Косівська мальована кераміка

Довідкова інформація

Кераміка Гуцульщини давно привертає увагу поціновувачів народного мистецтва. Відомими центрами гончарства на Прикарпатті були: Косів, Пістинь, Коломия, Кути, Галич, Снятин. Розвитку цього виду народного мистецтва сприяла наявність багатих покладів пластичних гончарних глин, а також потреба у виготовленні посуду для щоденного вжитку. Вироби кожного району гончарного промислу набували особливостей, які залежали від природних якостей матеріалів, технічного рівня кераміка виробництва, місцевих традицій.Найбільшим центром керамічного виробництва на Гуцульщині, де мистецтво гончарства переходило як спадщина, передавалося від покоління до покоління, розвивалося природно, зберігаючи традицію і стиль є місто Косів. Завдяки своїй образній мові, трактуванні форм виробів, декоруванні, притаманному лише даному регіону, косівська кераміка відбиває душу Гуцульщини та її етносу.

Вироби майстрів Косівського регіонального відділення Національної спілки художників України
Вироби майстрів Косівського регіонального відділення
Національної спілки художників України

Становлення ужиткової гуцульської кераміки відбувалося ще з XV ст. і продовжує свій розвиток дотепер. Спочатку це була «димлена й чорнолощена майоліка зі штампованими, тисненими орнаментами, смугами, крапками, кривульками, зубцями (XV–XVII ст.)». У багатьох селах Прикарпаття гончарство було основним ремеслом, що дозволило місцевим майстрам швидко розвинутись та набути свого особливого, унікального стилю. У своєму зародку гончарне ремесло Гуцульщини не вирізнялось з-поміж інших ані формами, ані особливим декором. Асортимент виробів виготовлявся, насамперед, для вжитку, а саме: миски, макітри, горшки, дзбанки, горнята, зрідка виробляли різноманітні іграшки (свищики, коники, курочки, зозульки).

Виробництво косівської кераміки розвинулося в трьох центрах: Пістині, Косові (з селами Старий Косів, Смодна, Вербовець, Москалівка, Монастирське) і Кутах (з селом Старі Кути).

У розвитку косівської кераміки з початку XIX ст. спостерігається помітне прагнення майстрів до техніки «ріжкування», а далі до ритованих геометризованих орнаментів, сюжетних, фігурних мотивів та сакральних композицій, властивих розписам Пістиня. У середині XIX ст. у Косові виробилась власна система фляндрованих та ріжкованих малюнків, витриманих у червоно-біло-зеленій гамі, якими прикрашались миски, тарілки, свічники, частково й кахлі. Ці техніки декорування співзвучно існували з основною – ритуванням.

Важливою і визначальною творчою галуззю косівських гончарів стало виробництво мальованих кахлів, яке особливо розквітло в 1840–1870-х роках у виробах Баранюків та Бахматюка.

Завдяки майстрам О. Бахматюку, родині Баранюків – Петру, Михайлові, Йосипу, а також Гнатові Кощуку, Михайлу Білецькому та ін., у середині XIX ст. виникла й розвинулася школа косівської кераміки.

У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. керамічне виробництво внаслідок економічних і соціально-політичних умов зазнало помітного спаду (особливо в роки Другої світової війни), а в деяких центрах зовсім перестало існувати. Війна зруйнувала гончарне виробництво, його розвиток у повоєнний час був складним.

До 1950 рр. народне гончарство в Косові утримувалося старим поколінням висококваліфікованих майстрів, тобто, воно трималося за рахунок незначного домашнього приватного виробництва. У важкі роки цей промисел зумів зберегти й примножити прадідівські ремесла, забезпечити попит населення гончарними виробами.

У середині ХХ ст., завдяки турботі про розвиток народних художніх промислів, було вжито заходів для їхнього відродження. Так було відновлено виробництво художньої кераміки в Кутах, а пізніше – в м. Косів. Велика заслуга в цьому належить майстрам-ентузіастам Михайлу Яковичу Волощуку і Михайлу Івановичу Рощиб’юку, які проявили ініціативу організації керамічних цехів і підготували ряд здібних майстрів-кераміків з молоді. З відновленням у 1946 році Косівського художнього училища почалося системне навчання професійних майстрів і художників різних видів народних промислів, в тому числі й кераміки.

У середині і другій половині ХХ ст. завдяки відомим родинним династіям Совіздранюків, Цвіликів, Тим’яків, Рощиб’юків у Косові відбуваються процеси відродження й становлення гончарного промислу.

Творчість представників династії Совіздранюків має велике значення для культурної спадщини Косова, оскільки протягом ХХ ст. вони творили «обличчя» косівської кераміки.

У 1957 р. в Косові подружжя Рощиб’юків організували керамічний цех при артілі ім. Т. Шевченка. Для збереження традицій виготовлення косівських мальованих виробів вони повинні були навчити учнів. Протягом трьох років їх було 14: Михайло Кікоть, Микола Скорецький, Юрій Джуранюк, Іван Аронець, Василь Аронець, Ганна Аронець, Марія Терьохіна, Орися Сорохан, Дмитро Захарчук, Юлія Кабин, Микола Репета, Ігор Луканюк, Карл Янковський, Іванка Луканюк. Оскільки основоположниками цеху та вчителями були народні майстри, то протягом періоду його існування, працівники наслідували форми та оздоблення давніших, усталених народних гончарних виробів. У 1967 р. артіль було реорганізовано у виробничо-художнє об’єднання «Гуцульщина».

Продукція Виробничо-художнього об’єднання «Гуцульщина».
Кін. 1960-х – поч. 1970-х рр., Косів.

Пошуками нових форм, новими засобами орнаментики позначене мистецтво майстрів кінця 70-х – початку 80-х рр. ХХ ст. У ряди косівських народних гончарів стали вливатися випускники Косівського технікуму народних художній промислів ім. В. Касіяна (тепер інститут): Олександра та Василь Швець, Євгенія та Ярослав Зарицькі, Людмила та Ярослав Прокопики, Василь Стрипко, Микола та Лідія Ткач, Валентина Джуранюк, Оксана Бейсюк.

Упродовж останніх десятиліть традиції орнаментики давніх майстрів успішно розвиваються у своєму самобутньому автентичному образі. У розвитку сучасної косівської мальованої кераміки спостерігаються два шляхи: перший – це цехове виробництво, що збереглося ще з минулого століття і випускає малосерійну продукцію (кахлі, ужитковий посуд на замовлення та дрібну сувенірну пластику), другий – індивідуальний, який набуває розмаху і спрямований на творчий характер та розвиток приватного підприємництва.

У наші дні традиції косівського гончарства продовжує багато самобутніх майстрів, серед яких Галина і Михайло Трушик, Роман, Людмила та Уляна Якібчук, Ірина Козак та інші. Якібчуки, Троці, Трушики виготовляють традиційну косівську кераміку, Юрій Стрипко, Василь та Радислав Швеці, Роман Міцкан експериментують із формами, декором, фарбами. Їхні вироби знаходяться в багатьох музеях України та зарубіжжя, експонуються на різних виставках.

Техніки оздоблення гуцульської кераміки – «ритування» або «гравірування» є унікальними. Характерна колористична ознака – жовті, зелені, коричневі подекуди сині кольори, візерунки – як рослинно-геометричні, так і сюжетні. У 2014 році косівську кераміку номінували до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Косівське гончарство відчутно збагатило не лише українську, а й світову скарбницю мистецтва кераміки.

Сучасні майстри косівської кераміки

Балагурак фотоБалагурак (Урбанська) Христина ТадеївнаЧлен Національної Спілки художників України (1987).

