«Особливості публічного управління та адміністрування»

Дата: 13.05.2016 | Рубрика: Новини

У Науковій бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв з великим успіхом пройшла презентація навчального посібника «Особливості публічного управління та адміністрування», який став результатом плідної праці доктора наук з державного управління, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, почесного доктора Національної академії державного управління при Президентові України Валерія Бакуменка, в.о. ректора Київського національного університету культури і мистецтв, доцента, магістра державного управління, заслуженого працівника культури України Ігоря Бондаря, доктора наук з державного управління, професора, завідувача Кафедри державного управління і права Київського національного університету культури і мистецтв Володимира Горника, а також доктора наук з державного управління, доцента, професора Кафедри фінансів Національної академії статистики, обліку та аудиту Віталія Шпачука.

1(mini)

Навчальний посібник є корисним джерелом для набуття знань у сфері публічного управління та адміністрування як практичної, наукової та освітньої діяльності, і зорієнтований на підготовку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

2

Відкрив презентацію директор Наукової бібліотеки КНУКіМ, кандидат культурології, доцент Юрій Горбань: «Я вважаю, що навчальне видання «Особливості публічного управління та адміністрування», безумовно, буде користуватись великим попитом не тільки на території України, але і за її межами, надаючи змогу студентам розширити та збагатити свої знання».

У заході взяли участь представники наукової спільноти: Валентина Русавська − кандидат історичних наук, професор, декан Факультету магістерської підготовки КНУКіМ, заслужений працівник культури України; Сергій Кравченко – доктор наук з державного управління, професор Кафедри філософії, теорії та історії державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; Олексій Ноговіцин – доктор наук, професор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», завідувач відділу фізико-технологічного інституту металів і сплавів Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України; Наталія Ткачова – доктор наук з державного управління і права КНУКіМ, член-кореспондент Академії економічних наук України; Олена Бутник – кандидат наук з державного управління, доцент Кафедри державного управління і права КНУКіМ; Олена Казанська – кандидат наук з державного управління, доцент Кафедри державного управління і права КНУКіМ, Олена Каракоз – кандидат історичних наук, доцент, заступник декана Факультету культурології КНУКіМ.

3

Першим взяв слово однин з авторів − Валерій Бакуменко. Він розгорнуто виклав думку щодо важливості кожного розділу посібника, наочно довів актуальність навчального видання у сучасному світі та зауважив: «Особливості публічного управління та адміністрування» − навчальний посібник, в якому відображені не тільки наші статті і наукові праці, але й аргументовані пояснення тверджень авторів».

4

Сергій Кравченко як рецензент навчального видання розповів передісторію початку своєї цікавої співпраці і висловив впевненість щодо майбутньої популярності новодруку серед студентів, зазначивши, що «цей навчальний посібник буде корисним для всіх рівнів освітніх градацій: бакалаврату, магістратури та аспірантури, адже вміщує складну інформацію, написану простою, доступною мовою».

5

Наступною висловила свою думку Валентина Русавська: «Цінність і особливість даного посібника актуалізується тим, що досвідчені автори старанно зорієнтовують студентів, які займаються написанням магістерських робіт, даючи їм змогу долучитись до корисних матеріалів».

6

До речі, важливою складовою навчального посібника «Особливості публічного управління та адміністрування» є тезаурус, котрий допоможе збагатити власний словниковий запас професійною лексикою.

7

У свою чергу співавтор навчального видання Володимир Горник слушно підкреслив: «При написанні посібника метою було поєднати і практичну, і теоретичну точки зору, і я вважаю, що нам це вдалося».

8

Олексій Ноговіцин відзначив, що новий посібник дозволяє систематизувати знання та розібратись у питаннях державного управління з урахуванням схематичного узагальнення, яке представлено дуже вдало.

9

Наталія Ткачова висловила подяку авторам навчального посібника, який, на її думку, містить найголовніше для студентів – чіткий і легкий виклад складної для розуміння інформації.

10

Своїми враженнями під час презентації також поділилася Олена Каракоз: «Незважаючи на актуальність електронних ресурсів, роль друкованої книги залишається домінуючою, тому є незамінним елементом розвитку освіти, науки, культури та накопичення і поширення знань. Про це засвідчує видання даного навчального посібника, який є значним науковим доробком науково-педагогічного складу Київського національного університету культури і мистецтв».

11

Олену Бутник вразила актуальність і змістовна наповненість кожного розділу посібника, який стане дуже популярним серед магістрів.

12

З навчальним виданням, що призначене для студентської молоді, викладачів, усіх, кого цікавить публічне управління та адміністрування, можна буде ознайомитись у Науковій бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв.

Контакти
Email: knukim.library@gmail.com
Тел.: (044) 529–61–38, (044) 529–98–34