного дизайну і реклами». Головна ідея виставки полягала у демонстрації студентських робіт з напряму створення артбуків – «книг художника».), презентації нових видань.

Наукова бібліотека КНУКіМ має на меті зберегти культурні цінності у площині сучасного бачення, тому провела тиждень «Бібліотечний MAINSTREAM» в рамках святкування Всеукраїнського дня бібліотек. За цей тиждень відбулась фотовиставка «Красуні України»; в мистецькій залі Наукової бібліотеки КНУКіМ відбулось відкриття виставки творчих робіт дизайнера-графіка, кандидата мистецтвознавства, викладача кафедри графічного дизайну і реклами Оксани Чуєвої; пройшла зустріч студентства і науково-педагогічного колективу вишу із президентом Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» Костянтином Родиком;  літературно-художня імпреза «Бандура як душа народу…».

В Арт-галереї Наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв відбулася персональна виставка витинанок киянки Наталії Фесенюк «Витинанки долі».

Наукова бібліотека надала можливість студентам кафедри соціальних комунікацій та інформаційних наук факультету культурології і представників кафедри міжнародного туризму факультету ГРТБ зустрітися із науковцями Етнографічного музею м. Тарнова: генеральним директором музею Анджеєм Шпунері, науковими співробітниками Данутою Сетері та Уршулою Гєронь. Цікавою подією стала лекція-знайомство «Бібліотека Варшавського Університету: науковий приклад з Польщі» директора університетської бібліотеки Лазарського Університету (Варшава) д-ра Хенріка Холлендера, проведена для студентів 1-4 курсів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» та спеціалізації «Менеджмент бібліотечно-інформаційної діяльності». В рамках вивчення навчальної дисципліни «Інформаційний бізнес» відбулася зустріч студентів Факультету культурології з директором видавництва Ліра-К Віталієм Івановичем Зарицьким. З нагоди Міжнародного дня анімації в читальній залі Наукової бібліотеки відбулась зустріч студентів ФРіШБ з Ярославою Руденко-Шведовою, режисером, художником-постановником, членом Національної спілки кінематографістів України і журі Канівського міжнародного кінофестивалю. Для студентів і співробітників університету відбулася зустріч із Сергієм Бахіним, фахівем з медіа-питань, редактором Національного газетно-журнального видавництва, засновником Всеукраїнської громадської ініціативи «Патріотичні екскурсії по Україні», презентація першого в історії українського музеєзнавства та пам’яткознавства наукового перевидання пам’яткознавчих праць, професора Григорія Павлуцького «Дерев’яні та муровані храми України».

Більш того, сучасна бібліотека – це центр суспільного життя, що орієнтується на особистість та її потреби. Тому Наукова бібліотека КНУКіМ прагне стати для кожного користувача тим закладом, де кожен може не лише отримати інформацію, а й знання, спілкування та знайомство з цікавими особистостями та подіями.

Попередня публікаціяНаступна публікація

Схожі публікації