Народилась 15 березня 1959 р. у м. Косів Івано-Франківської обл. Після закінчення Косівського технікуму народних художніх промислів ім. В. І. Касіяна (1979), працювала в художніх майстернях Спілки художників України у м. Косові. Навчалася в Одеській державній академії будівництва та архітектури за спеціальністю «архітектор» (1989–1995). Учасник багатьох всеукраїнських виставок. У даний час працює викладачем рисунку та живопису в Косівському училищі прикладного та декоративного мистецтва.

Детальніше…

kosiv_img_012Бейсюк Оксана Іванівна

Член Національної спілки художників України (1989), Національної спілки майстрів народного мистецтва України (1990), заслужений майстер народної творчості України (1997), лауреат премії ім. К. Білокур (2002).

Народилася 4 жовтня 1951 р. у м. Косові. Закінчила Косівський технікум народних художніх промислів (1970). Від 1971 р. працює у Косівському художньо-виробничому комбінаті Художнього фонду України.

Детальніше…

kosiv-img_005Бурмич Богдан Миколайович

Майстер-віртуоз гончарної справи. Почесний член Національної Спілки художників України.

Народився 20 Жовтня 1951 р. на Львівщині. Закінчив Косівський технікум народних та художніх промислів (відділ художньої кераміки).

Детальніше…

kosiv-img_009Гривінський Василь Михайлович

Член Національної Спілки художників України (1989).

Народився 21 січня 1963 р. на Тернопільщині. Закінчив Косівський технікум народних художніх промислів імені В. Касіяна (відділ кераміки, 1982) та Івано-Франківський державний педагогічний інститут (факультет художньої графіки, 1990). Педагоги з фаху – Г. Колос, А. Куб’юк.

Детальніше…

kosiv-img_013Гривінський Петро Михайлович

Народився 28 червня 1959 р. у селищі Єзупіль Тисменецького р-ну Івано-Франківської обл. З відзнакою закінчив Косівський технікум народних художніх промислів ім. В. Касіяна (відділ кераміки, 1979).

Детальніше…

kosiv_img_013Гринюк Марія Миколаївна

Кандидат мистецтвознавства, доцент (2004). Член Національної спілки художників України.

Народилася 24 листопада 1959 р. в с.Старий Косів Івано-Франківської обл.

Детальніше…

kosiv_img_022Джуранюк (Проданець) Валентина Іванівна

Заслужений майстер народної творчості України (2002).

Належить до групи косівських керамістів, які відкрили нову сторінку в гуцульській кераміці, збагативши її особливим змістом.

Народилася 31 травня 1948 р. на Вінничині. Після закінчення Косівського технікуму народних художніх промислів (1968) як художник-майстер розпочала свою трудову діяльність у Косівських художньо-виробничих майстернях Художнього Фонду УРСР.

Детальніше…

kosiv_img_023Дутка Сергій Ярославович

Народився 20 квітня 1986 р. у смт. Лисець Івано-Франківської обл. Навчався у Косівському училищі, згодом – в інституті прикладного-декоративного мистецтва. Упродовж 2009–2011 рр. працював викладачем відділу художньої кераміки Косівського училища ПДМ.

Детальніше…

kosiv-img_034Заячук-Серьогіна Ірина Василівна

Заслужений майстер народної творчості України (2009), член Національної Спілки художників України (1988), Національної Спілки народних майстрів України (1991).

Народилась 12 жовтня 1950 р. у м. Косів Івано-Франківської обл. Секрети розпису та виготовлення керамічних виробів пізнавала, навчаючись у своєї бабусі Павлини Цвілик. Закінчила Косівський технікум народних художніх промислів (1970). Педагогами з фаху у неї були В. Аронець, Г. Колос, П. Цвілик. З 1974 року працює у Косівському художньо-виробничому комбінаті Національної Спілки художників України.

Детальніше…

kosiv_img_030Козак-Ділета Іванна Володимирівна

Член національної спілки художників України (1995).

Народилася 7 Липня 1959 р. у м. Косові. Закінчила Косівський технікум народних художніх промислів.

Детальніше…

kosiv-img_006Корнелюк-Гривінська Марія Миколаївна

Член Національної Спілки художників України (1999).

Народилася 21 серпня 1966 р. у с. Перехресне Івано-Франківської обл. Закінчила Косівський технікум художніх народних промислів (відділ художньої обробки шкіри, 1984). Керамікою почала займатися у 1992 р.

Детальніше…

kosiv-img_022Кушнір-Хром’як Олександра Володимирівна

Кандидат мистецтвознавства (2011), завідувач відділом художньої кераміки Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської академії мистецтв.

Народилася 5 грудня 1979 року у м. Косові. Закінчила Косівський ІПДМ та Львівську академію мистецтв (відділ художньої кераміки, 2002). Продовжує традиції своєї мами Ганни Біленської-Хром’як. Серед асортименту виробів вартує виокремити анімалістичну пластику та фігурний посуд (лембики, вазони тощо). Різноманітні фігурки баранчиків, бичків з вишуканими ріжками, пташки-свистунці, розписані як по-коричневому, так і по-білому тлі виробу.

Детальніше…

kosiv-img_021Кушнір Віталій Васильович

Народився 8 червня 1978 року у с. Рожнів Косівського р-ну.

Закінчив Косівський коледж прикладного та декоративного мистецтва імені В. І. Касіяна (1997). Зосереджує основну увагу на технології місцевої кераміки. Багато технологічних секретів перейняв у Ганни Хром’як, експериментує сам. Майстер добре гончарить, у декоруванні часто використовує такі техніки як фляндрівка і ріжкування.

Детальніше…

kosiv-img_027Петрів Тетяна Василівна

Народилася у 1961 р. в сім’ї заслуженого художника України Василя Федоровича Шевчука.

Детальніше…

Петрів Володимир Іванович народився у 1959 р. Закінчив Косівський технікум народних художніх промислів ім. В. І. Касіяна (відділ художнього дерева).

Детальніше…

kosiv-img_036Стрипко Василь Юрійович – самобутній митець, багатогранний у творчості.

Заслужений майстер народної творчості України (2006). Член Національної Спілки художників України (1971).
Народився 9 січня 1938 р. в с. Келихів Снятинського р-ну Івано-Франківської обл. Закінчив Косівське училище прикладного мистецтва (1958).

Детальніше…

kosiv_img_036Сусак Михайло Миколайович

Член Національної спілки художників України

Народився 1 Січня 1952 р. у м. Косові. Закінчив хореографічне відділення Снятинського культурно-освітнього училища.

Детальніше…

Подружжя Ткачів своєю фантазією і декоративністю в розписі з дотриманням кращих традицій косівської школи по праву відносяться до провідних майстрів–художників косівської кераміки.

Ткач Микола Юхимович

Народився 20 Червня 1947 р.

Один із організаторів та перший голова Косівського осередку Спілки майстрів народного мистецтва України.

Детальніше…

Ткач Лідія Володимирівна

Народилася 20 Січня 1951 р.

Члени Національної Спілки майстрів народного мистецтва України. Обоє закінчили Косівське училище прикладного мистецтва. Понад 30 років працювали в керамічному цеху Косівського художньо-виробничого комбінату. За час своєї творчої діяльності створили велику кількість виробничих зразків виробів з кераміки. Були активними учасниками багатьох всесоюзних (до 1991 року), всеукраїнських та регіональних виставок, пленерів-симпозіумів кераміків.

Детальніше…

kosiv_img_032Родина Троць

Сім’я майстрів, яка працює у стилі традиційної косівської кераміки, інтерпретуючи давні традиції до сучасного життя.

Троць Ігор Володимирович

Народився 22 липня 1970 р. у м. Червонограді Львівської обл.

Троць Христина Романівна

Народилася 27 грудня 1977 р. у м. Косів.

