Питання культурологіїї. Інформаційний лист

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Триває прийом статей до 37 випуску наукового періодичного видання

«ПИТАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ»

«Питання культурології» – рецензоване наукове видання відкритого доступу.

Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 24.09.2020 року №1188 за спеціальністю: 034 – Культурологія.

У журналі публікуються статті з такої тематики: культурологія; теорія та історія української та світової культури; вивчення і збереження культурної спадщини; музейні дослідження; філософія культури; лінгвокультурологія; методи дослідження культури; культура та релігія; культурно-дозвіллєва діяльність; культура як цінність та феномен буття; аналітика сучасних культурологічних дискурсів та ін.

Мова публікації: українська, російська, англійська (змішаними мовами).

Видання включено до міжнародного реєстру періодичних видань (ISSN International Centre).

Статтям журналу присвоюється ідентифікатор цифрового об’єкта DOI.

Редакція журналу виконує роботу з включення видання до міжнародних електронних каталогів та наукометричних баз даних. Журнал представлено в: DOAJ, Index Copernicus, ResearchBib, Scilit, SIS, WORLDCAT, BASE, Crossref, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Публікація у журналі – безкоштовна. Авторам надсилається авторський примірник видання.

Прийом статей до 37 випуску триває до 1 травня.

Публікація – у червні 2021 року.

Вимоги до оформлення статей на сайті журналу http://issues-culture-knukim.pp.ua/index.php/2410-1311/about/submissions#authorGuidelines )

Контакти:
E-mail: issues.culture@knukim.edu.ua, lib.nmv@ukr.net

Контакти
Email: knukim.library@gmail.com
Тел.: (044) 529–61–38, (044) 529–98–34