Структура наукової бібліотеки

Керівництво

Керівництво здійснює управління бібліотекою, забезпечує її ефективну діяльність, розробку та виконання  планів, що направлені на формування та забезпечення потреб користувачів у бібліотечно-інформаційних послугах.

Детальніше…

Відділ комплектування та наукового опрацювання документів

Відділ здійснює формування фондiв бібліотеки за принципами науковості, оперативності, економічності, відповідності профілю університету для забезпечення навчально-виховного процесу, науково-педагогічної та науково-дослідницької діяльності вищого навчального закладу з урахуванням потреб усіх категорій користувачів.

Відслідковує питання книгозабезпеченості навчальних дисциплін.

Детальніше…

Відділ книгозберігання

Забезпечує збереження бібліотечного фонду, його цілісність, та незмінність фізичного стану, утримання в умовах оптимального фізико-хімічного та біологічного режиму.

Детальніше

Відділ обслуговування користувачів

Головним напрямком діяльності відділу є робота, спрямована на повне та оперативне задоволення запитів користувачів, максимальне розкриття існуючих книжкових фондів та нових надходжень видань за допомогою різноманітних форм і методів роботи, створення комфортних умов роботи користувачам. Забезпечує процеси електронної видачі документів та контролю за їх своєчасним поверненням.

Детальніше…

Інформаційно-бібліографічний відділ

Спрямовує свою роботу на задоволення освітніх, наукових та професійних потреб користувачів бібліотеки шляхом надання бібліографічних послуг з використанням широкого кола джерел інформації, комплексного поєднання традиційних форм і методів бібліографічної роботи та сучасних інформаційних ресурсів.

Відповідно до інформаційних потреб користувачів здійснює пошук, аналітико-синтетичне опрацювання інформації та відображення її в ЕК, готує бібліографічні посібники та методичні матеріали, організовує та проводить заходи щодо формування інформаційної культури користувачів.

Детальніше…

Науково-методичний відділ

Науково-методичний відділ сприяє розвитку та вдосконаленню основних методів і форм бібліографічної, науково-дослідної та методичної діяльності бібліотеки.

Детальніше…

Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення

Здійснює технічну підтримку роботи локальної мережі бібліотеки, забезпечує автоматизацію бібліотечно-бібліографічних процесів на основі програми управління базами даних з урахуванням особливостей роботи бібліотеки.

Детальніше…

Контакти
Email: knukim.library@gmail.com
Тел.: (044) 529–61–38, (044) 529–98–34