Троць Тереза Ігорівна

Народилася 4 грудня 1997 р. у м. Косів.

Детальніше…

kosiv-img_040Родина Трушиків – художники, значення яких не обмежується лише цінністю їхніх творів. Створюючи навколо себе світлу атмосферу, вони для інших стають взірцем працелюбства, вимогливості до себе, до своєї творчості.

Трушик Михайло Вікторович – Заслужений майстер народної творчості України (2005), голова Косівського осередку Національної Спілки майстрів народного мистецтва, член Національної Спілки художників України. Народився 6 жовтня 1963р. у с Горигляди Монастириського р-ну Тернопільської обл.

Детальніше…

Трушик Галина Михайлівна – Член Національної Спілки художників України (1995), Національної Спілки майстрів народного мистецтва України (2000). Народилася 27 травня 1968 р. у с. Горигляди Монастириського р-ну Тернопільської обл.

Детальніше…

kosiv-img_051Тулаїнов Володимир Антонович

Народився 5 квітня 1952 р. у м. Маріуполі Донецької обл. Працював формовщиком гончарних виробів у керамічному цеху виробничо-художнього об’єднання «Гуцульщина» (1973–2001).

kosiv-img_052Тулаїнова Галина Василівна (Кошак)

Народилася 2 квітня 1955 р. у м. Косів Івано-Франківської обл. Працювала рисувальницею у керамічному цеху виробничо-художнього об’єднання «Гуцульщина» (1982–1996).

kosiv-img_042Слава (Тулаїнова) Тетяна Володимирівна

Народилася 8 березня 1980 р. у м. Косів. Навчалась у Прикарпатському університеті ім. В. Стефаника. Працює в вчителем у Косівському НВК І ст.

Слава Анастасія Володимирівна

Народилася 20 червня 2009 р. у м. Косів. Навчається у 1-му класі Косівського НВК І ст. Основи косівської мальованої кераміки вивчає в родині з 3-річного віку. На перших малюнках дівчинка зображала близьких їй людей, які завжди тримаються за руки. Згодом на папері почали з’являтись квіти, тварини, будинки…

Детальніше…

kosiv-img_055Хром’як-Білянська Ганна Іванівна

Член Національної Спілки художників України (1990).

Народилась 8 вересня 1938 р. у с. Слобода-Долинська Івано-Франківської обл. Закінчила Косівський технікум народних художніх промислів (1964).

Детальніше…

kosiv-img_026Чорний Орест Миколайович

Народився 21 жовтня 1964 р. Закінчив Закінчив Косівський технікум народних художніх промислів ім. В. І. Касіяна (1987) та Південноукраїнський державний педагогічний університет ім.
К. Д. Ушинського (1992).

Детальніше…

kosiv-img_043Чорний Микола Орестович

Народився 9 травня 1996 р. Навчається у Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ на відділі художньої кераміки.

Детальніше…

kosiv_img_048Шкром’юк Уляна Андріївна

Член Національної спілки художників України (1993), лауреат премії ім. Катерини Білокур (1986).

Народилася 15 Жовтня 1952 р. Закінчила Косівський технікум народних художніх промислів. Понад 20 років очолює колектив керамічного цеху при Косівській регіональній організації Національної спілки художників України.

Детальніше…

kosiv_img_031Якібчуки Роман Михайлович та Людмила Василівна

Якібчук Роман Михайлович народився 3 червня 1954 р. у м. Косів. Член Національної спілки художників України (1992).

Якібчук Людмила Василівна народилася 20 грудня 1959 р. у с. Затабольськ, Костана́йської обл., Казахстан. Член Національної спілки художників України (1990).

Детальніше…

Бібліографія видань про косівську кераміку та каталоги робіт майстрів-керамістів

Дисертації та автореферати
 1. Гринюк М. М. Декоративний народний розпис в інтер’єрі гуцульської хати (середина ХІХ – кінець ХХ століття) : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Гринюк Марія Миколаївна. – Львів, 1997. – 182 с.
 2. Івашків Г. М. Декор традиційної української кераміки XVIII – першої половини ХХ століття (іконографія, домінантні мотиви, художні особливості) : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Івашків Галина Михайлівна ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів, 2004. – 217 с. + 242 с. дод. – Бібліогр.: с. 183–217.
 3. Колупаєва А. В. Українські кахлі XVIII – початку XX ст. (історія, типологія, іконографія, ансамблевість) : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Колупаєва Агнія Віталіївна ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів, 1999. – 222 с.+ 253 с. дод. – Бібліогр.: с. 196–218.
 4. Кушнір О. В. Косівська кераміка другої половини ХХ століття (типологія, художні особливості, персоналії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.06 / Кушнір О. В. – Львів, 2010. – 16 с.
 5. Лащук Ю. П. Українська народна кераміка ХІХ–ХХ століть : дис. … д-ра мистецтвознавства : 17.00.06 / Лащук Юрій Пилипович. – Львів, 1969. – 633 с.
 6. Лащук Ю. П. Косівська кераміка ХІХ – першої половини ХХ століть : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Лащук Юрій Пилипович. – Київ, 1956. – 273 с.
 7. Матейко К. И. Украинская народная керамика ХIХ–ХХ вв. (историко-этнографическое исследование) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук / Матейко К. И. – Киев, 1955. – 16 с.
 8. Мотиль Р. Я. Українська димлена кераміка ХІХ–ХХ століть (історія, типологія, художні особливості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.06 / Мотиль Р. Я. – Львів, 2000. – 18 с.
 9. Слободян О. О. Пістинський центр гончарства ХІХ – першої половини ХХ століття (історія, типологія, художні особливості, майстри) : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Слободян Олег Олексійович ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів, 2001. – 301 с. – Бібліогр.: с. 152–160.
Книжкові видання

Библюк З. Возвеличені талантом / Зеновій Библюк. – Косів : Писаний камінь, 2007. – 64 с.

Бутник-Сіверський Б. С. Український радянський сувенір / Б. С. Бутник-Сіверський. – Київ : Наук. думка, 1972. – 232 с.

cover_kosiv-books_3Гнатюк М. В. Красою гір натхненні. Народне мистецтво Гуцульщини і Покуття (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) : майстри, школи, музеї/ Михайло Гнатюк, Микола Грепиняк. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2010. – 322 с. : іл.

Гоберман Д. Н. Гуцульщина – край искусства / Д. Гоберман. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1966. – 92 с.

cover_kosiv-books_5Гоберман Д. Н. Искусство гуцулов / Д.Н. Гоберман. – Москва : Совет. художник, 1980. – 184 с.

cover_kosiv-books_6Гоберман Д. Мотиви гуцульського керамічного розпису / Д. Гоберман. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 184 с. : іл..

cover_kosiv-books_7Гоберман Д. Н. Росписи гуцульских мастеров / Д. Н. Гоберман. – Ленинград : Искусство, 1972. – 199 с.

cover_kosiv-books_8Гончарство / О. Клименко // Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Рильського ; наук. ред. Т. Кара-Васильєва. – Київ, 2010. – Т. 2 : Мистецтво середніх віків. – С. 195–216.

Гончарство / О. Клименко, Л. Сержант, Г. Істоміна // Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Рильського ; наук. ред. Т. Кара-Васильєва. – Київ, 2009. – Т. 3 : Мистецтво ХІХ століття. – С. 119–160.

cover_kosiv-books_10Гринюк М. Образний світ Валентини Джуранюк / Марія Гринюк. – Чернівці : Друк-Арт, 2013. – 72 с.

Івашків Г. М. Декор української народної кераміки XVI – першої половини XX століть / Г. М. Івашків ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : [б. в.], 2007. – 544 с. : іл.

