Серія вебінарів із інформаційної грамотності Наукової бібліотеки КНУКіМ для студентів-магістрів Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу КНУКіМ та КУК

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > Серія вебінарів із інформаційної грамотності Наукової бібліотеки КНУКіМ для студентів-магістрів Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу КНУКіМ та КУК

20 жовтня 2021 року, на платформі відеоконференцій Google Meet, пройшов перший захід із серії вебінарів із інформаційної грамотності для студентів-магістрів спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» КНУКіМ та КУК.

Під час вебінару студенти-магістранти, наукові керівники магістерських робіт та викладачі Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу ознайомилися зі змістом та ключовими освітніми завданнями двох модулів: «Пошук інформації» та «Інструменти пошуку», що є складовими електронного курсу інформаційної грамотності «Проведення наукового дослідження».

Курс розроблено співробітниками науково-методичного відділу та відділу наукових комунікацій і публікаційної діяльності Наукової бібліотеки Київського національного університет культури і мистецтв у 2021 році.

Мета курсу полягає у формуванні базових навичок пошуку, критичної оцінки, узагальнення інформації з різних джерел; підвищення ефективності проведення наукових досліджень студентами-магістрантами та аспірантами університету.

Захід відбувся за участю гарантів освітніх програм спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» КНУКіМ: Батченко Людмили Вікторівни, д.ек.н., професора, Гаврилюк Алли Михайлівни, д.держ.упр, доцента, Русавської Валентини Андріївни, к.і.н., професора.

Модерувала захід Гаврилюк Алла Михайлівна – професор кафедри ГРіТБ. Освітньо-навчальну складову презентувала присутнім Скаченко Олена Олексіївна – завідувачка відділу наукової комунікації та публікаційної діяльності Наукової бібліотеки КНУКІМ.

Запропонована форма освітньої колаборації між ФГРіТБ та Науковою бібліотекою КНУКіМ започаткувала новий формат співробітництва, що здійснюється в рамках щорічних методологічних семінарів, які проводяться для студентів-магістрів 1 і 2 року навчання на Факультеті готельно-ресторанного і туристичного бізнесу.

Наступний захід відбудеться 27 жовтня 2021 року.

Схожі публікації