Практичні заняття з методики підготовки бібліографічних посібників

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > Практичні заняття з методики підготовки бібліографічних посібників

В рамках вивчення навчальної дисципліни «Організація та технологія бібліографічної діяльності» (викладач – кандидат педагогічних наук, доцент Галина Євгеніївна Шипота) на базі наукової бібліотеки КНУКіМ проведені практичні заняття «Методика підготовки бібліографічних посібників» для студентів III курсу групи КББ–45 кафедри інформаційних технологій факультету соціокультурної діяльності.

Галина Олександрівна Стешенко, провідний бібліотекар інформаційно-бібліографічного відділу розповіла про систему бібліографічних посібників різних форм, видів і жанрів, підготовлених співробітниками бібліотеки, з метою забезпечення користувачів бібліотеки бібліографічною інформацією для задоволення наукових, професійних, освітніх інформаційних потреб. Було зазначено, що підготовка бібліографічних покажчиків складається з п’яти етапів:

  • визначення тематики, яка є актуальною і відповідає інформаційним потребам користувачів;
  • складання плану-проспекту – документу, що регламентує роботу з підготовки бібліографічного покажчика;
  • бібліографування, який є найскладнішим у підготовці покажчика та передбачає такі методи бібліографування – виявлення, відбір, групування та розташування записів у рубриках;
  • складання довідково-пошукової частини видання, до якої належать: зміст, передмова, вступна стаття, допоміжні покажчики, додатки;
  • редагування, що передбачає аналіз повноти відібраних матеріалів, відповідності документів сформульованим рубрикам.

Більш детально Галина Олександрівна зупинилась на характеристиці окремих бібліографічних покажчиків.

Перший покажчик, підготовлений у 2012 р. – «Культурна спадщина України», містить відомості про об’єкти історико-культурної та природно-заповідної спадщини України, діяльність музеїв щодо збереження пам’яток культури.

З метою розкриття фонду рідкісних та цінних видань, у 2014 році був виданий науково-допоміжний покажчик «Рідкісні видання з фонду наукової бібліотеки КНУКіМ, 1842–1941».

У 2015 році в серії «Видатні постаті КНУКіМ» вийшов біобібліографічний покажчик «В’ячеслав Медвідь», присвячений відомому письменнику, лауреату Національної премії України імені Тараса Шевченка, заслуженому діячу мистецтв України.

До 50-річчя від дня заснування КНУКіМ підготовлено науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Київський національний університет культури і мистецтв на сторінках періодичних видань, 1976–2016».

У 2018 році в серії «Видатні постаті КНУКіМ» вийшов біобібліографічний покажчик «Андрійчук Петро Олександрович», присвячений видатному українському хормейстеру, музиканту, професору КНУКіМ.

Студентів зацікавила змістовна розповідь Галини Олександрівни, яка поділилася професійними знаннями зі студентською молоддю, на власному прикладі показала, що бібліограф – це інтелектуал, науковець, дослідник, адже вона вже 40 років займається бібліографічною роботою в науковій бібліотеці КНУКіМ.

Схожі публікації