Казки, народжені у вогні. Творчий портрет члена Спілки художників України Оксани Бейсюк : нарис / авт.-упоряд. І. Ю. Мисюк. – Снятин : Над Прутом, 1995. – 23 с. – (Карпатське сузір’я).
Кахлі / Агнія Колупаєва // Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Рильського ; наук. ред. Т. Кара-Васильєва. – Київ, 2010. – Т. 2 : Мистецтво середніх віків. – С. 217–245.

Кераміка / П. Н. Мусієнко // Історія українського мистецтва : в 6 т. – Київ, 1968. – Т. 3 : Мистецтво другої половини XVII – першої половини XVIII ст. – С. 322–355.

cover_kosiv-books_15Колупаєва А. Українські кахлі XIV – початку XX століть : історія, типологія, іконографія, ансамблевість : [монографія] / Агнія Колупаєва ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : [б. в.], 2006. – 383 с. : іл.

cover_kosiv-books_16Крутенко Н. Г. Розповіді про кераміку / Н. Г. Крутенко ; голов. ред. В. Куценко, мал. автора та О. Базилевича, фот. В. Березанський. – Київ : Либідь, 2002. – 252 с. : іл.

cover_kosiv-books_17Лащук Ю. Гуцульська кераміка / Юрій Лащук ; за заг. ред. Н. Д. Манучарової. – Київ : Держбудвидав УРСР, 1956. – 82 с. : іл. (Українське народне декоративне мистецтво ; вип. 7).
(Переглянути)

cover_kosiv-books_18Лащук Ю. П. Закарпатська народна кераміка / Ю.П. Лащук. – Ужгород : Закарпат. обл. кн.-газ. вид-во, 1960. – 63 с. : іл.

cover_kosiv-books_19Лащук Ю. П. Косівська кераміка / Юрій Лащук. – Київ : Мистецтво, 1966. – 98 с. : іл.

cover_kosiv-books_20Лащук Ю. Покутська кераміка / Юрій Лащук ; Держ. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. – Опішне : Укр. народознавство, 1998. – 142 с. – (Матеріали до літопису українського гончарства. Серія «Етномистецтвознавчі розвідки» ; вип. 8).

cover_kosiv-books_21Лащук Ю. Українські гончарі / Ю. П. Лащук. – Київ : Т-во культур. зв’язків з українцями за кордоном, 1968. – 40 с. : іл.

cover_kosiv-books_22Лащук Ю. Українські кахлі ІХ–ХІХ ст. / Ю. Лащук. – Ужгород : Ред.-вид. від. Закарпат. обл. упр. по пресі, 1993. – 80 с. : іл.
(Переглянути)

Логвинська Л. П. Майоліка / Л. П. Логвинська, О. Р. Тищенко. – Київ : Мистецтво, 1966. – 125 с. : іл.

cover_kosiv-books_24Мальована кераміка Косова і Пістиня ХІХ – поч. ХХ ст. : альбом / упоряд.: Галина Івашків, Тарас Лозинський. – Львів : Ін-т колекціонерства укр. мистец. пам’яток при НТШ ; Київ : Майстер книг, 2012. – 408 с.

cover_kosiv-books_25Матейко К. І. Народна кераміка західних областей Української РСР ХІХ–ХХ ст. : іст.-етногр. дослідж. / К. І. Матейко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – 108 с.

cover_kosiv-books_26Мотиль Р. Українська димлена кераміка XIX – початку XXI ст. : історія, типологія, художні особливості / Роман Мотиль. – Львів : Ін-т народознавства Нац. акад. наук України, 2011.– 208 с.

Пелипейко І. Косів: люди і долі : краєзнав. довід. / Ігор Пелипейко. – Косів : Писаний камінь, 2001. – 368 с.

cover_kosiv-books_28Пошивайло О. М. Короткий академічний словник сучасних українських керамологів (культурна керамологія) / О. М. Пошивайло ; НАН України, Ін-т керамології, Ін-т народознавства НАН України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. – 2-е вид. – Опішне : Укр. народознавство, 2009. – 312 с. : іл. – (Академічна серія «Українська керамологічна біографістика» ; вип. 1).

Пошивайло І. Феноменологія гончарства : семіотико-етнол. аспекти / І. Пошивайло ; Укр. центр нар. культури «Музей Івана Гончара», Держ. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. – Опішне : Укр. народознавство, 2000. − 414 с.

Романець Т. А. Стародавні витоки мистецтва української народної кераміки : навч. посіб. для студентів вузів / Т. А. Романець ; Міжнар. фонд «Відродження». – Київ : Просвіта, 1996. – 208 с. : іл.

cover_kosiv-books_31Слободян О. О. Пістинська кераміка ХІХ – першої половини ХХ століття / О. О. Слободян. – Чернівці : Колір-друк ; Косів, 2004. – 152 с. : іл.

Соломченко О. Г. Гуцульське народне мистецтво і його майстри / О. Г. Соломченко. – Київ : Рад. Україна, 1959. – 60 с.

Украинское народное творчество : в 6 сер. – Москва : Изд-во Кустар. склада Полтав. губерн. земства, 1913. – 28 с. : 20 табл. – (Серия 6. Гончарные изделия ; вып. 1 : Типы украинской гончарной посуды).

Щербак В. А. Сучасна українська майоліка / В. А. Щербак ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. – Київ : Наук. думка, 1974. – 190 с.

Каталоги та альбоми робіт майстрів-керамістів, путівники по музеям

cover_kosiv-album_1Виставка керамічних виробів родини Рощиб’юків : каталог / [авт.-упоряд. М. І. Базак]. – Івано-Франківськ : Облполіграфвидав, 1986. – 24 с.

cover_kosiv-album_2Виставка творів М. В. Кікотя : каталог виставки / авт.-упоряд. М. І. Базак ; КМНМГ. – Івано-Фанківськ : Облполіграфвидав, 1983. – 24 с. : іл.

cover_kosiv-album_3Виставка творів члена Спілки художників СРСР П. Й. Цвілик : каталог / авт.-упоряд. О. О. Слободян – Івано-Франківськ, 1976. – 16 с. : іл.

cover_ivanna-kozak-diletaІванна Козак-Ділета. Художня кераміка : [альбом] / авт. вступ. частини В.Молинь ; світлини : Р.Печижак, А.Радиш. – Косів, [2016]. – 23 с. (Завантажити)

cover_kosiv-album_4
Марія Гринюк : каталог творчих робіт : кераміка / авт. вступ. ст. Р. Баран. – Чернівці : Колір-друк ; Косів, 2009. – 20 с. : іл.

cover_kosiv-album_5Музей народного мистецтва Гуцульщини : путівник – Ужгород : Карпати, 1970. – 107 с. : іл.

cover_kosiv-album_6Джуранюк Ю. Й. Косівський музей народного мистецтва і побуту : путівник / Ю. Й. Джуранюк. – Івано-Франківськ : Облполіграфвидав, 1989. – 20 с. : іл.

Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини : альбом / О. А. Кранюк, К. Г. Каркадім, В. М. Степанко, Р. Р. Баран, Я. Ю. Ткачук, В. Д. Ласійчук, Л. В. Кречковський. – Київ : [б. в.], 1991. – 208 с.

cover_kosiv-album_8Олекса Бахматюк : альбом / вступ. ст. і упоряд. Лащука Ю. Ф. – Київ : Мистецтво, 1976. – 96 с.
(Переглянути)

cover_kosiv-album_9Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського. Кераміка. Коломия : реклам. вид. – Тернопіль : [б. в.], 2009.

cover_kosiv-album_10Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського : інформ.-реклам. варіант альб. / ред.-упоряд. Б. Ткачук. – Коломия : [б. в.], 2011. – 60 с. : іл.

cover_kosiv-album_11Павлина Цвілик : альбом / авт.-упоряд. Олег Слободян. – Київ : Мистецтво, 1982. – 101 с. : іл.
(Переглянути)

cover_kosiv-album_12Художня кераміка західних областей Української РСР : альбом / уклад. К. І. Матейко ; відп. ред. М. К. Івасюта ; редкол.: П. М. Жолтовський, Я. П. Запаско, І. Ф. Симоненко ; Держ. музей етнографії та худож. промислу АН УРСР . – Київ : Вид-во АН УРСР, 1962 . – 28 с. : 60 арк. табл.

cover_kosiv-album_13Чорний О. Олекса Бахматюк : альбом / О. Чорний. – Косів : [б. в.], 2014. – 92 с. : іл.

