Нова книга для майбутніх та теперішніх музеєзнавців

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > Нова книга для майбутніх та теперішніх музеєзнавців

Музей – тисячолітній феномен світової історії та культури. Сьогодні в музейній справі відбуваються глобальні перетворення. Відповідно є потреба у висвітленні актуальних питань музейної та пам’яткоохоронної сфери, історії, археології, законодавчого забезпечення галузі, експертизи історико-культурних цінностей. Водночас необхідно бачити й окреслити перспективи розв’язання існуючих проблем.

Цілком відповідає зазначеним завданням навчальний посібник «Вступ до музеєзнавства і пам’яткознавства» (під науковою редакцією доктора культурології, професора Олени Миколаївни Гончарової та доктора історичних наук, доцента Сергія Жановича Пустовалова), презентація якого відбулася в читальному залі наукової бібліотеки.

Ця колективна праця містить кращі напрацювання майже двох десятків вітчизняних науковців та викладачів в галузях законодавства, теорії і історії музейної справи, прикладного музеєзнавства, теоретико-методологічних проблем давнини, охорони та використання культурної спадщини, експертизи музейних колекцій.

Презентацію відкрила проректор з науково-методичної роботи КНУКіМ, доктор філософських наук, професор Тетяна Костянтинівна Гуменюк. Вона наголосила на тому, що у посібнику зібрано вагомий матеріал в галузі музеєзнавства, юридичного супроводу музейництва, пам’яткознавства та охорони пам’яток, а розділ, присвячений експертизі музейних колекцій, взагалі є першим в Україні.

Про історію створення та видання посібника розповів завідувач кафедри музеєзнавства і експертизи історико-культурних цінностей С. Ж. Пустовалов.

З вітаннями авторам виступили директор наукової бібліотеки, кандидат культурології, доцент Юрій Іванович Горбань; декан Факультету інформаційних технологій і кібербезпеки, кандидат культурології Валерій Володимирович Кушнарьов; заступник декана Факультету інформаційних технологій і кібербезпеки, кандидат історичних наук, професор Олена Олександрівна Каракоз та інші.

У виступах відомого інженера, вченого, музеолога та пам’яткознавця Л. О. Гріффена, знаного історика архітектури та пам’яткознавця Віктора Васильовича Вечерського, редактора посібника Олени Миколаївни Гончарової та представника Українського культурного фонду Мілени Чорної звучали схвальна оцінка посібника, вітання та деякі побажання щодо вдосконалення навчального посібника й сподівання на друге видання.

Щоб відчути вагомість та значимість нової книги для теперішніх і майбутніх музеєзнавців, треба взяти її до рук, розгорнути, заглибитись в хід думок авторів-науковців.

Тож запрошуємо до бібліотеки на зустріч з новою книгою!

Схожі публікації