Презентації колективної монографії кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > Презентації колективної монографії кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

Днями кафедрою готельно-ресторанного і туристичного бізнесу КНУКіМ було презентовано колективну монографію «Теоретико-практичні підходи до ефективного функціонування ринку готельно-ресторанних послуг: стан, проблеми, тенденції» (за редакцією к.і.н., проф. Русавської В. А.), присвячену 50-річчю Київського національного університету культури і мистецтв.

На презентації виступили проректор з науково-методичної роботи університету Т. К. Гуменюк, завідувач кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу В. А. Русавська, директор Наукової бібліотеки КНУКіМ Ю. І. Горбань, декан факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу І. О. Комарніцький, заступник завідувача кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу з наукової роботи Л. В. Батченко.

Михайло Поплавський у вступному слові до монографії відзначив: «Ця монографія – це системний погляд науковців кафедри, які представили сучасний ґрунтовний аналіз методології бізнес-діяльності, обґрунтували стратегічні напрями розвитку ринку готельно-ресторанних послуг, виявили тенденції його зростання. Не зменшуючи вагомості доробок попередників, варто зазначити, що колективна монографія кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу сприятиме поглибленню фахової компетенції всіх, хто цікавиться, працює і в майбутньому прагне реалізувати свій професійний потенціал у готельно-ресторанному і туристичному бізнесі».

Доповідачі відмітили наукову та практичну актуальність змісту монографії, її якісний рівень. Було підкреслено, що у праці досліджувалися теоретичні та практичні аспекти функціонування ринку послуг в Україні, актуальні проблеми підвищення ефективності діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

Науковці відмітили, що було проаналізовано концептуальні виміри, історичний дискурс і соціокультурні детермінанти еволюції гостинності; розглянуто становлення і розвиток виробничої інфраструктури гостинності. Досліджено теоретичні основи становлення, функціонування та розвитку індустрії гостинності, виокремлено інституційні засади трансформаційних процесів ринку послуг України.

Доповідачі акцентували особливу увагу на організаційно-економічні процеси та явища на підприємствах сфери послуг, а саме: технологіям виробництва, маркетингу, менеджменту, інвестиційно-інноваційним аспектам, що були досліджені у монографії.

Не обійшли увагою й унікальний стенд, де були представлені друковані праці науково-педагогічних працівників та методичне забезпечення кафедри.

Підводячи підсумки було визначено, що монографія призначена для керівників та фахівців підприємств ринку послуг, науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів і всіх читачів, яких цікавлять проблеми становлення та функціонування ринку послуг України.

На завершення почесні гості та авторський склад мали можливість отримати власні примірники нової монографії.

Схожі публікації