«Особливості публічного управління та адміністрування»

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > «Особливості публічного управління та адміністрування»

У Науковій бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв з великим успіхом пройшла презентація навчального посібника «Особливості публічного управління та адміністрування», який став результатом плідної праці доктора наук з державного управління, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, почесного доктора Національної академії державного управління при Президентові України Валерія Бакуменка, в.о. ректора Київського національного університету культури і мистецтв, доцента, магістра державного управління, заслуженого працівника культури України Ігоря Бондаря, доктора наук з державного управління, професора, завідувача Кафедри державного управління і права Київського національного університету культури і мистецтв Володимира Горника, а також доктора наук з державного управління, доцента, професора Кафедри фінансів Національної академії статистики, обліку та аудиту Віталія Шпачука.

Навчальний посібник є корисним джерелом для набуття знань у сфері публічного управління та адміністрування як практичної, наукової та освітньої діяльності, і зорієнтований на підготовку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Відкрив презентацію директор Наукової бібліотеки КНУКіМ, кандидат культурології, доцент Юрій Горбань: «Я вважаю, що навчальне видання «Особливості публічного управління та адміністрування», безумовно, буде користуватись великим попитом не тільки на території України, але і за її межами, надаючи змогу студентам розширити та збагатити свої знання».

У заході взяли участь представники наукової спільноти: Валентина Русавська − кандидат історичних наук, професор, декан Факультету магістерської підготовки КНУКіМ, заслужений працівник культури України; Сергій Кравченко – доктор наук з державного управління, професор Кафедри філософії, теорії та історії державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; Олексій Ноговіцин – доктор наук, професор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», завідувач відділу фізико-технологічного інституту металів і сплавів Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України; Наталія Ткачова – доктор наук з державного управління і права КНУКіМ, член-кореспондент Академії економічних наук України; Олена Бутник – кандидат наук з державного управління, доцент Кафедри державного управління і права КНУКіМ; Олена Казанська – кандидат наук з державного управління, доцент Кафедри державного управління і права КНУКіМ, Олена Каракоз – кандидат історичних наук, доцент, заступник декана Факультету культурології КНУКіМ.

Першим взяв слово однин з авторів − Валерій Бакуменко. Він розгорнуто виклав думку щодо важливості кожного розділу посібника, наочно довів актуальність навчального видання у сучасному світі та зауважив: «Особливості публічного управління та адміністрування» − навчальний посібник, в якому відображені не тільки наші статті і наукові праці, але й аргументовані пояснення тверджень авторів».

Сергій Кравченко як рецензент навчального видання розповів передісторію початку своєї цікавої співпраці і висловив впевненість щодо майбутньої популярності новодруку серед студентів, зазначивши, що «цей навчальний посібник буде корисним для всіх рівнів освітніх градацій: бакалаврату, магістратури та аспірантури, адже вміщує складну інформацію, написану простою, доступною мовою».

Наступною висловила свою думку Валентина Русавська: «Цінність і особливість даного посібника актуалізується тим, що досвідчені автори старанно зорієнтовують студентів, які займаються написанням магістерських робіт, даючи їм змогу долучитись до корисних матеріалів».

До речі, важливою складовою навчального посібника «Особливості публічного управління та адміністрування» є тезаурус, котрий допоможе збагатити власний словниковий запас професійною лексикою.

У свою чергу співавтор навчального видання Володимир Горник слушно підкреслив: «При написанні посібника метою було поєднати і практичну, і теоретичну точки зору, і я вважаю, що нам це вдалося».

Олексій Ноговіцин відзначив, що новий посібник дозволяє систематизувати знання та розібратись у питаннях державного управління з урахуванням схематичного узагальнення, яке представлено дуже вдало.

Наталія Ткачова висловила подяку авторам навчального посібника, який, на її думку, містить найголовніше для студентів – чіткий і легкий виклад складної для розуміння інформації.

Своїми враженнями під час презентації також поділилася Олена Каракоз: «Незважаючи на актуальність електронних ресурсів, роль друкованої книги залишається домінуючою, тому є незамінним елементом розвитку освіти, науки, культури та накопичення і поширення знань. Про це засвідчує видання даного навчального посібника, який є значним науковим доробком науково-педагогічного складу Київського національного університету культури і мистецтв».

Олену Бутник вразила актуальність і змістовна наповненість кожного розділу посібника, який стане дуже популярним серед магістрів.

З навчальним виданням, що призначене для студентської молоді, викладачів, усіх, кого цікавить публічне управління та адміністрування, можна буде ознайомитись у Науковій бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв.

Схожі публікації