Структура наукової бібліотеки

Керівництво

Керівництво здійснює управління бібліотекою, забезпечує її ефективну діяльність, розробку та виконання  планів, що направлені на формування та забезпечення потреб користувачів у бібліотечно-інформаційних послугах. [Детальніше…]

Відділ комплектування та наукового опрацювання документів

Здійснює формування фондiв бібліотеки для забезпечення навчальної і наукової діяльності університету на основі загальноприйнятих підходів, відпрацьованих механізмів у бібліотеках ВНЗ, з урахуванням потреб усіх структурних підрозділів вузу. Сектор наукової обробки проводить наукову обробку документів та відображає їх в каталогах бібліотеки. [Детальніше…]

Відділ книгозберігання

Покликаний забезпечити збереження бібліотечного фонду, його цілісності та незмінності фізичного стану, утримання в умовах оптимального фізико-хімічного та біологічного режиму; дотримання правил видачі, приймання та контролю за поверненням документів. Здійснює виокремлення і зберігання іменних колекцій, дисертаційного фонду та фонду рідкісної книги. [Детальніше…]

Відділ обслуговування користувачів

Головним напрямком діяльності відділу є робота, спрямована на повне та оперативне задоволення запитів користувачів, максимальне розкриття існуючих книжкових фондів та нових надходжень видань за допомогою різноманітних форм і методів роботи, створення комфортних умов роботи користувачам. Забезпечує процеси електронної видачі документів та контролю за їх своєчасним поверненням. [Детальніше…]

Інформаційно-бібліографічний відділ

Спрямовує свою роботу на задоволення освітніх, наукових та професійних потреб користувачів бібліотеки шляхом надання бібліографічних послуг з використанням широкого кола джерел інформації, комплексного поєднання традиційних форм і методів бібліографічної роботи та сучасних інформаційних ресурсів.

Відповідно до інформаційних потреб користувачів здійснює пошук, аналітико-синтетичне опрацювання інформації та відображення її в ЕК, готує бібліографічні посібники та методичні матеріали, організовує та проводить заходи щодо формування інформаційної культури користувачів. [Детальніше…]

Науково-методичний відділ

Організовує проведення наукових досліджень, що мають на меті аналіз, оцінку, зіставлення та узагальнення наукових результатів діяльності бібліотеки. Розробляє плани науково-дослідної роботи бібліотеки, впроваджує результати НДР у практику роботи, надає консультативно-методичну допомогу підрозділам, організовує заходи щодо підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки.

Сектор методичної роботи здійснює аналітико-прогностичну, методичну і консультативну діяльність,  виявляє передові тенденції в бібліотечній справі та впроваджує їх у роботу усіх структурних підрозділів.  Оскільки бібліотека КНУКіМ є методичним центром для бібліотек училищ і коледжів культури та мистецтв України, сектор здійснює аналіз діяльності бібліотек мережі, надає методичну допомогу, розробляє інструктивно-методичні матеріали, поширює нововведення. [Детальніше…]

Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення

Здійснює технічну підтримку роботи локальної мережі бібліотеки, забезпечує автоматизацію бібліотечно-бібліографічних процесів на основі програми управління базами даних з урахуванням особливостей роботи бібліотеки.

Сектор інноваційних технологій здійснює оцифрування навчальних та рідкісних видань, що користуються попитом та надає доступ до них в Intranet-середовищі бібліотеки. [Детальніше…]

Контакти
Email: knukim.library@gmail.com
Тел.: (044) 529–61–38, (044) 529–98–34