Бібліографія статей про гончарство Гуцульщини у наукових і періодичних виданнях.

Загальні питання
 1. Баран Р. Використання орнаментики та сюжетних мотивів у гуцульських кахлях : [кераміч. розпис] / Р. Баран // Народний Дім. –1993. – № 2. – С. 15–18.
 2. Баран Р. Збірка творів художньої кераміки в керамологічній колекції національного музею народного мистецва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського [Електронний ресурс] / Р. Баран // Кафедра дизайну Косів. ін-ту приклад. та декорат. мистецтва Львів. нац. акад. мистецтв. – Режим доступу: http://art-kipdm.if.ua/2015/02/23/1041/. – Дата доступу: 23.02.2015. – Назва з екрана.
 3. Баран Р. Р. Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського [Електронний ресурс] / Р. Р. Баран // Кераміка України. – С. 22–23. – Режим доступу: http://www.logos.biz.ua/proj/keram/pdf/2223. – Назва з екрана.
 4. Вербицький Л. Вироби гончарські з Косова / Л. Вербицький // Узори промислу домашніх виробів з глини селян на Русі. – Львів, 1882. – С. 80–88.
 5. Волинець Л. Гуцульські кахлі / Л. Волинець // Сівач. – 2014. – 23 лют.
 6. Гринюк М. Зооморфні зображення в народному мистецтві Гуцульщини як символ і як оберіг / М. Гринюк // Вісн. Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2007. – Спецвип. 3. – С. 143–153.
 7. Гринюк М. Косівська мальована кераміка в реаліях сьогодення / М. Гринюк // Вісн. Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2011. – Спецвип. 3. – С. 21–28.
 8. Гринюк М. М. Мальована кераміка в інтер’єрі гуцульської хати ХІХ–ХХ ст. / М. М. Гринюк // Мистецькі студії’02. – Косів, 2002. – С. 78–79.
 9. Гринюк М. М. Прорости косівського гончарювання / М. М. Гринюк // Образотвор. мистецтво. – 2004. – № 2. – С. 90–91.
 10. Гринюк М. М. Роль традицій в професійному мистецтві / М. Гринюк // Мистецькі студії’02. – Косів, 2002. – С. 35–39.
 11. Івашків Г. Кераміка в ритуалі Божественної Літургії / Г. Івашків // Народознав. зошити. – 2012. – № 3. – С. 497–516. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2012_3_11. – Назва з екрана.
 12. Івашків Г. Кераміка Косова та Пістиня ХІХ — початку ХХ століть : історіографія / Галина Івашків // Мистецтвознавство’11. – Львів : СКІМ, 2011. – С. 63–78.
 13. Івашків Г. Мотив «вазона» в українській народній кераміці XVI – першої половини XX ст. / Галина Івашків // Народознав. зошити. – 2000. – № 5. – С. 860–889.
 14. Івашків Г. Мотив «винограду» в українській народній кераміці [Електронний ресурс] / Г. Івашків // МІСТ: мистецтво, історія, сучасність, теорія. – 2009. – Вип. 6. – С. 126–136. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mist_2009_6_20. – Назва з екрана.
 15. Івашків Г. Мотив «волошки» у декоруванні керамічних виробів / Г. Івашків // Укр. керамолог. журн. – 2002. – № 4. – С. 40–42 ; 88–95.
 16. Івашків Г. Невідома й відома майоліка : [про альбом «Мальована кераміка Косова і Пістиня ХІХ – поч. ХХ ст.»] / Галина Івашків // Артанія. – 2012. – Кн. 27, № 2. – С. 93–94.
 17. Івашків Г. Образи сирен та русалок на українських кахлях [Електронний ресурс] / Г. Івашків // МІСТ: мистецтво, історія, сучасність, теорія. – 2006. – Вип. 3. – С. 121–132. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mist_2006_3_17. – Назва з екрана.
 18. Івашків Г. Релігійні мотиви та сюжети в українській народній кераміці / Г. Івашків // Народознав. зошити. – 2001. – № 1–2. – С. 313–322.
 19. Івашків Г. Шевченкіана в українській кераміці ХІХ – початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / Г. Івашків // Народознав. зошити. Серія мистецтвознавча. – Львів, 2014. – № 6 (120). – С. 1165–1188. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NazMicte_2014_6_9. – Назва з екрана.
 20. Колупаєва А. Гуцульські кахлі: композиції на релігійну тему / А. Колупаєва // Історія Гуцульщини / голов. ред. М. Домашевський. – Львів, 2001. – Т. 6. – С. 446–456.
 21. Колупаєва А . До джерел української церковно-обрядової кераміки / А. Колупаєва // Народознав. зошити. – 2011. – № 4. – С. 635–655.
 22. Колупаєва А. До історії церковно-обрядової кераміки в Україні (ХІ–ХХІ ст.) / А. Колупаєва // Народознав. зошити. – Львів, 2012. – № 3 (105). – С. 469–496.
 23. Колупаєва А. До питання еволюції кахляної печі в Україні / А. Колупаєва // Народознав. зошити. – Львів, 1998. – № 5. – C. 510–514.
 24. Колупаєва А. Релігійна тематика в оздобленні українських кахель ХV–ХІХ ст. / А. Колупаєва // Народознав. зошити. – Львів, 1996. – № 4. – С. 230–237.
 25. Колупаєва А. Тератологічні мотиви в українських кахлях / А. Колупаєва // Народознав. зошити. – Львів, 2000. – №1. – С.132–145.
 26. Колупаєва А. Типологія українських кахель / А. Колупаєва // Народознав. зошити. – Львів, 1999. – № 2. – C. 235–240.
 27. Колупаєва А. Українська кераміка у сфері сакрального / А. Колупаєва // Зап. наук. т-ва ім. Шевченка. – Львів, 2004. – Т. 248 : Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. – С. 231–256.
 28. Кошовий О. П. Кераміка / О. П. Кошовий // Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат. – Львів, 2006. – Т. 2. – С. 766–788.
 29. Кратюк О. А. Традиції і новаторські пошуки у сучасному народному мистецтві Гуцульщини / О. А. Кратюк // Нар. творчість та етнографія. – 1979. – № 5. – С. 25–29.
 30. Кушнір О. Відділ художньої кераміки Косівського училища прикладного та декоративного мистецтва у співпраці з майстрами косівської кераміки (друга половина ХХ ст.) / О. Кушнір // Вісн. Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2007. – Спецвип. 3. – С. 136–142.
 31. Лащук Ю. Кераміка / Ю. Лащук // Гуцульщина : іст.-етногр. дослідж. – Київ, 1987. – С. 405–410.
 32. Лащук Ю. Народная керамика Украинских Карпат / Ю. Лащук // Карпатский сборник. – Москва, 1976. – С. 83–87.
 33. Лащук Ю. Орнаменты украинских гончаров (XIV – начало XX в.) / Ю. Лащук // Декоратив. искусство СССР. – 1963. – № 12. – С. 33–38.
 34. Лащук Ю. Українське гончарство – феномен народного мистецтва слов’янського світу / Ю. Лащук // Українське гончарство : нац. культурол. щоріч. – Київ ; Опішне, 1993. – Кн. 1 : Науковий збірник за минулі літа. – С. 373.
 35. Лащук Ю. П. Кераміка / Ю. П. Лащук // Народні художні промисли УРСР : довідник. – Київ, 1986. – С. 57–66.
