Наукова періодика КНУКіМ

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство

Фахове видання (категорія «Б») за спеціальностями: 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 022 «Дизайн», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво»

«Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство» – це рецензований журнал, що популяризує українське та зарубіжне мистецтвознавство. Видання є журналом відкритого доступу. Усі статті доступні для перегляду, читання, завантаження й поширення. Матеріали можуть бути корисні для науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та здобувачів вищої освіти.

У журналі публікуються статті мистецтвознавчої тематики: театральне мистецтво; музичне мистецтво; кіно-, теле- та інші екранні мистецтва; образотворче та декоративно-прикладне мистецтво й архітектура; хореографічне мистецтво; архітектура, технічна естетика й дизайн; теорія та історія мистецтва і т. ін. Приймаються подання від визнаних і молодих учених.

Культура і мистецтво у сучасному світі

Фахове видання (категорія «Б») за спеціальностями: 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 022 «Дизайн», 034 «Культурологія»

Збірник наукових праць «Культура і мистецтво у сучасному світі» висвітлює актуальні теми теорії та історії української і світової культури, теоретичні та творчі проблеми розвитку культури в сучасних умовах. Матеріали можуть бути корисними для наукових і педагогічних працівників, науковців, аспірантів та студентів, а також для широкої громадськості.

У журналі публікуються статті з такої тематики: культурологія; теорія та історія української та світової культури; проблеми мистецтвознавства; візуальне та виконавське мистецтво; вивчення і збереження культурної спадщини; музеєзнавство та пам’яткознавство; філософія культури; лінгвокультурологія; культура повсякденності; масова культура; соціокультурна діяльність і т. ін.

Питання культурології

Фахове видання (категорія «Б») за спеціальністю 034 «Культурологія»

У «Питаннях культурології» висвітлюються актуальні питання теорії та історії української і світової культури. «Питання культурології» є журналом відкритого доступу. Всі статті вільні для перегляду, читання, завантаження та друку. Матеріали можуть бути корисні для науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та студентів, а також для широкого загалу читачів.

«Питання культурології» публікує статті, що стосуються різних культур, у вигляді оригінальних дослідницьких статей з такої тематики: культурологія; теорія та історія української та світової культури; вивчення і збереження культурної спадщини; музейні дослідження; філософія культури; лінгвокультурологія; методи дослідження культури; культура та релігія; культурно-дозвіллєвої діяльністі; культура як цінність та феномен буття; аналітика сучасних культурологічних дискурсів та ін.

Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук

Фахове видання (категорія «Б») за спеціальністю 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

«Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує статті з проблематики бібліотекознавства та інформаційних наук.

Журнал адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам, магістрантам, усім, хто досліджує теоретико-прикладні аспекти бібліотекознавства, книгознавства, архівознавства, документознавства, інформаційних технологій, практики інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації

Фахове видання (категорія «Б») за спеціальностями: 181 «Харчові технології», 241 «Готельно-ресторанна справа»

Науковий журнал «Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації» є науковим рецензованим виданням відкритого доступу, що публікує статті з висвітлюванням основних напрямів розвитку ресторанної та готельної справи, а саме: стратегічний та інноваційний розвиток закладів готельно-ресторанного бізнесу; актуальні питання кулінарології, еногастрономії, кулінарної етнології та сервісології; теоретичні та практичні аспекти впровадження харчових технологій функціонального призначення; питання екології харчування та надання готельно-ресторанних послуг; економіка, маркетинг, менеджмент, конкурентоспроможність, сучасні інформаційні та комунікативні технології в готельно-ресторанній справі.

Socio-Cultural Management Journal

Фахове видання (категорія «Б») у галузі науки «Культурологія» за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

«Socio-Cultural Management Journal» є рецензованим науковим журналом відкритого доступу, в якому висвітлюються актуальні проблеми теорії та історії мистецтва менеджменту і практичні аспекти його організації у соціокультурній сфері.

Журнал презентує абсолютно новий – менеджерсько-культурологічний напрям досліджень, зорієнтований на філософське і наукове осмислення та практичне вдосконалення мистецтва менеджменту в організації життєдіяльності суспільства, що відрізняє представлений журнал від багатьох інших наукових журналів менеджерського профілю.

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво

Фахове видання (категорія «Б») у галузі науки «Мистецтвознавство» за спеціальністю 021 «Аудіовізуальне мистецтво і виробництво»

У Віснику висвітлюються актуальні проблеми загальнотеоретичних, мистецьких, історичних, практичних аспектів у галузі аудіовізуального мистецтва та виробництва.

