Нові журнали КНУКіМ для мистецтвознавців – в категорії «Б»

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > Нові журнали КНУКіМ для мистецтвознавців – в категорії «Б»

Інформуємо наукову спільноту про включення до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України наукових журналів: «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво» (http://audiovisual-art.knukim.edu.ua) за спеціальністю 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»; «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво» (http://musical-art.knukim.edu.ua.) за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» згідно з  наказом Міністерства освіти і науки України № 1017 від 27.09.2021 р.

Запрошуємо авторів до співпраці та спільних наукових звершень!