 36. Лащук Ю. П. Образ Т. Г. Шевченка в українській народній кераміці/ Ю. П. Лащук // Нар. творчість та етнографія. – 1961. – № 1. – С. 86–88.
 37. Матейко К. І. Українська народна кераміка / К. І. Матейко // Довідник по фондах Українського державного музею етнографії та художнього промислу Академії наук УРСР. – Київ, 1956. – С. 23–46.
 38. Метка Л. Сучасний стан гончарства Гуцульщини та Покуття (за матеріалами керамологічної експедиції Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України та Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному) / Л. Метка // Нар. творчість та етнографія. – 2010. – № 6. – С. 118–125.
 39. Молинь В. Маємо потужний творчий потенціал : [про Косівську регіон. орг. Нац. спілки художників України] / В. Молинь // Гуцул. край. – – 19жовт.
 40. Мотиль Р. Загальнонаціональні та локальні особливості української теракоти ХІХ–ХХ століть / Р. Мотиль // Народознав. зошити. – Львів, 2014. – № 5 (119). – С. 998–1011.
 41. Мотиль Р. Я. Українська димлена кераміка: регіональні відміни / Р. Я. Мотиль // Мистецтвознавство ’99 : наук. зб. – Львів : Вид-во СКІМ, 1999. – С. 127–138.
 42. Мотиль Р. Я. Художні особливості декору димленої кераміки / Р. Я. Мотиль // Народознав. зошити, 1999.– № 2.– С. 212–223
 43. Мусієнко П. Українська кахля / П. Мусієнко // Нар. творчість та етнографія. – 1968. – № 3. – С. 80.
 44. Островский Г. Судьбы керамических промыслов. Косов / Г. Островский // Советское декоративное искусство’77/78. – Москва, 1980. – С. 123–130.
 45. Пошивайло О. Гончарні осередки України: від зеніту до заходу / О. Пошивайло // Укр. керамол. журн. – 2002. – № 4. – С. 3–8.
 46. Слободян О. О. Гончарські осередки та майстри Гуцульщини і Покуття ХІХ–ХХ ст. / О. Слободян // Історія Гуцульщини / голов. ред. М. Домашевський. – Львів, 2001. – Т. 6. – С. 417–435.
 47. Слободян О. О. Гуцульські миски середини ХІХ – початку ХХ ст. / О. О. Слободян // Нар. творчість та етнографія. – 1987. – № 2. – С. 49–52.
 48. Слободян О. О. До питання атрибуції пам’яток давньої гуцульської кераміки / О. О. Слободян // Писанка. – 1997. – № 1. – С. 19–20.
 49. Слободян О. Передумови створення відділу художньої кераміки в Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ : іст. аспект / О. Слободян // Вісн. Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2011. – Спецвип. 8. – C. 4–12.
 50. Слободян О. Роль Косівської мистецької школи у розвитку декоративно-прикладного мистецтва на Гуцульщині другої половини ХХ ст. / О. Слободян // Вісн. Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2013.– Вип. 24. – С. 94–101.
 51. Соломченко О. І піч може прислужитися історії : [про майстрів виготовлення худож. кахлів] / О. Соломченко // Прикарпат. правда. – 1994. – 6 січ.
 52. Тисячна Н. «Косівська кераміка – гарна і примхлива, як гуцулка» : у Музеї гетьманства експонується виставка прикладного й декоративного мистецтва Гуцульщини / Н. Тисячна // День. – 2011. – № 24. – 11 лют.
 53. Ткачук О. Косівська кераміка – у переліку культурної спадщини України : [традиц. ремесло Карпат. регіону ХVI–ХХ ст. (ареал – м. Косів; носій – КІДПМ ЛНАМ)] / О. Ткачук // Захід. – – 10січ.– С.2.
 54. Тугай Л. Галерея майстрів від Марії Гринюк / Л. Тугай // Галичина. – 2013. – 23 лип.
 55. Цибко А. Гончарство Гуцульщини / А. Цибко // Гуцульщина. – Торонто, 1994. – № 36. – С. 31–34.
 56. Шмагало Р. Косівська мистецька школа у світі першої половини ХХст. / Р. Шмагало // Вісн. Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2007.– Спецвип. 3. – С. 5–21.
 57. Щербак В. Художні особливості сучасної косівської майоліки / В. А.Щербак // Нар. творчість та етнографія. – 1973. – № 6. – С. 16–24.
 58. Щербань О. Східна й західна традиції передачі професійної гончарської майстерності на прикладі взаємодії і взаємовпливу Полтавщини та Івано-Франківщини (кінець ХІХ – початок ХХІ століття) [Електронний ресурс] / О. Щербань // Вісн. Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2010. – Вип. 21. – С. 26–33. – Режим доступу: http://www.lnam.edu.ua/pdf_upload/visnuk/21/03. – Назва з екрана.
 59. Янко Т. Гуцульські кахлі / Т. Янко // Історія Гуцульщини / голов. ред. М. Домашевський. – Львів, 2001. – Т. 6. – С. 436–456.
 60. Янощак-Пшибила О. Кахлі у колекції родини Фіголів / О. Янощак-Пшибила // Народознав. зошити. – 2012. – № 4 (106). – С. 725–731.
 61. Янощак-Пшибила О. Керамічні вироби народних майстрів та дизайнерські аспекти мистецької практики / О. Янощак-Пшибила // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – 2006. – № 4. – С. 64–70.
Персоналії
 1. Аналіз елементів та мотивів орнаментики родини Совіздранюків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dileta.kosiv.biz/elements-analysis-ornaments-motifs/. – Назва з екрана.
 2. Бабій В. В. Талановитий майстер народної кераміки [Надія Вербівська]/ В. В. Бабій // Нар. творчість та етнографія. – 1963. – № 2. – С. 84–86.
 3. Баран Р. Р. Вербівська Надія Василівна / Р. Р. Баран // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2005. – Т. 4 : В–Вог. – С. 250–251.
 4. Баран Р. Неперевершені кахлі Бахматюка : [190 років від дня народж. класика гуцул. кераміки О. Бахматюка (1820–1882)] / Р. Баран // Галичина. – – 11груд. – С. 6.
 5. Баранюк Іван // Художники України : енциклопед. довід. / Ін-т проблем сучас. мистецтва АМУ. – Вип. 1. – Київ, 2006. – С. 49.
 6. Баранюк Михайло Іванович // Художники України : енциклопед. довід. / Ін-т проблем сучас. мистецтва АМУ. – Вип. 1. – Київ, 2006. – С. 50.
 7. Баранюк Йосип Михайлович // Словник художників України. – Київ, 1973. – С. 16–17.
 8. Баранюк Осип Михайлович // Художники України : енциклопед. довід. / Ін-т проблем сучас. мистецтва АМУ. – Вип. 1. – Київ, 2006. – С. 49–50.
 9. Баранюк Петро // Словник художників України. – Київ, 1973. – С. 17.
 10. Бахматюк Олександр Петрович // Мистецтво України : біогр. довід. / упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський. – 2-е вид. – Київ, 1997. – С. 46.
 11. Бахматюк Олександр Петрович // Митці України : енциклопед. довід. / упоряд.: М. Г. Лабінський, В. С. Мурза ; за ред. А. В. Кудрицького. – Київ, 1992. – С. 52.
 12. Бахметюк Олександр Петрович // Словник художників України. – Київ, 1973. – С. 18–19.
