Презентація студентських бізнес-планів

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > Презентація студентських бізнес-планів

У науковій бібліотеці в рамках вивчення навчальної дисципліни «Інформаційний бізнес» відбувся цикл практичних занять «Розробка бізнес-плану. Організація презентації власного бізнесу» для студентів факультету культурології, групи КББ-45, викладач – кандидат культурології, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційних наук, директор наукової бібліотеки Юрій Іванович Горбань.

Поняття «інформаційний бізнес» доволі нове і використовується, як сфера підприємницької діяльності у вигляді найбільшого багатогалузевого комплексу зі своєю інфраструктурою. Його можна подати як бізнес, що здійснюється в інформаційній сфері економіки. До поняття «бізнес» (англ. справа, діло) відносять діяльність, здійснювану приватними особами, підприємствами або установами по виробництву або купівлі та продажу товару або послуги на умовах взаємної вигоди.

Функціональність інформаційного бізнесу проявляється в управлінні й веденні обліку; підготовці кадрів; маркетингу будь-якої діяльності та безпосередньому виробництві інформаційної продукції. Багатогранність різних видів інформаційної діяльності обумовлює її провідну роль у науково-технічному прогресі й застосуванні інновацій, у прийнятті управлінських та виробничих рішень, досягненні поставлених завдань з метою успішного розв’язання кожним окремим членом суспільства своїх проблем.

Під час практичних занять студенти презентували свої бізнес-плани. Бiзнес-план – це документ, в якому викладено сутнiсть пiдприємницької iдеї, шляхи i засоби її реалiзацiї, охарактеризовано ринковi, виробничi, органiзацiйнi та фiнансовi аспекти майбутнього бiзнесу, а також особливостi управлiння ним. Бізнес-план вiдповiдає на запитання: чи варто вкладати кошти в проект i чи принесе вiн доходи, якi окуплять витрати?

Студенти представляли бізнес-проекти найрізноманітніших напрямів: розвиток книгарні, літературного кафе, фотостудії, салону краси, піццерії, кав’ярні, хостингової кампанії, виробництво книжкових терміналів, надання інтернет послуг. В кожному проекті аналізувалися питання інвестицій, перспектив, ризиків, реклами власного бізнесу.

Студенти Неграш Юлія, Луцюк Юлія, Тимченко Наталія представили проекти створення та розвитку книгарень. В книгах закладено багатовікову мудрість світу від давніх часів і до сьогодення. Сучасне суспільство має багато читати та розвиватися, поглиблюючись в світ книжок.

Єцкало Юлія та Ковбель Вікторія презентували виробництво книжкових терміналів.

Бізнес-ідеї культурного простору присвятили свої проекти Мусієнко Анастасія, Омеляненко Інна та Лукомська Анна; Петях Уляна; Борисенко Лілія.

Розробку хостингової кампанії обрала Худоконь Анастасія. Захищала бізнес-проект фірми послуг доступу до інтернету – Михайлова Тетяна.

Проект бізнес-плану салону краси представила Жмурко Юлія, ідеї розвитку фотостудії розробляли Єлховська Яна та Данилюк Анна.

Розробляли бізнес плани рекламної діяльності Гаркавенко Аліна та Рубан Валерія.

Підсумовуючи результати практичних занять, Юрій Іванович зазначив, що бізнес-план є певною моделлю діяльності підприємства, яка використовує всі досягнення традиційного планування у розрізі ринкової економіки, бізнесу, конкурентної боротьби, діяльності маркетингових служб, комерційного ризику, стратегії фінансування, досягнення беззбитковості та необхідного рівня рен¬табельності, якісного обслуговування споживача. Під час створення, презентації та обговорення бізнес-планів студенти практично закріпили набуті знання, що в процесі сучасного інформаційного виробництва спостерігається складна трансформація інформаційного продукту. Інформаційні набутки однієї виробничої галузі можуть використовуватись іншою. Така універсальна затребуваність інформаційного матеріалу забезпечує самодостатність інформаційного виробництва. Цьому сприяє обставина, що суб’єкти ринку: виробники й споживачі, постачальники й одержувачі інформації, банки та їх клієнти, інформаційні фірми та їх користувачі постійно ведуть інформаційні обміни. Інформаційне виробництво та інформаційний бізнес потребує безперервного набуття нових знань, підвищення рівня інформаційної професіоналізації як фахівцями, так й звичайними користувачами інформацією, бізнесменами на інформаційному ринку.

Олена Олександрівна Каракоз, кандидат історичних наук, професор кафедри соціальних комунікацій та інформаційних наук, заступник декана факультету культурології, зазначила, що заняття дали можливість студентам практично розкрити свої бізнес-ідеї та продемонструвати вміння аргументувати свою думку.

Набуті практичні навики будуть корисними студентам в подальшому житті, адже за сучасної економічної ситуації, що швидко змінюється, неможливо досягнути позитивних результатів, не плануючи своїх дій і не прогнозуючи їх наслідків.

Схожі публікації