Науковий журнал адресований вченим, експертам, викладачам та науково-педагогічним працівникам, що займаються науковим дослідженням і намагаються знайти ціннісно-смислові обрії сучасних мистецьких, виробничих та аудіовізуальних процесів.

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво

Фахове видання (категорія «Б») у галузі науки «Мистецтвознавство» за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво»

Науковий журнал «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво» є науковим рецензованим виданням відкритого доступу, що публікує статті з актуальних питань теорії та історії українського й світового музикознавства, теоретичних, творчих та методичних проблем розвитку музичного мистецтва у сучасних умовах. У збірнику висвітлюються результати досліджень творчості митців, архівні дослідження, бібліографічні огляди.

Журнал адресовано науковцям, митцям, викладачам, докторантам, аспірантам, магістрантам, і студентам навчальних закладів, усім, дослідникам теоретико-прикладних аспектів українського і світового музикознавства, проблем розвитку музичного мистецтва.

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво

Фахове видання (категорія «Б») у галузі науки «Мистецтвознавство» зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво»

«Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво» є важливим міжнародним форумом, на сторінках якого обговорюються питання науки і практики всіх видів сценічного мистецтва. Тут можуть висуватись і піддаватись дискусії гіпотези як науково-теоретичного, так і творчо-педагогічного характеру. Такий підхід свідчить, що історія сценічного мистецтва має сучасне значення, що мистецтвознавчим дослідженням потрібна методологія, а театральній критиці та педагогіці інформаційне поле для дискусій.

Журнал публікує матеріали з питань теорії, історії і практики світового та українського сценічного мистецтва.

Український інформаційний простір

Фахове видання (категорія «Б») за спеціальностями: 061 – «Журналістика та інформація» 029 – «Інформаційна, бібліотечна, архівна справа»

«Український інформаційний простір» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, в якому висвітлюються актуальні проблеми галузей журналістики та інформаційної діяльності.

Програмні цілі та тематична спрямованість нового наукового журналу зосереджуватиметься на двох аспектах:
– аналіз практики формування та функціонування українського інформаційного простору в суспільно-політичних реаліях держави Україна та в світовому контексті;
– висвітлення теоретичних, практичних та історичних аспектів головних складових українського інформаційного простору: преси, радіо, телебачення, мережевих платформ та книжкових видань.

Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну

Фахове видання (категорія «Б») за спеціальністю 022 «Дизайн»

Науковий журнал висвітлює проблематику теорії, історії, практики та перспектив розвитку дизайну і візуальних практик в Україні й у світі.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, які займаються дослідженням проблематики теорії, історії, сучасної практики та перспектив розвитку дизайну і візуальних практик в Україні й у світі.

Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти

Фахове видання (категорія «Б») за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

У науковому журналі висвітлюються актуальні питання міжнародних відносин, суспільних комунікацій і регіональних студій, які стосуються історико-теоретичних питань міжнародних відносин; зовнішньої політики і дипломатії; міжнародного права; світового господарства та міжнародних економічних відносин; суспільних комунікацій і лінгвістичного забезпечення міжнародної діяльності; соціологічних досліджень у галузі міжнародних відносин.

Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері

Фахове видання (категорія «Б») за спеціальностями: 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Науковий журнал «Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує статті з проблематики в галузі інформаційних технологій та інновацій в соціокультурній сфері в розрізі комп’ютерних наук.

Видання адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам, магістрантам, усім, хто досліджує теоретико-прикладні аспекти в галузі інформаціних технологій, комп’ютерних наук, графічної візуалізації, інформаційно-комунікаційних технологій в соціокультурній сфері.

Танцювальні студії

Фахове видання (категорія «Б») за спеціальністю 024 «Хореографія»

У науковому журналі висвітлюються актуальні питання теорії, історії та практики вітчизняної та зарубіжної хореографічної культури, а також міждисциплінарні проблеми, дотичні до означеної сфери.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру.

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм

У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та методологія туризму, наукові засади туризму заради сталого розвитку, інформаційно-інноваційна діяльність в туризмі, діяльність суб’єктів індустрії туризму на всіх рівнях управління, культурологічні проблеми розвитку туризму у сучасних умовах.

Видання адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам, магістрантам, усім, хто досліджує теоретичні та прикладні проблеми туризмознавства, туристичної діяльності та рекреації.

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство

«Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство» є рецензованим науковим журналом відкритого доступу, що публікує статті з музеєзнавства і пам’яткознавства.

Видання адресовано вченим, викладачам закладів вищої освіти, докторантам, аспірантам, магістрам, усім, хто досліджує теоретичні, прикладні та історичні проблеми музейної та пам’яткоохоронної справи.