 13. Бахматюк Олександр Петрович // Художники України : енциклопед. довід. / Ін-т проблем сучас. мистецтва АМУ. – Вип. 1. – Київ, 2006. – С. 54.
 14. Бейсюк Оксана Іванівна // Художники України : енциклопед. довід. / Ін-т проблем сучас. мистецтва АМУ. – Вип. 1. – Київ, 2006. – С. 58.
 15. Боєчко Л. Митець народного гончарства : (з нагоди 190-річниці від дня народження косівського гончара Олекси Бахматюка) / Людмила Боєчко // Вісник Львів. нац. акад. мистецтв. – 2010. – Вип. 21. – С. 288–296.
 16. Вербівська Надія Василівна // Словник художників України. – Київ, 1973. – С. 41.
 17. Вербівська Надія Василівна // Художники України : енциклопед. довід. / Ін-т проблем сучас. мистецтва АМУ. – Вип. 1. – Київ, 2006. – С. 118.
 18. Волощук Михайло Якович // Художники України : енциклопед. довід. / Ін-т проблем сучас. мистецтва АМУ. – Вип. 1. – Київ, 2006. – С. 138.
 19. Волощук Михайло Якович // Словник художників України. – Київ, 1973. – С. 48.
 20. Волощук Стефанія Михайлівна // Художники України : енциклопед. довід. / Ін-т проблем сучас. мистецтва АМУ. – Вип. 1. – Київ, 2006. – С. 138.
 21. Волощук Стефанія Михайлівна // Словник художників України. – Київ, 1973. – С. 48.
 22. Волощуки // Художники України : енциклопед. довід. / Ін-т проблем сучас. мистецтва АМУ. – Вип. 1. – Київ, 2006. – С. 138.
 23. Гречанюк С. Сто пелюсток і одна : [про творчість Валентини Джуранюк]/ С. Гречанюк // Дніпро. – 1980. – №  11. – С. 125–131.
 24. Гринюк М. Спадкоємиця славетної династії : [керамік Ірина Цвілик-Серьогіна] / М. Гринюк // Гуцул. край. – 2010. – 15 жовт. – С.
 25. Гринюк М. Феномен творчості Валентини Джуранюк / М. Гринюк // Вісн. Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2013. – Вип. 24. – С. 322–329.
 26. Гуцул Ф. Дощ на її зілля : [про творчість Валентини Джуранюк] / Ф. Гуцул // Жовтень. – 1978. – № 1. – С. 120–130.
 27. Джуранюк Валентина Іванівна // Художники України : енциклопед. довід. / Ін-т проблем сучас. мистецтва АМУ. – Вип. 1. – Київ, 2006. – С. 213.
 28. Джуранюк В. У кольорах моїх Карпат / В. Джуранюк // Нар. мистецтво.– 2001. – №3/ – С. 24–26.
 29. Джуранюк Ю. Творчий дует Трушиків: [про косівських майстрів сучасної кераміки] / Ю. Джуранюк // Нар. мистецтво. – 2004. – № 1/2. – С. 22–23. : іл.
 30. Долинчук М. Майстриня настрою і почуття [Павлина Цвілик] / М.Долинчук // Гуцул. край. – 2011. – 28 черв.
 31. Іванчук М. Відкриття колективної виставки чотирьох знаменитих художників Гуцульщини [В. Тонюка, В. Соломченка, Р. Якібчука та Л. Якібчук] / М. Іванчук // Гуцул. край. – 2010. – 22 серп.
 32. Іванчук М. М. Значення творчості Павлини Цвілик у підготовці спеціалістів на кафедрі художньої кераміки / Марія Іванчук // Мистецькі студії’02. – Косів, 2002. – С. 140–141.
 33. Івашків Г. Деякі штрихи до творчого портрета Олекси Бахматюка / Г. Івашків // Колективне та індивідуальне як чинники національної своєрідності народного мистецтва : тези IV Гончарівських читань, Київ, 24–26 січ. 1997 р. – Київ, 1997. – С. 32.
 34. Івашків Г. Ритуальна та обрядова кераміка Олекси Бахматюка / Галина Івашків // Апологет : матеріали І Міжнар. наук. конф. «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво». – Львів, 2009. – С. 191–196.
 35. Ірина Василівна Цвілик-Серьогіна. Заняття керамікою – то радість душі [Електронний ресурс] // Портал Косівщини. – Режим доступу: http://arts-menu/arts-masters/944-iryna-vasylivna-cvilyk-serogina.html. – Назва з екрана.
 36. Книш У. Майстриня косівської кераміки [Електронний ресурс] : [про Павлину Цвілик] // Гуцул. край. – 2011. – 1 трав. – Режим доступу: http://gk.if.ua/2011/05/01/2930/. – Назва з екрана.
 37. Козьмик В. Новаторські мотиви творчості Євгенії Зарицької / Василь Козьмик // Еврика – ХIV : зб. студент. наук. пр. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2013. – С. 218–220.
 38. Косівщина. Майстри гончарної справи [Електронний ресурс] // Портал Косівщини. – Режим доступу: http://kosiv.org/kosivschina/1127-kosivshchyna-majstry-goncharnoji-spravy.html. – Назва з екрана.
 39. Кошак Петро Григорович // Словник художників України. – Київ, 1973. – С. 117.
 40. Кошак Петро Григорович // Художники України : енциклопед. довід. / Ін-т проблем сучас. мистецтва АМУ. – Вип. 1. – Київ, 2006. – С. 307.
 41. Кушнір О. Гончарська династія Совіздранюків : (присвячується 80-річчю Надії Вербівської) [Електронний ресурс] // Кафедра дизайну Косів. ін-ту приклад. та декоратив. мистецтва Львів. нац. акад. мистецтв. – Режим доступу: http://art-kipdm.if.ua/2014/10/14/1028/. – Назва з екрана.
 42. Кушнір О. Художні образи анімалістики у творчості Ганни Хром’як / О. Кушнір // Вісн. Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2013. – Вип. 24. – С. 292–301.
 43. Кушніренко Н. Кахлі для президента : [про косівську майстриню Євгенію Зарицьку] / Н. Кушніренко // Галицький кореспондент. – 2000. – 2 берез.
 44. Лащук Ю. П. Косівські гончарі /Ю. П. Лащук // Нар. творчість та етнографія. – 1957. – № – С. 63–66.
 45. Матейко К. І. Фольклорно-побутові сюжети в творчості О. Бахматюка/ К. І. Матейко // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. – Київ, 1976. – С. 91.
 46. Мисюк І. Не змовкає гончарний круг : [про заслуж. майстра нар. творчості, кераміка Василя Стрипка] / І.Мисюк // Гуцул. край. –– 26 листоп. – С. 7.
 47. Мисюк І. Казки, народжені у вогні : [про Оксану Бейсюк] / Мисюк І. – Косів, 1994.
 48. Михалевська М. Павлина Йосипівна Цвілик / Марія Михалевська // Образотвор. мистецтво. –1971. – № 4.
 49. Молинь В. Валентина Джуранюк – Заслужений майстер народної творчості України [Електронний ресурс] / Валентина Молинь // Косів : інформ.-довід. сайт міста та району. – Режим доступу: http://kosivart.if.ua/2008/10/19/558/. – Назва з екрана.
 50. Молинь В. Збереження традицій та інновації у творчості Валентини Джуранюк [Електронний ресурс] // Каф. дизайну Косів. ін-ту приклад. та декор. мистецтва Львів. нац. акад. мистецтва. – Режим доступу: http://art-kipdm.if.ua/2014/07/04 /1007/. – Назва з екрана.
 51. Молинь В. Ювілейний ужинок Валентини Джуранюк // Гуцул. край. – 2008. – № 41. – 9 жовт. – С.8.
