Науково-професійне сходження: дорогу здолає той, хто йде

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > Науково-професійне сходження: дорогу здолає той, хто йде

Про науково-професійне сходження, те, як не пасувати перед труднощами і здобувати перемоги, хай невеликі, але кожного дня – так, щоб вони ставали сходинками на шляху до поставленої мети, говорили студенти 1-4 курсів напрямів підготовки «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» та «Інформаційна аналітика» Кафедри інформаційної бібліотечної та архівної справи (ІБАС) в рамках презентації монографії «Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан і перспективи» кандидата наук із соціальних комунікацій, старшого наукового співробітника Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України Вікторії Іванівни Бондаренко та першого аналітичного огляду студентки першого курсу напряму підготовки «Інформаційна аналітика» Єви Ніколашвілі.

На початку зустрічі з вітальним словом до присутніх звернулась завідувач Кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник Тетяна Юріївна Гранчак, яка наголосила на актуальності презентованої книги для студентів кафедри та ексклюзивності події. Адже Наукова бібліотека КНУКіМ, де відбулась презентація, стала першою бібліотекою, що отримала примірник книги, яка щойно побачила світ у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського: шановна пані Вікторія Бондаренко презентувала бібліотеці КНУКіМ власний авторський примірник видання. Монографія стане теоретичним підґрунтям для студентів кафедри під час вивчення навчальної дисципліни «Дистантне інтернет-обслуговування користувачів бібліотек».

«Кожна книга може розповісти, як мінімум, три історії: перша – це, власне, сам зміст, питання, які висвітлюються, друга – це те, як писалась книга, від ідеї до кінцевого продукту, третя – це шлях книги до читача, доля книги у суспільстві», – зазначила Т. Ю. Гранчак, запрошуючи шановну гостю до слова.

Автор монографії кандидат наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник СІАЗ НБУВ Вікторія Іванівна Бондаренко презентувала основний зміст книги та окреслила основні етапи написання власного наукового доробку.

У презентованій книзі комплексно досліджено зміст, специфіку та основні сучасні тенденції розвитку бібліотечного інтернет-обслуговування як перспективної форми комунікаційної взаємодії бібліотеки з користувачем, детально проаналізовано наукові погляди на питання функціонування інтернет-обслуговування користувачів у системі бібліотечної діяльності, висвітлено специфіку поняттєвого і термінологічного апарату досліджуваної теми.

Як зазначила пані Вікторія, в своїй роботі вона приділила значну увагу розкриттю досвіду використання форм інтернет-обслуговування користувачів у діяльності провідних бібліотек світу й України на сучасному етапі, питанню впровадження в систему інтернет-обслуговування інтерактивних інформаційних технологій.

Говорячи про перспективні напрями розвитку форм інтернет-обслуговування в контексті сучасної трансформації бібліотек в універсальні інформаційно-комунікаційні центри в умовах глобалізації, автор монографії докладно зупинилась на використанні бібліотеками мобільних технологій, зокрема на досвіді створення бібліотеками QR-кодів та спеціальних мобільних додатків.

Презентована праця орієнтована на широке коло наукових, бібліотечно-інформаційних працівників, фахівців інформаційної сфери, студентську аудиторію, широкий загал – усіх тих, хто цікавиться цією тематикою.

Актуальність теми та щирість спілкування не залишили студентську аудиторію байдужою: питання стосувалась як окремих аспектів роботи, так і усієї монографії в цілому. Наприклад, студентка 2-го курсу Тетяна Михайлова зацікавилась долею мобільного додатка для Ipad/Iphone та планшетів на базі ОС Android, підготовленого свого часу Дніпровською центральною міською бібліотекою «Dneprlibrary», а студентка 4-го курсу Ніна Герасимчук висловила занепокоєння щодо того, чи, бува, не застаріє через два-три роки викладений в книзі матеріал, враховуючи стрімкий розвиток інтернет-технологій.

Відповідаючи на питання, пані Вікторія зазначила, що книга формує уявлення про концепцію та модель бібліотечного інтернет-обслуговування, які розроблялись таким чином, щоб залишатись актуальними навіть в умовах змін та розвитку окремих видів інтернет-послуг. Крім того, в монографії широко висвітлюється зарубіжний досвід бібліотечного інтернет-обслуговування, зокрема і за допомогою мобільних додатків, впровадження якого вітчизняними бібліотеками ще тільки розпочинається, отже найближчим часом її актуальність зберігатиметься.

Що ж до процесу написання книги, то за словами її автора, найціннішим для неї стало спілкування з колегами, яким пані Вікторія висловила щиру подяку, та власні емпіричні дослідження, а найскладнішим – організація власного часу. На завершення свого виступу шановна гостя побажала всім присутнім вірити у власні сили, не боятися перешкод і сміливо долати власні наукові вершини.

Про першу власну перемогу, початок власного науково-професійного сходження розповіла в другій частині презентації студентка першого курсу кафедри ІБАС напряму підготовки «Інформаційна аналітика» Єва Ніколашвілі, яка презентувала присутнім свій перший аналітичний огляд «Декілька горішків чи справжній ящик Пандори? Інциденти в закладах торгівлі», опублікований в № 7 інформаційно-аналітичного бюлетеня Національної юридичної бібліотеки НБУВ «Громадська думка про правотворення».

За словами Єви, вона з дитинства мріяла писати огляди на актуальну тематику і от тепер, навчаючись у КНУКіМ, має змогу реалізувати власні мрії. «Якщо обрана професія подобається, працювати не складно і цікаво», – переконана Єва. «Не бійтеся робити перші кроки, в КНУКіМ у вас все вийде!» – закликала юна авторка учасників зустрічі.

На завершення заходу завідувач кафедри ІБАС Тетяна Юріївна Гранчак висловила переконання, що спілкування в рамках презентації стало уособленням солідарності й наступності в розвитку бібліотечно-інформаційної справи, міцного зв’язку між бібліотечною освітою та бібліотечною практикою, і побажала всім учасникам, керуючись принципом «дорогу здолає той, хто йде», рішуче виступати назустріч новим перемогам.

Схожі публікації