Політика в публічному управлінні

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > Політика в публічному управлінні

Розуміючи велике значення друкованих книг у процесі засвоєння знань (навіть в умовах інформаційного суспільства), науковці продовжують створювати, видавати навчальні посібники. І це є великою допомогою в поповненні документного фонду бібліотек України, в тому числі і фонду Наукової бібліотеки КНУКіМ.

Отже, 14 червня в читальній залі бібліотеки зібрались представники наукової еліти України, студенти-бакалаври і спеціалісти на радісну подію – знайомство з новим навчальним посібником «Політика в публічному управлінні». Наразі він є дуже актуальним, адже в Україні на вищому державному рівні визнано потреби створення нової системи публічного управління. У Стратегії сталого розвитку «Україна 2020» серед першочергових напрямків визначено децентралізацію та реформу державного управління.

У посібнику розкрито моделі, підходи, методологічний інструментарій і механізми формування, висвітлено сучасну методологію інформаційно-аналітичної діяльності для політики в публічному керуванні.

Видання розраховане на слухачів, студентів, науковців, викладачів, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, інших фахівців, які виявляють інтерес до проблем політики в публічному управлінні.

Автори посібника – відомі науковці і професіонали-практики у сфері державного управління.

Ігор Савич Бондар – в.о. ректора Київського національного університету культури і мистецтв, доцент, магістр з державного управління, заслужений працівник культури України, автор понад 30 наукових та навчально-методичних публікацій.

Володимир Гнатович Горник – завідувач Кафедри державного управління КНУКіМ, доцент, доктор наук з державного управління, професор кафедри Київського національного університету культури і мистецтв. Заслужений працівник промисловості України. Автор понад 60 наукових, науково-методичних праць, у тому числі 2 монографій.

Сергій Олександрович Кравченко – доктор наук з державного управління, професор кафедри філософії, теорії та історії державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі Енциклопедії державного управління, Енциклопедичного словника з державного управління, 8 монографій, 2 підручників, 12 навчальних посібників.

Вікторія Володимирівна Кравченко – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Академії муніципального управління МОН України. Автор близько 20 наукових та навчально-методичних праць, а також навчального посібника.

Модератором наукового заходу став директор бібліотеки, кандидат культурології, доцент Юрій Горбань: «Шановні друзі, радий вітати поважне товариство з виданням нового посібника. Це прекрасний привід зібратись вкотре у читальній залі Наукової бібліотеки КНУКіМ і порадіти новодрукові, адже це наукове видання – яскрава подія загальноуніверситетського масштабу і для студентів, і для викладачів, і, головним чином – для бібліотеки».

Презентація відбулася у формі активного обговорення проблем політики в публічному управлінні відомими в цій науковій галузі фахівцями.

Від авторського цеху першим узяв слово завідувач Кафедри державного управління КНУКіМ, доктор наук з державного управління, професор Володимир Горник: «Створення посібника – це результат зміни робочих і тематичних навчальних планів. Ми компетентно окреслили поняття і структуру політики в публічному управлінні, визначили суб’єктів і об’єктів, продіагностували проблеми, постановку і способи досягнення цілей та прийняття рішень, а також визначили методи системного аналізу в інформаційно-аналітичній діяльності. Отже, це корисне видання для практичного застосування усім фахівцям, хто прагне працювати в системі державного управління суспільством».

Співавтор посібника, доктор наук з державного управління, професор кафедри філософії, теорії та історії державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Сергій Кравченко зауважив, що це друге фахове видання із серії «Публічне управління», першим було – «Особливості публічного управління та адміністрування». «В новому навчальному посібнику «Політика в публічному управлінні» 4 розділи розраховані на 4 кредити з тематично-навчального навантаження. Наш посібник допоможе майбутнім фахівцям скоротити час на підготовку до семінарських і практичних занять, пошук інформації, яка дуже вдало і ґрунтовно викладена. Незамінним це видання є для студентів дистанційної форми навчання, які, окрім опрацювання книги, можуть скористатися зазначеними на останніх сторінках джерелами».

На важливості дієвої науково-видавничої співпраці Академії муніципального управління та Київського національного університету культури і мистецтв, плодом якої є «народження» змістовного і лаконічного навчального посібника, наголосив в.о. ректора Академії муніципального управління, заслужений працівник освіти України, доктор економічних наук, професор Олександр Дацій і звернувся до студентів. «Бакалаври, вам достатньо вивчити цей посібник і можна сміливо вступати на магістратуру. А от створювати, укладати ось такі чудові навчальні видання ви зможете лише, пройшовши шлях справжнього науковця – від магістра до доктора наук». Як рецензент Олександр Іванович побажав авторам створити новий, третій, посібник із відомої вже серії, підказавши його назву – «Культура та мистецтво публічного управління». Автори подякували за ідею і відповіли, що неодмінно і з великою радістю скористаються слушною порадою.

Тетяна Васильєва, доктор наук з державного управління, професор кафедри державної служби та кадрової політики Національної академії державного управління при Президентові України, звернула увагу присутніх на інструментарій, сутність та методи інформаційно-аналітичної діяльності для політики в публічному управлінні, а також, викладені у посібнику, політичні дискусії, які тривають у середовищі законодавців та урядовців країни.

У свою чергу декан Факультету магістерської підготовки КНУКіМ, заслужений працівник культури України, кандидат історичних наук, професор Валентина Русавська підкреслила, що посібник розрахований на широкий спектр користувачів і зазначила, що їй особисто у посібнику сподобався цікаво й доступно розкритий зміст, а також класифіковано представлені літературні джерела, що обов’язково допоможе у навчанні майбутнім фахівцям з державного управління.

Людмила Просандєєва, декан Факультету культурології, доктор психологічних наук, професор, нагадала всім присутнім про прекрасну традицію у культурно-мистецькому виші – презентації фахової навчальної літератури в Науковій бібліотеці КНУКіМ. «Мені особисто імпонує формат посібника, який не перевантажений науковою термінологією, містить і теоретичні, і методологічні засади управління, що вдало схарактеризовані на прикладі сучасного європейського політикуму».

Заступник декана Факультету культурології, кандидат історичних наук, доцент Олена Каракоз вважає, що видання «Політика в публічному управлінні» є базисом, який повинен знати кожен магістр з державного управління, магістр-книгознавець, «оскільки в умовах національного державотворення, коли відбувається розбудова української державності, проводяться реформи, триває децентралізація – формується нове свідоме громадянське суспільство, яке спрямовує свою діяльність на підйом і розвиток національного книговидання».

На завершення заходу Володимир Горник подякував за чудову презентацію Науковій бібліотеці КНУКіМ, де постійно відбуваються засідання, зустрічі, літературні вечори, зібрання, а редакційній колегії та співавторам висловив побажання подальшої спільної плідної співпраці.

Директор Наукової бібліотеки КНУКіМ Юрій Горбань навзаєм подякував авторам за створення оригінального навчального посібника, за яким студенти можуть готуватися до іспитів, семінарських, практичних занять, і запросив молодь завітати до книжкової скарбниці, де за потребою можна скористатися виданням.

Попередня публікаціяНаступна публікація

Схожі публікації