 52. Надія Василівна Вербівська. ЇЇ вироби зберігають тепло душі і рук [Електронний ресурс] // Портал Косівщини. – Режим доступу: http://kosiv.org/arts-menu/18-arts-masters/137-2009-11-06-21-07-13.html. – Назва з екрана.
 53. Майстри косівської кераміки стали лауреатами премії імені Катерини Білокур [Електронний ресурс] : [про Олену Скицюк, Людмилу та Романа Якібчуків] // Бріз. Івано-Франківські новини. – Режим доступу: http://old.briz.if.ua/index.php?nid=16730&tid=2. – Дата доступу: 02.12.2011. – Назва з екрана.
 54. Островський Г. Майстер від роботи гончарної [Олекса Бахматюк] / Григорій Островський // Жовтень. – – № 8–12.
 55. Павлина Йосипівна Цвілик. Спочатку була глина… [Електронний ресурс] // Портал Косівщини. – Режим доступу: http://kosiv.info/arts-menu/arts-masters/166-2009-11-23-23-38-44.html. – Назва з екрана.
 56. Павлюк О. Кахлями гуцулки милувався актор Жерар Депардьє [Електронний ресурс] : [про Євгенію Зарицьку] / Олена Павлюк // Вісник : всеукр. газ. – Режим доступу: http://archive.visnyk.lutsk.ua/2010/01/20/9541/. – Дата доступу: 20.01.2010. – Назва з екрана.
 57. Пасимок Т. Кераміка Сергія Дутки [Електронний ресурс] // Гуцул. край. – Режим доступу: http://gk.kosiv.org/culture/2014-keramika-serhiia-dutky. html. – Назва з екрана.
 58. Пелипейко І. А. Бейсюк Оксана Іванівна / І. А. Пелипейко // Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. тов.-во ім. Т. Шевченка. – Т. 2 : (Б–Біо). – Київ, 2003. – С. 430.
 59. Придатко Т. Тенденції розвитку сучасних художніх промислів : [про творчість Валентини Джуранюк] / Тамара Придатко // Нар. творчість та етнографія. – 1977. – № 5. – С. 65.
 60. Рощибюк Ганна Йосипівна // Словник художників України. – Київ, 1973. – С. 198.
 61. Рощибюк Михайло Іванович // Словник художників України. – Київ, 1973. – С. 198.
 62. Рощиб’юки // Художники України : енциклопед. довід. / Ін-т проблем сучас. мистецтва АМУ. – Вип. 1. – Київ, 2006. – С. 477.
 63. Свєнціцька В. Цей неперевершений Бахматюк / В. Свєнціцька // Жовтень. – 1985. – № 5. – С. 92–106.
 64. Селівачов М. Декоративне мистецтво на виставці «Слава праці» : [про творчість Валентини Джуранюк] / Михайло Селівачов // Нар. творчість та етнографія. – 1976. – № 3. – С. 66.
 65. Слободян О. Духом національного врочення : (про творчість Оксани Бейсюк) / О. Слободян // Нар. мистецтво. – 2003. – № 21–22. – С. 20.
 66. Слободян О. А. Мастера косовской керамики / О. А. Слободян // Народные мастера. Традиции, школы : сб. ст. / под. ред. М. А. Некрасовой. – Москва, 1985. – Вып. 1. – С. 206–213.
 67. Слободян О. Майстри косівського гончарства другої половини ХХ століття / О. Слободян // Вісн. Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2007. – Спецвип. 3. – С. 117–128.
 68. Соломченко О. Митець зростає у праці : зб. ст. : [про творчість Валентини Джуранюк]. – Косів : Писаний камінь, 2010. – 195 с.
 69. Творіння косівської гончарки [Електронний ресурс] : [про творчість Іванни Козак-Ділети]. – Режим доступу: http://dileta.kosiv.biz/kosiv-art-pottery-creations/. – Назва з екрана.
 70. Творці сонячної кераміки родина Трушиків [Електронний ресурс] // Портал Косівщини. – Режим доступу: http://kosiv.info/arts-menu/arts-masters/155-2009-11-14-15-20-04.html. – Назва з екрана.
 71. Творчі індустрії: Хто продовжує традиції косівської кераміки. Косівська майстриня Іванна Козак-Ділета – про свою роботу з керамікою. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dileta.kosiv.biz/kosiv-ceramics-art-traditions/. – Назва з екрана.
 72. Тимофійчук Я. Пам’яті великого майстра присвячено [Електронний ресурс] : [про Олексу Бахметюка] / Ярослав Тимофійчук // Гуцул. край. – Режим доступу: http://gk.if.ua/2011/01/17/2282/ . – Дата доступу: 17.01.2011. – Назва з екрана.
 73. Тимчуки // Художники України : енциклопед. довід. / Ін-т проблем сучас. мистецтва АМУ. – Вип. 1. – Київ, 2006. – С. 540.
 74. Тимчуки Микола і Петро // Словник художників України. – Київ, 1973. – С. 226–227.
 75. Тим’як Марія Михайлівна // Словник художників України. – Київ, 1973. – С. 227.
 76. Тим’як Марія Михайлівна // Художники України : енциклопед. довід. / Ін-т проблем сучас. мистецтва АМУ. – Вип. 1. – Київ, 2006. – С. 540.
 77. Тим’як Юрій Іванович // Словник художників України. – Київ, 1973. – С. 227.
 78. Тим’як Юрій Іванович // Художники України : енциклопед. довід. / Ін-т проблем сучас. мистецтва АМУ. – Вип. 1. – Київ, 2006. – С. 540.
 79. Художньо-стильові особливості виробів родини Совіздранюків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dileta.kosiv.biz/art-style-features/. – Назва з екрана.
 80. Цвілик Павлина Йосипівна // Словник художників України. – Київ, 1973. – С. 245.
 81. Цвілик Павлина Йосипівна // Художники України : енциклопед. довід. / Ін-т проблем сучас. мистецтва АМУ. – Вип. 1. – Київ, 2006. – С. 579.
 82. Шевченко Є. І. Вербівська-Кабин Оксана Йосипівна / Є. І. Шевченко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2005. – Т. 4 : В–Вог. – С. 251.
 83. Шевченко Є. І. Вербівський Олександр Йосипович / Є. І. Шевченко // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2005. – Т. 4 : В–Вог. – С. 251.
Вебліографія
 1. Микицей М. Косівська піч – джерело життя гуцульської оселі [Електронний ресурс] / Марія Микицей // Косів на Івана Лудинє. – Режим доступу: http://ludyne.if.ua/2662/. – Дата доступу: 27.11.2014. – Назва з екрана.
 2. Микицей М. Усе життя – на печі [Електронний ресурс] / Марія Микицей // Карпати. Туризм. Відпочинок. – Режим доступу: http://www.karpaty.net.ua/component/content/article/31-zhurnal-karpaty/2007-rik/5-17-traven-2007-r/307-use-zhyttia-na-pechi. – Назва з екрана.
 3. Мистецька палітра Косівщини: кераміка, гончарство [Електронний ресурс] : памятка користувачу / Косів. центр. район. б-ка. – Режим доступу: http://kosivlibrary.if.ua/2014/02/08/1076/.– Назва з екрана.
 4. Онищенко В. Все почалося з глини… [Електронний ресурс] / Володимир Онищенко // Кераміка України. – С. 6–12. – Режим доступу: http://www.logos.biz.ua/proj/keram/pdf/0618. – Назва з екрана.
 5. Цікаве про гончарство [Електронний ресурс] / підгот. О. Товт // Енциклопедія корисного. – Режим доступу: http://korysne.co.ua/tsikave-pro-honcharstvo/. – Дата доступу: 18.06.2014. – Назва з екрана.